Tag Archives: educació física

Educació Física a l’Educació Infantil

Dra. Maria Dolors Ribalta Alcalde.  Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Àrea d’Educació Física al Grau d’Educació Infantil i Primària.

 

Importància de l’educació infantil

Al llarg dels segles la visió sobre els nens i les nenes ha anat variant tal i com  afirma DeMause (1974) amb un recull sobre la infància en diferents moments de la història 다운로드. En aquest sentit han estat varis els pedagogs, pedagogues i els  models educatius (Pestalozzi, Pablo Montesinos, Froëbel, Montessori, Decroly, Freinet, Dolors Canals…) que han influït en aquesta etapa i han permès una renovació metodològica (Gil Madrona, 2003).

Un dels canvis pedagògics més importants en la visió d’aquest període a Espanya fou a partir de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) promulgada el  1990 on l’educació infantil va prendre un caràcter educatiu, més enllà d’únicament guardar als nens i nenes. La finalitat d’aquesta etapa era (una idea que encara es manté vigent), contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral dels més petits 다운로드. D’ençà, per fer-ho possible l’educació física hi ha jugat un paper importantíssim.

El paper de l’educació física a l’educació infantil

El paper i la importància del moviment en aquesta etapa són cabdals. Els primers anys de vida marquen l’evolució de molts dels riscos de la societat actual (l’obesitat, les malalties, els problemes en el desenvolupament i el sedentarisme…). Malgrat, la Carta Internacional de l’Educació Física i de l’Esport de l’UNESCO de 1978 ja remarcava que “l’educació física i l’esport contribuïen a preservar i millorar la salut, a resistir millor els inconvenient de la vida moderna”, per desgràcia, aquests apareixen cada cop abans.  La manca de moviment, l’ús i abús de les tecnologies (televisió, ordinador, tablet, telèfon Internet…), l’alimentació amb alt contingut calòric i una ingesta menor en fruites i verdures, entre d’altres, fan que actualment a Espanya, tal i com afirmen Gordillo, Sánchez y Bermejo (2019), el sobrepès afecti al voltant d’un 40% dels nens i nenes essent el segon país per darrera de Grècia que encapçala la llista en pes corporal per sobre del considerat com a saludable per als més petits 캡틴 츠바사 다운로드.

Excursió a Can Xercavins (P5, Escola Torre de la Llebre)

És doncs, a partir de la pràctica constant d’activitat física que s’incidirà en el desenvolupament dels individus, en el funcionament correcte del nostre cos i es pal.liaran els efectes perjudicials. En aquest sentit,  l’educació física té un rol fonamental.

A més a més, l’infant es relaciona i es comunica amb el món a través del seu cos. A partir del llenguatge corporal s’ajuden a desenvolupar la resta dels llenguatges (musical, verbal, plàstic i matemàtic). A través del cos i el moviment, es manifesta la globalitat de la conducta humana dels nens i nenes i es mostra la seva personalitat 다운로드.

Sessió dels bombers a l’escola Torre de la Llebre (Rubí)

La contribució de l’educació física infantil es basa en un tractament global i integrat que contempla el cos en totes i cadascuna de les seves dimensions (Vaca, 1995; Mendiara Rivas, 1997; Gil Madrona, 2003 y 2013).

Així considerem que l’educació física en el cas específic de l’educació infantil ha de ser entesa como una disciplina educativa que incideix en la totalitat de la persona, donant lloc a  una educación física que a través de la motricitat en essència és bio-motriu, socio-motriu, psico-motriu, expressivo-motriu…i que contribueix a uns aprenentatges que tenen lloc a partir de les vivències i experiències viscudes en la pràctica motriu.

