El projecte EUDOIT (European Digital Online Game for Intercultural Competence and Translanguaging), una proposta de ludificació per a l’aprenentatge de llengües

Dr. Josep Manel Ballarín, Àrea de llengua catalana i la seva didàctica

Dra 길구봉구. Caterina Sugrañes, Àrea de llengües estrangeres i la seva didàctica

En el següent article us presentem el projecte europeu EUDOIT 원펀맨 2기 5화 자막 다운로드. L’objectiu del projecte EUDOIT (European Digital Online Game for Intercultural Competence and Translanguaging) és proporcionar una plataforma digital plurilingüe en línia per aprendre llengües i desenvolupar la consciència lingüística a través d’altres llengües 다운로드.

Aquest projecte, en el qual participa el Grup de Recerca CILCEAL (Grup de recerca en competència interlingüística i intercultural en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües), forma part d’un projecte ERASMUS + , els quals brinden l’oportunitat de poder dur a terme recerca aplicada a les necessitats de la societat actual 3 sweep download.

Hi participen les següents institucions: La universitat d’Istanbul de Turquia, la Universitat de Berlín de Alemanya, la Universitat de Talin d’Estònia, la Universitat de Frankfurt d’Alemanya, l’Institut de Secundària Michel Lucious de Luxemburg i la Universitat Ramon Llull 다운로드.

Tots els participants en el projecte són professorat de graus de formació de mestres, mestres en actiu, experts en ludificació i professional del disseny 커츠펠 스팀 다운로드.

El projecte EUDOIT consisteix, doncs, en un joc en línia interactiu, en el qual hi ha uns jugadors PC (Player characters) que poden triar com a llengües d’origen: anglès, francès o àrab mysql connector j. Aquests es troben en diverses situacions comunicatives amb uns NPC (Non player characters) que tenen com a llengües d’acollida: català, castellà, francès, luxemburguès, turc i alemany, segons la llengua que triï l’alumne com a objecte d’aprenentatge 다운로드.

Aquesta és, doncs, una plataforma digital plurilingüe en línia per aprendre llengües i competència intercultural en les llengües més comunes de contextos migratoris d’Europa Cep setup download. S’adreça especialment per a aprenents del cicle superior primària i per a alumnat de secundària que han de millorar la competència en la llengua d’acollida i/o també l’anglès com a llengua global 챔피언스리그 다운로드. Està dissenyat pensant en persones nouvingudes, migrades, refugiades.

Per aquesta raó, aquest recurs contempla situacions comunicatives de nivell A1 de llengua (CEFRL, 2001) / BICS (Cummins, 1981). La metodologia es basa en diverses escenes on s’esdevenen diferents converses en les quals l’alumne pot avançar si es posa en pràctica la capacitat plurilingüe de Transllenguatge.  És un sistema d’aprenentatge de llengües intuïtiu i innovador amb material de suport per a mestres. Aquest recurs educatiu en obert està pensat per ser utilitzat de forma autònoma i també en els contexts formals de l’aula com a suport.

Els principis metodològics del projecte EUDOIT se sostenen en un enfocament plurilingüe vers l’ensenyament i aprenentatge de les llengües en la línia de les polítiques lingüístiques nacionals (vegeu el Currículum d’Educació Primària, per exemple) o internacionals (CEFRL, 2001).

El joc serà d’accés gratuït i, així mateix,  s’espera que estigui disponible a finals del 2018 o principis del 2019.

Com a reflexió final, per concloure, ens agradaria assenyalar que és important posar a disposició dels aprenents diversos recursos en línia en modalitat oberta que siguin d’accés gratuït i que permetin reconèixer les habilitats plurilingües dels aprenents a partir dels conceptes enumerats anteriorment.