Preparar-se per a la vida

Un recent estudi d’una consultora americana, Future Workplace, presenta que els nens que ara estan en els primers anys d’escolarització en el futur treballaran en més de quinze feines diferents durant la seva vida. Aquestes dades evidencien que estem davant d’una transformació social que demana un canvi de mentalitat i revisar el sentit de la formació humana i intel·lectual, perquè tant els estudis de present com de futur contemplin la diversitat de professions 다운로드. A més, s’haurà de preparar els alumnes perquè tinguin capacitat d’adaptació i flexibilitat per assumir diferents tipus de responsabilitats professionals.

Un dels pilars essencials que cal considerar en aquesta transformació constant i accelerada és l’educació, de la qual tots som responsables: la societat, la família, els grups socials i l’escola 우타이테 노래 다운로드. Tots som «educadors» i, a la vegada, estem sent educats, ja que l’educació està present en qualsevol acció i en les pròpies actituds des del ser i el fer. Això succeeix tant de manera conscient com inconscient, ja que la persona és observadora dels altres que, d’alguna manera, també poden esdevenir referents o models que ajuden al creixement humà db oracle download.

Com hauria de ser l’educació? Com ha de contribuir en la formació humana dels nens per ajudar-los a fer-se preguntes, a discernir i a prendre decisions? El gran repte per part dels educadors és preparar persones per a la vida. Per tant, això demana prendre consciència del significat profund i seriós de l’educació global del ser 다운로드. És a dir, l’aplicació d’una pedagogia que ajudi a situar bé la pròpia existència per acceptar la pròpia singularitat. Una pedagogia que ajudi a donar respostes a les preguntes existencials i contempli les actituds personals i socials.

Foto article Tribuna oct_16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg de la història, han deixat empremta molts pensadors que han permès millorar la realitat del seu moment 델파이 5 다운로드. També hi ha hagut diferents pedagogs, considerats com a grans innovadors de l’educació, que han deixat petjada per la seva proposta de reformar l’escola perquè l’educació fos una oportunitat per millorar la qualitat de vida. Una escola nova que volia prioritzar el valor i la dignitat de la infància centrant-se en l’espontaneïtat del nen i potenciar la seva llibertat i autonomia 다운로드. Entre d’altres, destaco Decroly (1871-1932), que proposava una escola nova amb uns principis pedagògics que ressaltessin «l’escola per a la vida mitjançant la mateixa vida», o Montessori (1870-1952), que considerava que els nens «es construïen a si mateixos, ja que ells eren els mestres». Avui, també les escoles es renoven amb nous reptes davant dels canvis, però el més significatiu segueix sent l’infant, que segons la seva etimologia llatina vol dir «el que no parla», però que ja s’expressa i comença un itinerari d’aprenentatge des d’una educació integral que contempla tot l’ésser, és a dir, el desenvolupament intel·lectual, emocional i corporal 손오순 타자 다운로드. A més, aquest procés ara ja es desenvolupa en un entorn anomenat digital, en què les noves tecnologies tenen un paper clau i han de ser els mitjans que han de facilitar aquest aprenentatge.

L’escola assumeix grans responsabilitats, però és necessari el suport de la societat i del govern i la col·laboració directa de les famílies perquè el desenvolupament de l’infant, del nen, de l’adolescent i del jove sigui coherent per arribar a ser persones adultes i madures amb criteri propi i compromís ètic 세종대 다운로드. Des de l’aprenentatge realitzat de forma coherent es desenvoluparan les competències necessàries i les habilitats corresponents per assumir les transformacions socials i poder donar resposta a la realitat que toqui viure. Victor Frankl (1905-1997) en el seu llibre L’home en cerca del sentit convida a fer una exploració de l’ésser i explicita que «viure significa assumir la responsabilitat de trobar la resposta correcta als problemes i complir les tasques que la vida assigna contínuament a cada individu» 위 아래 다운로드. Aquesta és una bona proposta que requereix realisme, humilitat, vocació, coratge, compromís, entusiasme… Una llarga llista d’actituds que donen forma a l’ésser humà per resistir les incerteses i les contrarietats de cada moment.

Tots hem anat a l’escola i recordem el mestre o la mestra, aquella paraula, el to, el gest… Repensem com eduquem, com es forma un mestre 다운로드. Tonucci diu que «els únics que poden fer una bona escola són els mestres» i ressalta que precisament l’escola hauria de ser un lloc d’escolta abans que fer qualsevol proposta. Això requereix un rol de mestre facilitador amb una actitud d’escolta i flexible davant els canvis. Demana aplicar mètodes renovadors per despertar la curiositat dels infants, saber motivar, potenciar la creativitat per desenvolupar les capacitats i adonar-se que el nen és un ésser que té els seus drets. Per tant, els nostres alumnes, que seran els mestres del demà de tants infants, tenen el deure d’estar atents a les necessitats del moment per poder preparar-se per a la vida.

La nostra Facultat té el privilegi d’educar futurs mestres, joves d’avui que amb responsabilitat exerciran la seva professió de manera qualificada en una societat canviant. El gran repte és que l’estudiant universitari d’avui i mestre del demà sigui una persona amb una bona formació, qualitats humanes, capacitats, competent… per assolir el propòsit més important, que no és altre que cada nen se senti protagonista, acompanyat i escoltat. Això farà que les noves generacions assumeixin un estil concret que els afavorirà a ells mateixos i en les relacions amb els altres. Formar persones és un compromís seriós, ètic i responsable que demana dedicació i una actitud atenta vers els estudiants. Si els alumnes perceben un tracte més humà, aquest tracte possibilitarà que ells també siguin més humans en el seu fer.

Assumpta Sendra i Mestre
Professora de l’Àrea d’Humanitats
FPCEE Blanquerna-URL