Estació del metge a la sessió dels bombers a l’escola Torre de la Llebre (Rubí)

És en aquest sentit que contemplem l’educació física des de l’etapa infantil sota els següents plantejaments:

a) Una educació física que estigui totalment al servei del desenvolupament humà i que contribueixi al creixement de totes les seves capacitats 다운로드.

b) Una educació física que abordi els assumptes més preocupants del nostre temps i del futur que ja estem vivint.

c) Una educació física que “s’ocupi d’estimular i operar aprenentatges que siguin decissius per a l’existència humana, que afectin per tant a la totalitat del ser “(Lagardera, 1992, p. 64).

d) Una educació física que s’adequa i que adapta les propostes pedagògiques a les característiques i a les necessitats dels nens i nenes 다운로드.

e) Una educació física que es troba integrada en el marc educatiu general i que dona resposta a les demandes curriculars competencials.

Aquest model d’educació física és de gran utilitat ja des de l’educació infantil perquè contribueix a l’assoliment de les diferents capacitats de la persona amb respecte per la individualitat i per les diferències.

 

Referències bibliogràfiques

Demause, LL. (1974). Historia de la infancia. Madrid: Alianza 다운로드.

Gil Madrona, P. (2003). Diseño y desarrollo curricular en Educación Física y Educación Infantil. Sevilla: Wanceulen.

Gil Madrona, P. (coord.) (2013) Desarrollo curricular de la Educación Física en la Educación Infantil, Madrid: Ediciones Pirámide.

Gordillo, M.D.; Sánchez, S.; Bermejo, M.L. (2019). La obesidad infantil: análisis de los hábitos alimentarios y actividad física. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, Nº1-Monográfico 1.331-344 신약성경 다운로드. ISSN:0214-9877.

Lagardera, F. (1992). Sobre aquello que puede educar la Educación Física. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 15, iraila/abendua 1992, 55-72.

Mendiara Rivas, J. (1997). Educación Física y aprendizajes tempranos. Contribución al desarrollo global de los niños de 3 a 6 años y estudio de sus estrategias de aprendizaje en espacios de acción y aventura. Tesis doctoral inédita. Zaragoza, Universidad de Zaragoza.

Rodríguez, J.; Ribalta, D.; Franco-Sola, M.; Figueras, S. (2014). Blanquernako FPCEEko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako iralasleen hasierako prestakuntza gorputz-hezkuntzan 다운로드. Jakingarriak, 74: 14-23. Recuperat de https://www.mondragon.edu/documents/20182/61440/jakingarriak-74.pdf/

Rodríguez, J. (2015). Análisis y fundamentación para un modelo de educación física en la etapa de la educación infantil: un estudio de caso en la Universidad Ramon Llull. Universitat de Barcelona, Barcelona

Vaca Escribano, M. (1995). Tratamiento pedagógico de lo corporal en Educación Infantil. Propuesta de un modelo de intervención a través del estudio de un caso en el Segundo Ciclo 영화 시나리오 다운로드. Tesis doctoral inédita. Madrid, UNED, pedagogía.

El valor educatiu de l’esport

Marc Franco Sola.  Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Àrea d’Educació Física al Grau d’Educació Infantil i Primària 다운로드.

La setmana passada vaig tenir la gran sort de poder visitar una escola ben especial. Les tres classes del darrer curs de l’etapa d’Infantil tenien entre mans un Projecte al voltant dels esports i, en aquest marc, les mestres van convidar-me per parlar sobre els valors de l’esport 다운로드. Més concretament, vam conversar sobre l’esforç i la solidaritat.

L’experiència va ser fantàstica 다운로드! Vam compartir poques paraules i moltes imatges que ens feien pensar, sentir, emocionar-nos i expressar-nos. L’esforç necessari per aixecar-se quan caiem a terra jugant a rugbi… l’esforç que suposa llençar una pilota de bàsquet perquè arribi fins la cistella… o l’esforç per no enfadar-nos quan ens marquen un gol jugant a futbol 친절한 금자씨 다운로드!

