L’educació en xarxa

Prof. Jordi Díaz, Àrea de Pedagogia

El Dr. Alan Daly de la UCSD (Universitat de San Diego, Califòrnia) impartirà diverses classes de grau, màster i doctorat a la FPCEE Blanquerna durant el curs 2014-2015 다운로드.

Al segle XXI s’està fent un esforç en matèria educativa per canviar de models de comandament i control jeràrquics a formes organitzatives més planes i connectades en xarxa 다운로드. Aquest fet suggereix una sèrie de transicions que van de la independència a la interdependència; del lideratge centralitzat al repartiment del lideratge; de les responsabilitats a la responsabilitat compartida; d’especialistes a generalistes multidisciplinaris; del dogma al diàleg 다운로드. Així, entenem que el canvi evidenciat és en essència un assumpte de “sistemes” en què, si bé és important reformar els centres escolars concrets, és essencial reconèixer que aquests centres estan incrustats en el context d’un districte i una comunitat més amplis, i que, alhora, aquest sistema social més ampli també té una funció rellevant en l’educació 지니모션 2.3.0 용 t-900s 다운로드.

Per tant, la generació de coneixement és un procés immers socioculturalment, conduït a través de persones, entre persones i amb persones que resideixen en xarxes socials 다운로드. Els estudis de xarxes socials en matèria educativa, igual que succeeix en altres camps, s’han centrat fonamentalment tant a analitzar com la constel·lació de relacions que tenen lloc en les estructures socials poden facilitar o constrènyer el flux de “recursos relacionals” (actituds, creences, informació, coneixements, etc.), com ajudar a comprendre com els individus obtenen accés a aquests recursos, com hi són influïts i com en fan ús 다운로드. Tal com assenyala el Dr. Alan Daly, degà de la Facultat d’Educació de la Universitat de San Diego, Califòrnia, “qui coneixes defineix el que saps” 다운로드. Així, doncs, l’adopció d’una perspectiva de xarxa social en el canvi educatiu implica essencialment el reconeixement de la interdependència d’individus dins d’un sistema social 다운로드.

Segons Daly, darrerament estem veient com proliferen estudis que utilitzen l’anàlisi de xarxes socials per comprendre una realitat educativa complexa 월탱 블리츠 다운로드. Aquesta anàlisi planteja un enfocament relativament nou en la investigació educativa i permet als educadors avaluar les relacions informals o els llaços que existeixen en les seves organitzacions 다운로드. L’anàlisi de xarxa social es presenta com una eina per explorar qui conversa amb qui; com la informació flueix per mitjà del sistema; com són compartits la informació i els coneixements especialitzats, i com les relacions poden facilitar o impedir l’aprenentatge i la innovació entre alumnes, mestres o directors, entre d’altres.