Pensar l’home, la cultura, la religió i l’ètica, o establir una base per al desenvolupament d’un mestre reflexiu i compromès

L’Àrea d’Humanitats dels estudis d’educació a Blanquerna aprofundeix en quatre nuclis que conformen una constel·lació de realitats, experiències, conceptes i concepcions fonamentals per viure i entendre el fet educatiu amb profunditat 자동 백업 다운로드. Aquests nuclis –íntimament interrelacionats entre ells- són l’home, la cultura, el fet religiós i la dimensió ètica. La reflexió sobre aquestes qüestions implica sempre una autoreflexió i una certa problematització; per això, les matèries en què s’aprofundeixen aquestes qüestions són, més que cap altra cosa, un espai en el qual es poden desvetllar preguntes i incitar al diàleg per ajudar els estudiants a fer el seu procés personal de reflexió com a futurs mestres 다운로드. El mestre que pensa a fons aquests aspectes basals –que són a la base- viu l’acció pedagògica amb més responsabilitat, amb més llibertat i amb més saviesa 다운로드.

Quan parlem d’educació, estem parlant de l’educació de l’ésser humà; quan parlem del mestre, estem parlant, també, de la vocació i de la professió d’un ésser humà 웃긴 움짤 다운로드. Per això, preguntar-nos què és l’home, quina relació estableix amb el món i amb els altres és preguntar-se per qüestions centrals de l’educació: en què es fonamenta l’educabilitat de l’ésser humà?, quines són les dimensions constitutives de l’ésser humà?, quan podem parlar d’una educació integral 삼성클라우드 사진 다운로드?

Sabem que l’home no és mai home sol, que la comunitat o la cultura són l’espai que l’acull i el projecta. A l’escola, volem apropar els alumnes a aspectes centrals de la cultura, però l’aula és, en si mateixa, un espai de cultura –de significacions compartides, de narracions compartides, d’hàbits i valors compartits 윈도우 10 한글 다운로드. Per això la reflexió sobre què és i què suposa una cultura, un marc cultural, és molt rellevant per a un futur mestre: què és una cultura?, què vol dir que l’home és creador i creatura de cultura?, què implica la transmissió cultural 다운로드?

D’altra banda, un dels fenòmens humans i culturals universals més destacables és el religiós. En totes les cultures i en totes les èpoques, els homes s’han preguntat pel sentit i han contemplat l’existència del transcendent 다운로드. Reflexionar sobre el sentit de la vida i parlar del fet religiós i de les diverses religions, d’ateisme, d’agnosticisme, d’indiferència, són una possibilitat de coneixement –i, per tant, de respecte- i d’autoconeixement: de què parlem quan parlem del “sentit de la vida”?, quina relació amb el transcendent han tingut i tenen les diverses tradicions culturals?, com constitueix la tradició judeocristiana la nostra cosmovisió 다운로드?

La reflexió sobre l’ésser humà, sobre la cultura i sobre el fet religiós ens porta a atènyer la dimensió ètica. Totes les professions tenen una dimensió ètica i de compromís social, però l’educació és un àmbit radicalment ètic –com altres àmbits que “toquen” directament l’ésser humà: en la relació pedagògica amb l’infant, en el tipus de comunitat escolar que creem i en els valors que transmetem 다운로드. Quins són els “llocs ètics” de l’educació escolar?, com construeix i madura un mestre la seva dimensió ètica?

Aquests coneixements no són, fonamentalment, coneixements d’ampliació o d’acumulació; són, més aviat, coneixements de reconstrucció, perquè ajuden a redimensionar coneixements i experiències previs; coneixements d’aprofundiment, perquè ens permeten anar a fons en qüestions centrals que a voltes obviem o coneixem de manera superficial, i coneixements capacitadors o competencials, perquè fan madurar en els futurs mestres la capacitat de reflexió, de judici, d’interpretació, etc.

Àrea d’Humanitats