Vam veure i vaig poder explicar l’experiència de Derek Redmond a les olimpíades de Barcelona’92, on després d’una tràgica lesió, gràcies a l’esforç, i a l’ajuda del seu estimat pare, va poder finalitzar la cursa entre els aplaudiments de tot l’estadi de Montjuïc Ug nx 12 download.

La solidaritat és l’altra mitja taronja dels valors. Solidaritat, o companyonia, va de la mà dels esports 다운로드. Quants amics i amigues, d’arreu del món, tenim gràcies a l’esport! El treball en equip és un dels valors associats més preuats que l’experiència esportiva ens deixa a tots els qui hem practicat i tenim la sort de seguir educant amb i des de l’esport 다운로드.

Al capdavall, l’esport, quin gran recurs educatiu! Quina gran lliçó de vida, per totes les edats, que no pot faltar a cap casa ni a cap escola 다운로드! Felicitats mestres per aquest gran Projecte!


 

Educació Física, Medi Ambient i Salut

Dr 다운로드. Josep Sánchez Malagón.

Professor de l’Àrea d’Educació Física del Grau d’Educació Primària. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport  Blanquerna 천계지백사전설 다운로드. Universitat Ramon Llull

Ja fa temps que els mestres d’Educació Física (EF) també eduquen als seus alumnes  en tenir cura del medi ambient 다운로드. De fet, d’aquí la importància de les sortides i activitats a la natura que es promouen des de l’àrea d’EF de les escoles 다운로드. Molts són els objectius que es plantegen en aquestes sortides i un d’ells és que els alumnes prenguin consciència  de la importància que té adquirir actituds respectuoses amb l’entorn 다운로드.

La preservació dels entorns naturals és i serà molt preuada per a les futures generacions. De fet, a Girona ja s’ha presentat la primera xarxa de boscos saludables de Catalunya i que s’inspira en models del Japó, els Estats Units, Corea del Sud i Alemanya 한컴 타자 연습 2010 다운로드.

En aquest sentit les Forest School tenen molt a dir en l’educació i salut dels nens i les nenes en edats primerenques 다운로드.

Malauradament els alumnes i mestres de les grans ciutats afectats per la contaminació no poden ser beneficiaris dels elements que constitueixen un entorn natural 다운로드.  És conegut que la contaminació pot afectar el desenvolupament cognitiu dels alumnes així com a la seva salut 다운로드.

La contaminació és una qüestió molt sensible pel que fa a l’EF, sobretot en aquells centres educatius que desenvolupen aquestes activitats en espais exteriors i que es veuen directament afectats per episodis de contaminació 다운로드. Ja és conegut que realitzar exercici físic en entorns de pol·lució és perjudicial per a la salut, tal i com mostren els següents articles:

  1. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa040610#t=article
  2. http://thorax.bmj.com/content/54/11/1027.short

Ja existeixen recomanacions per a la pràctica d’exercici físic en període de pol.lució.

La qüestió és què han de fer els mestres d’EF davant aquest fet: Quines estratègies s’utilitzen per gestionar aquesta mena de situacions? Quin coneixement en tenen? Algunes reflexions i respostes les trobareu en el següent document:

És clar que abans de realitzar la classe d’EF haurem d’emprar un sistema semblant al dels socorristes de platja quan ens informen de l’estat de la mar amb banderes de color. A partir d’ara, aquesta pot arribar a ser una qüestió cabdalt si volem vincular EF i salut.

Més activitat física abans dels 6 anys millora la memòria de treball a l’ESO

Juanjo Rodríguez Yañez. Àrea d’Educació Física FPCEE Blanquerna 다운로드. Universitat Ramon Llull.

 

Recentment s’ha publicat un estudi a la revista The Journal of Pediatrics, realitzat pels investigadors de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que demostra que una major activitat física en l’etapa d’Educació Infantil (0-6 anys) té un impacte positiu en la capacitat d’aprenentatge dels adolescents 다운로드. Aquesta setmana alguns mitjans de comunicació s’han fet ressò de la notícia 다운로드.

