Educació Física, Medi Ambient i Salut

Dr 다운로드. Josep Sánchez Malagón.

Professor de l’Àrea d’Educació Física del Grau d’Educació Primària. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport  Blanquerna 천계지백사전설 다운로드. Universitat Ramon Llull

Ja fa temps que els mestres d’Educació Física (EF) també eduquen als seus alumnes  en tenir cura del medi ambient 다운로드. De fet, d’aquí la importància de les sortides i activitats a la natura que es promouen des de l’àrea d’EF de les escoles 다운로드. Molts són els objectius que es plantegen en aquestes sortides i un d’ells és que els alumnes prenguin consciència  de la importància que té adquirir actituds respectuoses amb l’entorn 다운로드.

La preservació dels entorns naturals és i serà molt preuada per a les futures generacions. De fet, a Girona ja s’ha presentat la primera xarxa de boscos saludables de Catalunya i que s’inspira en models del Japó, els Estats Units, Corea del Sud i Alemanya 한컴 타자 연습 2010 다운로드.

En aquest sentit les Forest School tenen molt a dir en l’educació i salut dels nens i les nenes en edats primerenques 다운로드.

Malauradament els alumnes i mestres de les grans ciutats afectats per la contaminació no poden ser beneficiaris dels elements que constitueixen un entorn natural 다운로드.  És conegut que la contaminació pot afectar el desenvolupament cognitiu dels alumnes així com a la seva salut 다운로드.

La contaminació és una qüestió molt sensible pel que fa a l’EF, sobretot en aquells centres educatius que desenvolupen aquestes activitats en espais exteriors i que es veuen directament afectats per episodis de contaminació 다운로드. Ja és conegut que realitzar exercici físic en entorns de pol·lució és perjudicial per a la salut, tal i com mostren els següents articles:

  1. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa040610#t=article
  2. http://thorax.bmj.com/content/54/11/1027.short

Ja existeixen recomanacions per a la pràctica d’exercici físic en període de pol.lució.

La qüestió és què han de fer els mestres d’EF davant aquest fet: Quines estratègies s’utilitzen per gestionar aquesta mena de situacions? Quin coneixement en tenen? Algunes reflexions i respostes les trobareu en el següent document:

És clar que abans de realitzar la classe d’EF haurem d’emprar un sistema semblant al dels socorristes de platja quan ens informen de l’estat de la mar amb banderes de color. A partir d’ara, aquesta pot arribar a ser una qüestió cabdalt si volem vincular EF i salut.