¿Qué hay que programar en la escuela infantil?

El dia a dia de l’escola infantil, com el de l’escola de primària i secundaria està farcit de setuacions educatives 다운로드. De fet, tot el que l’infant viu a l’escola l’està educant, totes les relacions, les atencions, les informacions, les possibilitats i les provocacions o reptes que se li ofereixen l’ajudaran en més o menys mesura a desenvoluar totes les seves capacitats 신의 한수 다운로드.

El cert és, però, que no totes les intervencions que els adults fem a l‘escola están programades ni planificades i, potser, ni tant sols reflexionades 겨울왕국2 ost mp3. Els Mestres podem caura en el parany de pensar que només cal programar aquelles situacions que considerem més “acadèmiques”, les que pensem que tenen un alt valor formatiu perquè parteixen del currículum 다운로드.

Ara bé, de quina manera programem les situacions quotidianes com anar al lavabo, rentar les mans, l’estona del menjador o l’esbarjo 다운로드? Tenim prou clar i dediquem les matexies estones de reflexió i debat educatiu que a les activitats de “treball d’aula”?

És evident que una programació és el réflex del concepte d’infant i la manera que una escola té d’entendre l’educació, infantil o no 다운로드. També és un fet que fer les programacions sol ser quelcom feixuc o, el pitjor, quelcom que es veu només com a teòric, com uns papers que no s’acaben d’ajustar a les necessitats de l’aula 다운로드. Tot plegat incoherent si sóm dels qui pensem que les propostes que plantegem als infants han d’ajustar-se a les seves necessitats i riqueses, al context i al projecte educatiu de l’escola yum 의존성 패키지.

A l’escola infantil, però fem molt ús de la improvisació, no perquè no es sàpiga què fer, sinó perquè els moments i els esdeveniments que poden ocórrer a l’aula són molt imprevisibles i cal donar-hi sempre la resposa adient nvlddmkm.sys. La flexibilitat és doncs el denominador comú que hauria de presidir qualsevol programació educativa.

Nosaltres pensem que la programació d’aula a infantil hauria de concretar-se en tres tipus de documents:

  • La concreció de com donarem resposta les necessitats cognitives, socials, emocionals i biològiques dels infants 다운로드. Caldria descriure, per exemple, de quina manera organitzarem el joc, les situacions quotidianes i les activitats d’escola (celebracions, propostes o projectes transversals). Com pensem que podem donar resposta a l’aprenentage del saber conviure, decidir, coneixer-se a un mateix, expresar-se en els diferents llenguatges. Aquesta és una part de la programació que, tot i que l’ajustem a la franja d’edat que correspon, sol ser un document a mig termini, és  dir de referencia per a més d’un curs, però que no contempla les espacificitats del grup clase. En aquest docuemnt podem inclore quins objectius didàctics pretenen les nostres propostes.
  • La planificació a curt termini entesa com  la concreció de situacions o propostes didàctiques per a alguns dies. Organitzar quan farem una sortida o convidarem algún expert a l’aula i en quins moments obrirem portes amb altres aules o farem una celebració sol ser el que més bé se’ns dona. És aquesta la part de la programació que va recollint el quan de les nsotres accions.

Però on queda recollit el que realment passa a l’aula? Com sabem quins continguts han aflorat realment si tenim clar que improvisem i ajustem constantment les propostes d’aula? És per això que cal parlar de la documentació com a part de la programació-

  • La documentació d’aula ens permet recollir “la vida de l’aula”, el què hi ha anat aflorant, els esdeveniments o situacions que ens fan anar variant les propostes i ajustant les accions educatives. Una documentació que acull la reflexió i el repensar del mestre i que possibilita un ajust de la planificació. En la documentació anem repensant el perquè de les nostres propostes educatives i, tanmateix, hi recollim els continguts que van sorgint i anem treballant a l’aula.

Aquests tres tipus de documents o passos han de recollir, en la seva globalitat, el què, el perquè, el com i el quan de les propostes educatives que passen en la vida de l’aula.

No cal dir que cal complementar tots aquesta documentació amb un bon seguiment de cada un dels infants….però això és un altre tema!

 

Dra. Àngels Geis Balagué, Prof. Jaume Miró

Profesores de la área de Pedagogia

FPCEE Blanquerna