Aquesta relació positiva entre activitat física i millor activitat cerebral ja era coneguda, però a través d’aquest estudi longitudinal podem saber que existeix una relació causal, podent establir que una major realització d’activitat física en la infància influeix en el desenvolupament cognitiu en edats posteriors 다운로드.

Cal destacar que ja a la dècada dels 70, un estudi realitzat a la Universitat de Carolina del Nord per Ramey, Dorval i Baker-Ward (1983, pàg 다운로드. 96), amb nens d’un a tres anys, va demostrar que “una bona alimentació, joguines educatives, mestres excel·lents i nombrosos i abundants estímuls sensorials”, van contribuir de forma significativa al desenvolupament intel·lectual dels nens i nenes d’aquesta edat 다운로드.

I ja més recentment, en altres estudis científics també s’ha comprovat com una activitat física adequada contribueix al desenvolupament intel·lectual, facilitant els processos d’aprenentatge i el desenvolupament de la memòria (Gómez Pinilla, 2011) 다운로드. Segons aquestes investigacions, l’activitat física aeròbica, a través de jocs o l’esport, estimula l’alliberament d’una proteïna anomenada BDNF que actua com a neurotransmissor, ajudant en la comunicació entre les neurones i en els processos memorístics 다운로드.

Us fem mans d’un documental  Redes on parla d’aquests i altres aspectes relacionats amb aquesta temàtica:


Fonts de Documentació:

Gómez Pinilla 다운로드. F. (2011). Exercise impacts brain-derived neurotrophic factor plasticity by engaging mechanisms of epigenetic regulation. Eur J Neurosci, 33, 383-90 iec 규격.

Ramey, C., Dorval, B., & Baker-ward, L. (1983). Group day care and socially disadventaged families: effects on the child and the family. In Sally Kilmer (Ed.), Advances in Earl Education and Day Care. A research annual. Greenwich, Jai Press Inc. (3), 69-106.


 

L’Educació Física també és l’Educació per a la Salut

 

Dr 고양이의 보은 자막. Josep Sánchez Malagón.

Professor de l’Àrea d’Educació Física del Grau d’Educació 안드로이드 유튜브 영상 다운로드. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. 

Tal i com diu l’Organització Mundial de la Salut (WHO), la salut contempla tres àmbits essencials de la persona: El benestar físic, el mental i el social¹ 미스터 홈즈 다운로드.

La persona graduada en Educació Infantil i /o Primària amb menció d’Educació Física, o mestre/a especialista en Educació Física, és la principal promotora de la salut en els centres educatius a tots els nivells 리눅스 인터넷 파일. En primer lloc, és coneixedora de tot el que fa referència al funcionament dels i les docents a nivell escolar (currículum…) 수능 국어 다운로드. En segon lloc, ha estat format per aplicar de forma didàctica i metodològica els continguts relacionats amb l’Educació Física i la Salut. En tercer lloc, és coneixedora de les característiques anatòmiques i fisiològiques dels nens i nenes d’aquesta franja d’edat 다운로드.

Physical Activity Vs 다운로드. Physical Activity²

L’Educació Física augmenta el nivell d’aprenentatge dels infants i joves, per això algunes escoles ja fa temps han integrat les Classroom Physical Activity Breaks  per activar  el cervell de l’alumnat Open wax download. S’ha demostrat científicament que aquest fet millora l’aprenentatge i el rendiment acadèmic dels alumnes, tal i com es mostren en alguns estudis publicats al portal Active Living Research: Active Education 다운로드.

Mitjançant l’Educació Física, l’escola ha de donar als infants i joves les claus per a una educació per a la salut, per a tota la vida i des de tots els punts de vista 다운로드.

I com que l’Educació Física vol ser inclusiva, té capacitat per respondre a la diversitat des de tots els punts de vista: Físic, mental i social, tot adaptant-se a les necessitats de tots i totes les estudiants. 

Per tant, aquests/es mestres han de ser els/les dissenyadors/es dels programes de les escoles pel que anomenem Activity Learning Lessons o Classroom Activity Lessons.


Referències: 1. http://www.who.int/suggestions/faq/es;  2. http://www.sparkpe.org

 

És possible el Gir Dialògic dins l’àrea d’Educació Física?

Àrea d’Educació Física de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (URL)

L’aprenentatge dialògic (AD) es basa en la concepció comunicativa dels aprenentatges 제주도의 푸른밤 다운로드. S’entén que la interacció és imprescindible perquè es produeixin processos de transformació individual i social a través del diàleg. Així, la construcció del coneixement s’inicia en un pla intersubjectiu per posteriorment concretar-se en una construcció personal 멜론 2019 12월 4주차 top100. El diàleg és doncs un element clau en l’aprenentatge.

L’AD es defineix com el resultat de les interaccions que produeix el diàleg igualitari, on diferents persones aporten arguments en condicions d’igualtat amb l’objectiu d’arribar a un consens 두사람 다운로드. Els diferents arguments exposats s’han de valorar en funció de la seva validesa i no per la posició de poder dels que les realitzen.Font: http://www.agilebuddha.com/agile/drive-innovation-by-creating-communities-of-practice

Per produir-se un AD no només és necessari un gran nombre d’interaccions sinó que és imprescindible que el diàleg es produeixi en unes condicions específiques 다운로드. Aquests condicionants revelen els principis del AD.

A continuació exposem els principis i proposem la seva adaptació a les classes d’Educació Física (EF):

  1. Diàleg igualitari: Aquell en el qual les diferents aportacions es consideren en funció de la validesa dels arguments aportats i no de la posició de les persones que els emeten 7080노래모음 다운로드. A l’EF es tindrien en compte tots els punts de vista de l’alumnat sense tenir en compte el seu nivell d’habilitat motriu, sexe, ètnia …
  1. Font: http://www.lacenet.org/callus/hormigas/veure_reto_11_12.php?id=162 Intel·ligència cultural: És un concepte més ampli d’intel·ligència que engloba la intel·ligència acadèmica i les altres capacitats de llenguatge i acció que ens permeten arribar a acords 다운로드. A l’EF hauríem de tenir en compte, no només aquells continguts lligats a aspectes quantitatius del moviment (execució d’habilitats coordinatives o desenvolupament de capacitats condicionals), sinó també aspectes qualitatius: percepció, respecte als companys/es i a les normes, presa de decisions…
  1. Transformació: Aquest principi implica abordar les situacions de desigualtat amb vista a transformar-les i no a reproduir-les o adaptar-s’hi 크롬 파일 일괄 다운로드. L’EF hauria de ser un espai per a tot l’alumnat en lloc de per a aquells o aquelles més forts, més ràpides o més hàbils … es converteix en un espai de transformació i d’oportunitat 웹 하드 일괄 다운로드.
  1. Dimensió instrumental: L’AD no ignora la dimensió instrumental, sinó que s’intensifica i s’aprofundeix 다운로드. L’EF ha de plantejar tasques no només que diverteixin a l’alumnat, sinó que impliquin també l’aprenentatge dels continguts de l’àrea curricular i, fins i tot, d’altres àrees 사기열전 다운로드.
  1. Creació de sentit: A través de l’estreta relació entre l’escola i la vida quotidiana de les persones, la comunitat. L’EF ha de fer participar a les famílies o les associacions esportives en algunes propostes educatives.
  1. Solidaritat: Entesa com la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat, es concreta en les classes quan l’alumnat col·labora amb els seus iguals per millorar l’aprenentatge de totes i tots. A l’EF aquest principi es fa palès durant les classes quan el company o companya més hàbil ha de col·laborar amb els altres per aconseguir un objectiu comú.Font: http://maestroenriquemontano.blogspot.com.es/2013/09/juegos-cooperativos-y-de-confianza-en.html
  1. Igualtat de les diferències: La igualtat de les diferències és el mateix dret de totes les persones a viure en la seva diferència. A les classes d’EF aquest principi es té en compte quan tot l’alumnat té el mateix dret a fer classe i a aprendre les mateixes coses que els altres des de la seva pròpia especificitat, per tant, hem de crear contextos de pràctica motriu inclusius que assegurin la possibilitat d’èxit a tots els nens i nenes.

