Category Archives: Gestió de la informació

Benvinguts al segle XXI! Benvinguts a l’humanisme tecnològic!

Miquel Àngel Prats - @maprats 
Professor titular de tecnologia educativa a la FPCEE Blanquerna-URL 
Àrea de TIC dels estudis d'educació

Segons les darreres dades de la UNESCO, la pandèmia del COVID-19 ha tingut a més del 90% dels estudiants del món de 188 països confinats a casa i sense classes presencials. En aquest context, les universitats i els centres educatius i formatius es troben brindant la seva formació a través de tecnologies digitals, o ho estan intentant, de manera que l’alumnat amb o sense experiència prèvia en formació en línia s’ha vist immers en classes no presencials 마더 데레사의 편지.

En aquest sentit, en el marc de l’actual pandèmia del COVID-19, un dels reptes que ens ha tocat viure és precipitar i, en alguns casos, improvisar, processos d’ensenyament-aprenentatge en línia. No en va, s’ha denominat l’experiència viscuda com “ensenyament remota d’emergència다운로드.

Segons el darrer reportatge d’Educaweb, estudiar en línia aporta beneficis per a l’estudiant, com ara la flexibilitat horària i la possibilitat de millorar les seves competències digitals i personals, entre d’altres. Però també comporta desafiaments, com són l’autodisciplina, l’autoorganització i planificació del temps, així com exercitar l’autonomia i l’autoaprenentatge 다운로드.

Alumnat i sobretot docents han augmentat considerablement i, per força, les seves competències digitals. Per això, caldria ara pensar de forma estratègica una sèrie de mesures que permetin fomentar un acompanyament molt més saludable i efectiu (eficient i eficaç) dels docents en matèria digital: en primer lloc, detectar necessitats formatives (inclusives); en segon lloc, realitzar una cartografia o mapa de bones pràctiques; en tercer lloc, identificar facilitadors i dificultadors de l’activitat que s’ha dut a distància; en quart lloc, crear i generar comunitats permanents d’assessorament tecnopedagògic per a docents, i en cinquè lloc, pensar jornades i formats atractius per compartir el coneixement i l’experiència adquirida 다운로드.

Tenim molt talent ocult en les nostres organitzacions educatives i fer-ho emergir és precisament innovar: pensar “en” i “per a” les persones. I posar, precisament les tecnologies digitals, al servei de les persones.

Però, no tot serà tan fàcil i es pot reduir a quatre o cinc mesures de política educativa 다운로드. La qüestió demana un canvi de xip total. Un canvi de marc mental poblacional. I és el que ens està passant, sense que ens adonem. Tal i com ens recorda Genís Roca en el seu dos darrers posts El Segle XX ja durava massa i Resistir no serà suficient estem abocats a canviar i a reinventar-nos.

“Estem patint la incertesa provocada pel virus i això ens obliga a reconsiderar molts processos, i molts dels nous procediments per fi comencen a ressonar a segle XXI”. 

“No hi arribem de la millor manera, però sembla que hi anem 스타크래프트2 무료 다운로드. La carnisseria de sota de casa ara accepta comandes per whatsapp i fa sis mesos ni ho considerava. Vaig demanar hora al metge i em varen preguntar si volia visita presencial, telefònica o per videoconferència. M’han dit que si per alguna raó el meu fill ha d’estar quinze dies sense anar a escola miraran d’oferir-li un seguiment telemàtic. A la feina m’han dit que els sembla bé que faci teletreball dos o tres dies a la setmana 다운로드. Un client m’ha convocat a una reunió i s’han disculpat perquè voldrien que fos presencial. Certament alguna cosa està canviant, i sembla que ho fa en direcció segle XXI. Insisteixo, d’una manera gens agradable, però es mou.” (G.Roca, 2020)

La pandèmia ens està ensenyant molts aspectes del què suposa viure en aquest nou segle XXI: incertesa, ambigüitat, complexitat i temps per a fer proves i canvis i poder escriure unes noves regles del joc en molts sectors productius,…

 

“Ara és el moment de fer proves, perquè tothom està disposat a entendre que no sapiguem com es fa i ens perdonarà si hem de corregir coses” 다운로드.

“Si proposem quatre dies de presencialitat i un de teletreball, no passarà res massa greu si al final resulta que el model bo era tres més dos. …/… L’etapa dos és d’adaptació i resistència, però ningú entendrà que arribem a l’etapa tres sense haver après coses. Cal aprofitar aquest any que tenim pel davant per fer proves i canvis.” (G.Roca, 2020)

I, per això, ara més que mai, és necessari emmarcar les tecnologies digitals allà on els hi pertoca: al servei de les persones netbus 1.7.

