El paper de la Viquipèdia a la universitat

Viquipèdia i universitat

Imatge original de: Ryan Ebert

Jordi Simon.
Àrea d’informàtica, ciències audiovisuals i la seva didàctica

La Viquipèdia (la versió catalana de la Wikipedia), igual que totes les enciclopèdies des de la seva creació, ha estat sempre un lloc on es poden recollir els sabers de la humanitat 다운로드. A la universitat, el coneixement enciclopèdic, sovint,  hi queda fora, ja que, normalment, els estudiants i els professors utilitzen fonts d’informació més especialitzades. Des d’aquest punt de vista, les aportacions que podria fer la Viquipèdia a la universitat són poques.

El veritable paper dels universitaris envers aquesta enciclopèdia és convertir-se en escriptors i aportar-hi continguts de qualitat, que és precisament el que es produeix a les universitats 다운로드. Així, es passa de simples consumidors d’informació a productors.

Moltes són les raons que poden animar estudiants i professors a publicar a la Viquipèdia, i des d’aquí us en fem arribar algunes.

La principal raó per la qual des de la universitat hem de col·laborar amb la Viquipèdia és que és una de les principals fonts d’informació dels nostres estudiants de primària i secundària, i que és la sisena web més consultada en el món segons Alexa (http://www.alexa.com/topsites) 다운로드.

Gràfica 1. Tipus de persones i lloc des d’on s’accedeix a Wikipedia.org.

Des d'on consultem la Viquipèdia?

Dades extretes d’Alexa.com. 2015

Així, doncs, tenir cura de la Viquipèdia solament pot afectar d’una manera positiva als estudiants que la utilitzen i per extensió tots els ciutadans 잭리처2 다운로드.

La validesa de la Viquipèdia ve donada principalment per la citació, en forma de referències, de les fonts primàries que s’han utilitzat per elaborar el text de síntesi, que és el que normalment hi ha en els articles. Per als estudiants universitaris, escriure a la Viquipèdia els implica un esforç per documentar correctament l’escrit, es potencia així el saber contrastat, cosa que, de ben segur, els beneficiarà al llarg de la resta de la vida universitària, per exemple desenvolupant una rigidesa metodològica que els ajudarà en futurs treballs o publicacions 넷플릭스 자막.

Els estudiants universitaris que escriuen a la Viquipèdia participen en una activitat real, en què les seves aportacions i el seu bon fer seran examinats per persones alienes a la universitat amb el mateix rigor que si fossin escrits per un gran erudit. A més, participar en una activitat real, en un mitjà que llegeixen diàriament milions de persones, pot ser molt estimulant per a l’estudiant, i probablement desenvoluparà un alt grau de responsabilitat en relació amb els continguts escrits 다운로드.

Els professors i els investigadors universitaris són conscients del retorn que han de fer a la societat, ja que aquest és un dels puntals fonamentals de la tasca a les universitats. Aquest retorn, normalment, es concreta en recerques científiques que acaben generant fonts primàries d’informació en forma d’articles o llibres 더캡틴 다운로드. Escriure a la Viquipèdia és una manera diferent i altruista de difondre el coneixement. Així, a partir de diferents fonts primàries, el professor elabora, millora o corregeix articles a la Viquipèdia i la dota d’un nivell de qualitat que, d’altra banda, potser, no tindria. A més, fa una difusió àmplia de la ciència de la qual ell és especialista.

Podem llegir altres raons per escriure a la Viquipèdia des de la universitat a: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Educaci%C3%B3/Per_qu%C3%A8_docent

Escriure a la Viquipèdia pot ser una tasca individual d’un estudiant, d’un professor o d’un grup classe, i sabem que Viquipèdia, en ser una obra col·lectiva, donarà automàticament suport corregint, suggerint millores, o fins i tot esborrant aportacions que no s’adiguin a les seves normes d’estil o als seus cinc pilars fonamentals 다운로드.

Si volem, però, podem col·laborar en les diferents iniciatives de la Viquipèdia que a Catalunya impulsa l’associació Amical Wikimedia i així comptarem amb suport per dur a terme aquesta activitat

Wikipedia_Education_Program_with_mini_Wikipedia_globe_in_the_hands_of_Moka

Per exemple, el programa Wikimedia Education Program promou un conjunt d’accions des de centres educatius per tal de millorar la Viquipèdia i en què podem veure que moltes universitats catalanes hi participen aportant, d’una manera més organitzada a través d’assignatures i mòduls, continguts a la Viquipèdia.

 

 

Per acabar, ens podríem plantejar els guanys que suposa per a un país petit com el nostre tenir una bona enciclopèdia, gran, actualitzada i en el seu idioma nwc 2 75. Segurament és un instrument que ajuda a salvaguardar la nostra identitat com a poble en permetre accedir als coneixements en la nostra llengua. En aquesta línia i sense fer comparacions, ja que l’eina i els temps són diferents, ningú no dubta del paper que va tenir en la represa cultural catalana la publicació l’any 1969 de la Gran Enciclopèdia Catalana.

En definitiva, escriure continguts a la Viquipèdia pot ser una activitat gratificant, d’un alt valor educatiu i d’una important transcendència social 다운로드.