 

 

 

 

 

 

 

Per aprendre més sobre el tema, us convidem a llegir el següent article: El Aprendizaje Dialógico.

 

Ull viu al món educatiu! (o preocupacions que preocupen)

Àrea d’Educació Física de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Fa poques setmanes el moviment Girlguiding va publicar un informe al voltant dels pensaments i les actituds que tenen les noies i les joves adolescents a Anglaterra 다운로드. L’organització Girlguiding, va ser creada al 1909 i impulsà el creixement i l’educació de les nenes i les joves angleses d’entre 5 i 25 anys 베스트 키드. Aquest moviment va néixer per reivindicar el rol femení dins del Scouting, o boys scouts, dirigit inicialment a nens de sexe masculí 위챗 이미지 다운로드.

media

Gràfic 1 다운로드. (Font: Girls’ attitudes survey’16, p.10)

Amb la participació de més de 100.000 noies angleses amb edats compreses entre 7 i 21 anys, l’enquesta respon a aspectes com ara: les seves impressions al voltant de l’autoimatge, la confiança, el tractament del gènere als mitjans de comunicació, les relacions socials, la seguretat, el lideratge, l’educació i les habilitats o el benestar emocional de les enquestades, entre d’altres 다운로드. A grans trets, els resultats són colpidors a la vegada que encoratjadors de la feina educativa i social que ens queda per fer en el camp de la igualtat de gènere putty ssh 파일.

A tall d’exemple, alguns dels resultats més interessants mostren que el 23% de les nenes entre 7 i 10 anys senten que han d’estar perfectes en relació al seu aspecte físic, i encara més, la relació augmenta a mida que van sent més grans; així ho senten un 46% de noies entre 11 i 16 anys i un 61% quan tenen entre 17 i 21 anys 샤크라 맥스 다운로드. Aquesta actitud, en gran mesura, ve ocasionada per la força pressió que exerceixen els mitjans de comunicació, ja que el 80% de les noies a partir dels 17 anys asseguren estar d’acord que les dones sovint són mostrades com a “persona objecte” als mitjans o a la xarxa (tal i com podem observar al Gràfic 1 다운로드. A més a més, el 37% de les noies entre 11 i 21 anys també reconeix que sovint es comparen amb les celebrities de televisió o internet 다운로드.

choices

Gràfic 2 다운로드. (Font: Girls’ attitudes survey 2016, p. 27)

En relació a l’entorn escolar i, concretament, a l’àmbit de l’Educació Física, també volem destacar el resultat que mostra que fins als 10 anys el 91% de noies afirmen tenir les mateixes opcions a l’hora de practicar un esport concret o activitat física a l’escola; Ara bé, tal i com es pot apreciar al Gràfic 2, aquesta xifra disminueix fins al 43% quan les joves tenen entre 11 i 21 anys. En aquest sentit, l’escola en general, i més des de l’àrea d’Educació Física, és necessari treballar per potenciar i millorar aquesta autoimatge corporal de les alumnes, oferint a la vegada igualtat d’oportunitats fisicoesportives. L’escola ha de vetllar pel creixement i el benestar de tots i totes les alumnes, siguin del sexe que siguin, l’edat, la religió o qualsevol condició social que els diferenciï. Perquè de fet, tots som ben diferents però ben iguals a la vegada. Necessitem una escola, i una societat, més justa i sostenible amb el compromís social.

