UN NIU DE CIÈNCIA A BARCELONA

El Niu de Ciència és un espai educatiu experimental d’investigació i descoberta de la  natura destinat a infants de 0 a 6 anys que ocupa una petita part dins del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, compartint recursos propis i activitats de les seves funcions museístiques: recerca, documentació i divulgació.

A l’assignatura d’Experimentació i Descoberta de l’Entorn, del 4t curs del grau d’infantil l’hem visitat amb l’objectiu d’entendre i aprofundir en la seva proposta educativa que persegueix provocar sensacions, emocions, i despertar l’interès per descobrir la natura, en els més petits 다운로드.

El seu innovador model d’experimentació i observació de materials naturals propis del museu, ha estat guia per fer propostes metodològiques innovadores a les escoles de primer cicle (bressol) i de segon cicle d’educació infantil que el visiten. Disposen d’un gran fons documental, del qual destaquem especialment la guia educativa Som educació 다운로드.

Aquesta visita ens va permetre analitzar, reflexionar i aprendre respecte a quatre dimensions importants de la proposta educativa que impulsen al Niu de Ciència: (1) l’ambientació i la presentació dels materials; (2) els materials i recursos seleccionats per interactuar amb els infants; (3) la metodologia aplicada i (4) el paper de l’adult (mestres i educadors).

Primerament, és un únic espai tranquil i acollidor, amb una ubicació molt estratègica per oferir possible continuïtat a la tasca que desenvolupa: es situa al costat del vestíbul, just abans de les exposicions i davant mateix de la Mediateca 롤 크로미움 클라이언트.

L’espai s’estructura en propostes de diferents components temàtics. Aquestes s’organitzen en taules, catifes, safates, taules de llum… variables segons les sessions, i sempre distribuïdes amb sentit adequat.

Les propostes experimentals són presentades de manera que resultin atractives i visuals, que provoquin o interpel•lin els infants, que donin peu a la conversa (entre infants o entre infants i adults) i que despertin les ànsies de conèixer i de voler anar més enllà 서든어택 누적 다운로드.
Observem, doncs, que és un espai molt pensat i treballat on la varietat de situacions (hi ha activitats on no trobem taules, sinó que se’ns proposa seure a terra o en coixins) són també una estratègia o recurs per arribar a infants més petits.

Pel que fa al material que hi trobem, destaquem el fet que aquest sigui real i natural, cosa que aproxima els infants a l’autenticitat d’un entorn al que, a vegades, només poden accedir a través de rèpliques que l’imiten 다운로드. Considerem també que és bona font d’estímuls sensorials (com per exemple experimentar el tacte de pèl d’alguns animals o bé olorar diferents fragàncies) i que desperta el sentiment de cura i respecte (hi ha materials que s’han de cuidar amb extrema delicadesa per no malmetre’ls o d’altres que fins i tot han de ser observats des de les seves capses transparents). A més del tangible i manipulable, també disposen de material visual i auditiu que projecten o reprodueixen i que ajuda a la recreació d’un ambient més relacionat amb la natura 마스터 캠 9 1. Així mateix, tenen una bona col•lecció de llibres de consulta, que serveixen perquè els infants puguin anar resolent els dubtes que els puguin sorgir mentre descobreixen les propostes. Aquest material addicional els proporciona informació, els permet verificar les hipòtesis que van elaborant de manera autònoma i els desperta nous qüestionaments que fan créixer el seu coneixement científic i emocions, tot apropant-los als models explicatius de la ciència 다이아 왠지 다운로드.

El Niu de Ciència és un espai de lliure circulació, que permet als infants guiar-se per als seus propis interessos, i els convida a ser protagonistes dels seus aprenentatges. Gràcies a un acurada integració de components temàtics (preguntes que connecten els fenòmens), components ètics (concepció d’infant, de l’adult, de la manera d’aprendre…) i components artístics (l’estètica de presentar els materials), els nens i les nenes gaudeixen interactuant amb els elements i adquirint nous coneixements de forma vivencial i constructiva 프리미어 cs4 다운로드.

En aquest procés és imprescindible la presència de l’adult que acompanya i fa possible l’experiència. El seu rol és el d’incentivar la curiositat dels més petits a través de preguntes o provocacions, per tal que aquests es vagin aproximant a un pensament més científic a l’hora d’observar l’entorn que els envolta. L’adult, al costat i sent observador actiu dels processos que viuen els infants, guia, provoca, explica, dialoga, qüestiona… L’adult és un referent clau pels petits exploradors, que dona suport i valor a cadascuna de les investigacions i recerques que es produeixen en un entorn científic com és aquest 다운로드.

Per concloure, creiem que aquest espai presenta unes propostes molt atractives que potencien nous reptes cognitius, desperten l’interès i creen motivacions per a seguir explorant l’entorn. Valorem molt positivament el fet que l’estimulació sensorial jugui un paper tan primordial, i és que sabem per la neurociència com n’és aquesta de fonamental entre els 0 i els 6 anys, franja d’edat a que s’adreça el Niu de Ciència 메탈슬러그 apk.

Com a futures mestres apreciem el fet d’assistir a una de les sessions com a gran oportunitat d’aprenentatge, perquè ens ofereix un model didàctic (transformador, modelitzador i d’actuació) a l’hora d’acostar els models explicatius de ciència a l’aula infantil de manera significativa, sense perdre de vista els models mentals dels infants (els models infantils).

Maria Busquets
Aina Coromina
Anna Fancelli
Laura Martorell
Marta Pons
Jesús Canelo