FEM AUDICIÓ, QUINA EMOCIÓ!

Moltes vegades ens preguntem com captar l’atenció de l’infant, quines músiques podem triar per escoltar a l’escola, quines aportacions ens fa l’escolta de la música, quins autors, estils o tipus de música seran els referents a les nostres aules… 다운로드. Però, en definitiva, el que busquem, sobretot en les primeres edats, és l’emoció de conèixer, l’emoció de compartir, l’emoció de sorprendre’s…

L’objectiu principal d’escoltar música és experimentar emocions 다운로드.

L’etapa 0-6 és idònia per deixar percebre al nen allò que més li interessi; i, observant les seves respostes i els seus comentaris, anirem triant les ofertes més adients windows 10 rtm.

Per escoltar cal captar l’atenció de l’infant, i, per captar la seva atenció, l’actitud de l’adult és bàsica 다운로드. Cal crear lligams entre la música i l’infant per mitjà de la veu, de la mirada, de l’expressió, del contacte, de l’ambient, de la qualitat de l’activitat proposada ebs 인강.

Per crear emoció cal que l’educador/a la visqui des de dins; que escolti molta música cercant la qualitat i la bellesa, i deixant-se persuadir per noves propostes i perspectives 다운로드.

Per què el nen pugui percebre dissemblances és interessant brindar-li diferents estils de músiques, en què es puguin apreciar contrastos 다운로드. El

nen està obert a les nostres iniciatives i convé ser responsables en l’oferta artística i la manera com la hi presentem.

Amb la música en directe els vincles es creen quasi de manera immediata vmware 7. La cançó cantada en directe amb bona veu i amb musicalitat té la capacitat d’encisar tots els nens. Convé promoure l’audició en directe, perquè és  una experiència que deixa empremta 다운로드.

música en directe

Però quan volem acostar el nen a la música enregistrada, cal preparar-lo una mica més, oferint-li cançons i peces que  pugui reconèixer, i fragments musicals de curta durada; sobretot si ho pot relacionar a una vivència agradable 다운로드.

Si acompanyem bé l’infant en l’experiència d’escoltar música, demostrarà ben aviat interès per tornar-ne a escoltar. La repetició dels fragments de música fa que a poc a poc ens anem fent nostre aquell ritme, aquella melodia, aquella textura i que els puguem interioritzar. Poder reconèixer una música és com retrobar un vell amic.

Les proposicions han de ser de curta durada, és millor repetir-les i allargar-les a poc a poc que no pas abandonar-ne l’interès a mig camí.

D’una mateixa audició en podem fer diferents activitats, centrant-nos en objectius diversos.

L’audició, segons la proposta que fem, ens ha de convidar a l’escolta, al silenci, a la quietud, al gaudi, a controlar l’espera, a l’atenció, a l’emoció, a la sorpresa, a l’expressió i al moviment.

Fem audició per

 • oferir experiències variades
 • gaudir
 • compartir
 • aconseguir l’atenció, el silenci
 • l’escolta
 • sensibilitzar
 • transmetre emocions
 • conèixer diferents estils musicals
 • conèixer instruments
 • identificar cançons
 • estimular el sentit rítmic
 • provocar moviment
 • relaxar-se, per inhibir el moviment
 • donar suport als conceptes musicals
 • sentir diferents sons, dinàmiques, altures, etc…
 • evocar, reconèixer
 • relacionar diferents objectes, contes, imatges, gestos
 • crear expectativa
 • predisposar a
 • provocar diferents reaccions
 • educar l’oïda
 • crear un hàbit, una actitud davant la música
 • conèixer músiques tradicionals o de diada
 • recollir interessos del nen o iniciatives de les famílies
 • connectar amb l’art

Elena amb titella

Molt sovint utilitzem algunes eines que ens ajuden a crear el vincle amb la música que escoltem,; la més important és l’actitud de l’adult, la seva mirada, la seva expressió, la seva gestualitat, però també podem disposar d’alguns objectes que ens donen suport en aquest moment, com ara mocadors, titelles, imatges visuals, instruments, cintes, etc…

L’audició ens ha d’ajudar a créixer en un món en què l’experiència de l’art ha de tenir cabuda per anar fomentant la cultura de les emocions i afavorir un desenvolupament integral.

Reina Capdevila, Àrea de Música