Altres mitjans com El diari de l’educació, The Guardian, o la BBC també han fet ressò de la notícia.

Educar en valors a través de l’esport

Àrea d’Educació Física
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Per tercer curs consecutiu, i incrementant l’èxit a cada edició, el Consell Esportiu del Baix Llobregat ha portat a terme el programa Juga Verd Play on el disseny de les competicions esportives escolars giren al voltant d’un clar objectiu: Educar en valors a través de l’esport 마인크래프트 스토리모드. Curt i ras, a la vegada que inspirador i instigador per reconduir situacions com les que encara continuem veient durant els caps de setmana en alguns terrenys de joc 다운로드.

Juga Verd Play va nèixer l’any 2013, de la mà d’un equip d’educadores i educadors liderats pel Dr 프렌즈 시즌1 통합자막 다운로드. Carles González Arévalo. El programa introdueix diferents adaptacions en el calendari de partits, les puntuacions o, fins i tot, en la implicació dels espectadors (públic de la grada), entrenadors/educadors o dels mateixos esportistes una vegada es finalitza el partit 오투잼 모바일 다운로드. Per tant, a mode de rúbrica i d’un sistema estandaritzat per puntuar els valors i el joc net, no guanya qui més gols, cistelles o punts realitza, sinó aquells equips que mostren més fairplay i que han estat valorats així de manera objectiva per tots els agents implicats photoshop cs.

L’organització del programa és exemplar i recull tots els ingredients per ser un clar referent del canvi de tendència que ha d’esdevenir a l’esport educatiu i en edat escolar 다운로드. A més a més, també existeix un suport pels dispositius mòbils (App disponible per Apple Store i Google Play) per tal de recollir i computar la puntuació dels diferents equips 액티브스퀘어 다운로드.

Per a més informació, existeix un Dossier Explicatiu on es recullen tots els detalls del programa e4u dic download.

Felicitats per la iniciativa i… per molts anys més! Sense dubte, cal seguir treballant en aquesta direcció 다운로드.

 

La recepta del nou docent: Renovació, innovació i… VOCACIÓ educativa!

Àrea d’Educació Física de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull)

Dins d’aquesta gran onada de renovació i innovació pedagògica que estem vivint, no podem oblidar que els mestres, tal i com ja apuntava Plató i Comenius, són un model i eduquen a partir de l’exemple de les seves vides, dels seus actes i dels petits detalls esdevinguts en el dia a dia, actes percebuts, copiats i apresos moltes vegades pels seus alumnes 다운로드.

Hem de considerar que el mestre és l’element clau per aconseguir el que denominaríem: “la qualitat educativa” bury a friend download. Per tant, en primer lloc, el mestre ha de comprometre’s amb la seva important i transcendental tasca: Conèixer, descobrir i atendre les necessitats dels nens 데드풀1 다운로드. A més a més, ha de dominar els continguts i dels fonaments didàctics de les diferents àrees de coneixement en general, però concretament, i en especial, d’aquella que tingui una sensibilitat personal i especial, ja sigui l’Educació Física, matemàtiques, llengua, música, ciències o expressió plàstica y visual… El fet de tenir uns coneixements didàctics i específics d’alguna d’aquestes matèries concreta serà la millor situació per a crear equips docents interdisciplinar, on es pugui treballar en grup de mestres o professors per a poder desenvolupar projectes d’aprenentatge amb els alumnes avast 무료 백신 다운로드.

Lògicament hauríem de considerar que el mestre es fa o es forma, però també ha de tenir una riquesa interior per poder ser-ho pbvm100.dll. En aquest sentit s’expressa González Garza (2009) en considerar que:

«El vertader educador es distingeix per ser ell mateix, és a dir, no necessita vestir-se o actuar com a mestre, sinó ser un testimoni viu que sent, vibra i viu l’acció educativa 다운로드. En altres paraules, la roba del mestre és la seva pell, l’aula el seu escenari i les eines de treball són les tècniques, recursos i estratègiques didàctiques que mai constitueixen finalitats en elles mateixes, sinó tan sols els mitjans per arribar-hi» (p.135) 카오스 팩션2 다운로드.

