Congrés català d’educació matemàtica (C²EM)

Montserrat Prat Moratonas (Àrea de didàctica de les matemàtiques i integració de sabers)

Els dies 11, 12 i 13 de juliol del 2016, va tenir lloc a Barcelona el Congrés Català d’Educació Matemàtica – C²EM 다운로드. El congrés amb el lema “Construir Matemàtiques. Compartir per Aprendre”, es va celebrar a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona impulsat per la Federació d’entitats per a l’ensenyament de les matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) juntament amb la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona 로맨싱사가3.

El congrés va aplegar més de 600 mestres i professors d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i universitat i els va oferir l’oportunitat de reflexionar conjuntament 길구봉구.

Els professors de l’àrea de matemàtiques de Blanquerna hi vam presentar dues comunicacions: “Què recorden del que han après de matemàtiques els estudiants que accedeixen als graus de mestre 원펀맨 2기 5화 자막 다운로드?” i “Comencem per la formació inicial!다운로드.

DSC0167

El congrés es va plantejar els següents objectius:

 • Contribuir a l’enriquiment professional dels ensenyants de matemàtiques 3 sweep download.
 • Compartir pràctiques d’aula que impulsin la  construcció de coneixement matemàtic 다운로드.
 • Destacar la contribució de l’educació matemàtica a la formació integral de la persona 커츠펠 스팀 다운로드.
 • Apropar les matemàtiques a la societat.
 • Afavorir l’ús de xarxes per mantenir l’intercanvi professional
 • Acordar línies d’actuació per a la millora de l’educació matemàtica mysql connector j.

I es va organitzar al voltant d’aquests nuclis temàtics:

 • Resolució de problemes, el cor de l’aprenentatge 다운로드.
 • Connexions i contextos, construir ponts i models.
 • Recursos materials i tecnològics, eines d’aula.
 • Representació i comunicació, compartir coneixement.
 • Investigacions i projectes, viure experiències.
 • Gestió de l’activitat matemàtica i avaluació, del disseny a la reflexió
 • Desenvolupament professional, motor de millora.

DSC0153

La conferència inaugural del congrés va ser a càrrec del Dr. Abraham Arcavi, professor a la The Weizmann Institute of Science d’Israel, i duia per títol Construir, compartir, aprendre–una terna eterna. El cas del desenvolupament professional del docent de matemàtiques. En aquesta conferència, el Dr. Arcavi va exposar la seva idea del desenvolupament professional del docent de matemàtiques com un procés educatiu, a partir de la terna de verbs: construir, compartir i aprendre.

La conferència de cloenda va ser a càrrec de la Dra. Marta Civil de la Universitat d’Arizona als Estats Units. La conferència amb títol Compartir per aprendre matemàtiques: Participació i implicació familiar, va mostrar la trajectòria de recerca de més de 20 anys de la Dra. Civil sobre la participació de les famílies en l’educació matemàtica des d’un enfocament sociocultural.

Les conclusions del Congrés Català en Educació Matemàtica s’han recollit en 14 punts que destaquen aspectes tan importants com ara: el paper dels ensenyants envers el propi desenvolupament professional com a professorat de matemàtiques; el paper de les associacions de mestres i professors i dels grups de treball; la importància que les pràctiques educatives siguin innovadores, motivadores i que ajudin a interpretar el món i a prendre decisions raonades als alumnes; el paper de l’avaluació a l’aula de matemàtiques; la importància de l’alfabetització matemàtica que faci adonar a les persones que les matemàtiques són útils i accessibles per tota la societat o la importància de treballar per tal d’aconseguir que la visió social de les matemàtiques sigui més positiva.

Finalment, aquí també mostrem un breu reportatge del que va ser el Congrés Català d’Educació Matemàtica (C²EM) del juliol de 2016: