VISIONS D’ARTISTES: Ramón Trias

El Departament d’Educació Visual i Plàstica presenta en aquesta ocasió l’artista Ramón Trias. Aquest pintor mallorquí ens mostra la seva particular visió sobre “l’art” 원격데스크톱 다운로드.

La pregunta “¿què és l’art?” o, millor encara, “¿què és i què no és art?” és un gran tòpic de debat de la cultura popular i no tan popular de la nostra civilització occidental Db blob download. Apareix sobretot quan s’estudien obres més o menys populars i de tarannà rupturista de les arts plàstiques del segle xx 화산소장로 다운로드. Treballs de Picasso, Duchamp o Miró, entre d’altres, criden al tòpic.

En el debat es contraposen termes com modern enfront de clàssic, trencar enfront de respectar, avançar enfront d’estabilitat, les estrelles contra els inferns i la humanitat escapolint-se de la màquina 끄투 핵.

Personalment, adoro el moment del tòpic en el qual s’esgrimeix l’argument “això, el meu fill ho faria millor”, afirmació que Picasso no podria refutar, ja que és ben coneguda la seva ànsia de ser pictòricament innocent com el nen 삼성긴고딕 폰트 다운로드. Un altre moment àlgid del tòpic és l’afirmació despectiva “això ho pot fer qualsevol”, Joseph Beuys, l’home que xiuxiuejava als coiots, sens dubte ho ratificaria 일별 주가 다운로드. Ell sempre va mantenir que totes les persones, sense excepció, som artistes.

Responent a la pregunta de la manera més asèptica possible, diria que “art” és una elucubració no lligada a cap exigència formal sobre les fronteres del llenguatge formal com a mitjà i entitat concreta referencial; el seu punt de partida és la recreació del món i els seus canals distributius:metaironia,metallenguatge i psicosociologia, sempre pretenen evidenciar el triangle creador-societat-espectador 모바일 언더테일.

Des del meu punt de vista, la mecànica de” l’art” no dista gaire de la de la màgia simpàtica, una disciplina tan antiga com l’home mateix 짱구는 못말려 극장판 26기 다운로드. Com a única diferència remarcable entre l’art i la màgia hi hauria la manca d’unitat metaforicocultural del primer. L’artista-mag pretén crear el seu propi sistema simbòlic en el qual desenvolupar el seu projecte-sortilegi 다운로드. Així com el bruixot vessa a l’aigua la representació del déu de la pluja amb la intenció de fer ploure, Duchamp col·loca a la casa de les muses (museu) un objecte banal i el converteix en obra d’admiració i inspiració 다운로드.

Per concloure d’una manera senzilla, podem dir que la definició més manejable “d’art” és la primera de les que figuren al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, és a dir:

“Capacitat, habilitat per fer alguna cosa”.

Ramón Trias, Archangel, 2007-2010