I és per tot això que necessitem mestres amb el que denominem: VOCACIÓ! I, per tant, compromès amb el seu propi desenvolupament personal, preservador de la seva dignitat com a persona i que fonamenti la seva vida en principis de respecte, afecte i exigència envers els seus alumnes, essent d’aquesta manera un referent i un mirall on poder mirar-se i un model d’humilitat a qui poden seguir 다운로드. També necessitem un Mestre que tingui una excel·lent formació i, per tant, que conegui les necessitats i característiques dels nens que tractarà i de la seva edat evolutiva ja sigui d’Infantil, Primària o Secundària 어도비 아크로벳 프로 다운로드.

Des de Blanquerna (Universitat Ramon Llull) volem contribuir l’educació del futur formant bé als futurs mestres 다운로드. Volem proporcionar els recursos que els permeti desenvolupar la seva vocació educativa, treballant amb tranquil·litat i estima per la feina que fan, evitant que els constants canvis i mesures polítiques no provoquin més frustració i desànim entre el col·lectiu.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:

González Garza, A.M. (2009). Educación Holísitca. La pedagogia del siglo XXI. Barcelona: Kairós.

Formació de mestres: Educació Física, una experiència internacional

Àrea d’Educació Física del Grau en Educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL

Actualment, la formació en clau internacional és un valor afegit en la projecció de futurs mestres 세틀러2 다운로드. El nostre món es caracteritza per la globalitat i la connectivitat. En altres paraules, avui en dia el que pugui passar a milers de quilòmetres de distància pot ser un desencadenant de fets que caracteritzen la nostra societat 다운로드. Per aquest motiu, totes les experiències internacionals són interessants des d’un doble vessant: per enriquir el propi aprenentatge i per créixer, així, en un aprenentatge col·lectiu, comunitari, en què s’estableixen nous ponts i vincles amb altres cultures i realitats 다운로드.

En aquest sentit, durant dos anys seguits, un total de sis estudiants catalans de 4t curs dels estudis de Grau en Educació Primària amb menció d’Educació Física han participat en el projecte internacional PEERS (Projet d’Etudiants et d’Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux). Aquest projecte es duu a terme conjuntament entre la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna-URL i la universitat Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, de Lausanne (Suïssa) 다운로드.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

El treball de recerca que s’està fent gira al voltant dels models de coeducació en el context de l’educació, en general, i de l’educació física, en concret, amb un estudi comparatiu entre les metodologies i les particularitats pedagògiques d’ambdós sistemes educatius: Suïssa i Barcelona 다운로드. Alguns dels resultats d’aquest estudi ja han començat a publicar-se en revistes científiques de l’àmbit de la pedagogia.

Durant la primera part de l’intercanvi, els alumnes i els professors van poder gaudir d’un programa intensiu d’una setmana amb experiències educatives i sessions de treball 이미지 주소 다운로드. Per exemple, l’assistència a diferents classes del Grau en Educació Infantil i Primària Blanquerna, visites als centres educatius Escola Pia Balmes, Garbí, Baldiri Reixac del Parc Güell, Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallés) i Escola Els Pinetons (Ripollet),  o a les instal·lacions i el projecte pedagògic de La Masia, del FC Barcelona 다운로드.

 Durant la segona part de l’intercanvi, els alumnes catalans, tal com es va fer l’any anterior, participaran durant una setmana en activitats i visites similars d’aquesta altra realitat social i educativa, totes organitzades per la universitat suïssa mqtt. Entre aquestes dues estades es porten a terme sessions de treball en línia, utilitzant els recursos de videoconferències i la creació de documents compartits en plataformes de l’entorn virtual 명탐정코난 극장판 23기.