Seguint el Manifest de Viena sobre Humanisme digital cal disposar d’una declaració mundial on les tecnologies i els organismes i empreses que les inventen, les creen, les regulen i les tracten respectin un seguit de compromisos per a construir una societat més justa i democràtica, posant el éssers humans i els seus drets en el centre.

Us convidem a conèixer el Manifest i a pensar de forma crítica, ètica i responsable quin paper ha de tenir la tecnologia d’ara en endavant 원랜디 8.6 치트모드 다운로드. És també responsabilitat de tots els ciutadans aconseguir-ho!

L’ecosistema informacional actual: seduïts per les pantalles

Miquel Àngel Prats - @maprats 
Professor titular de tecnologia educativa a la FPCEE Blanquerna-URL 
Àrea de TIC dels estudis d'educació

En l’última enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars realitzada per lINE a finals de 2018, alguns dels resultats obtinguts són molt reveladors. En el cas de les llars amb accés a Internet els resultats assenyalen que el 86,4% de les llars espanyoles té accés a la Xarxa, enfront del 83,4% de l’any anterior 다운로드. Pel que fa al tipus de connexió, a Espanya hi ha gairebé 14,1 milions de llars que tenen accés a Internet per banda ampla, fet que suposa el 99,9% dels habitatges que han declarat el tipus de connexió. En aquest sentit, el 57,2% dels habitatges es connecten per la xarxa de cable o fibra òptica; per línia ADSL un 35%; per connexions mòbils de banda ampla-via mòdem USB o targeta un 7,6% i la resta del 7,4% per connexions fixes per satèl·lit 3ds max 2013 download. Això suposa de forma significativa un increment en xarxa de cable o fibra òptica per sobre de les línies ADSL.

En aquesta edició de l’enquesta, es van investigar precisament els dispositius utilitzats a les llars per connectar-se a Internet. Els principals equips utilitzats són els dispositius mòbils (diferents a l’ordinador portàtil) com el telèfon mòbil, lector de llibres electrònics (e-book), entre d’altres 다운로드. Assenyalats per 81,7% de de les llars amb accés: l’ordinador portàtil (inclosos netbooks i tablets), amb un 72,2%, i l’ordinador de sobretaula, amb un 53,5%.

Els habitatges que no disposen d’accés assenyalen com a principals motius d’aquesta situació perquè no necessiten Internet (raó indicada pel 67,7% dels habitatges que no disposen de connexió a la Xarxa), perquè tenen pocs coneixements per utilitzar-lo (43,7 %) i raons de tipus econòmic: perquè els costos de l’equip són massa alts (30,5%) o perquè els costos de connexió resulten massa elevats (29,9%) 다운로드.

Sobre l’ús de les TIC pels nens i adolescents, tenim els següents resultats: la proporció d’ús de tecnologies d’informació per part de la població infantil (de 10 a 15 anys) és, en general, molt elevada. Així, l’ús d’ordinador entre els menors arriba al 91,3% i el 92,8% utilitza Internet. Per sexe, les diferències d’ús d’ordinador i d’Internet amb prou feines són significatives 리눅스 웹 파일.

En canvi, la disponibilitat de telèfon mòbil de les nenes supera en més de tres punts a la dels nens.

L’evolució dels resultats segons l’edat suggereix que l’ús d’Internet i, sobretot, de l’ordinador, és una pràctica majoritària en edats anteriors als 10 anys. Per la seva banda, la disposició de telèfon mòbil s’incrementa significativament a partir dels 10 anys fins a assolir un 95% en la població de 15 anys 윈도우10 보류 중인 다운로드. La disposició de mòbil (69,8%) augmenta 5 punts i mig respecte a l’enquesta anterior, el que ve a trencar la tendència negativa en l’evolució d’aquesta variable des de 2009.

Per la seva banda, l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) en el seu últim informe AIMC Infants 2018, exposen els següents resultats més rellevants:

 1. El 89% consumeix vídeos a Internet softalk.
 2. Els nens passen gairebé 5 hores diàries enfront d’alguna pantalla.
 3. 7 de cada 10 nens d’entre 12 i 13 anys utilitza les xarxes socials.
 4. Ajuntar-se amb els amics és la seva activitat preferida, per davant de practicar esport o jugar als videojocs.

El 99% dels nens veu continguts televisius, i un 80% els consumeix diàriament 다운로드. La televisió no és només el dispositiu més utilitzat per veure els continguts televisius (91%), sinó que també és el preferit, encara que també un 40,8% dels enquestats afirma que veuen aquest tipus de continguts a través de dispositius mòbils o el ordinador. Quan veuen aquest tipus de continguts a través del televisor, un 95,6% declara haver vist en algun moment el que les cadenes estan emetent en aquest instant i un 81,8%, també ha vist el que vol veure a partir de continguts no emesos en directe, com mitjançant la recerca en plataformes de vídeo, seleccionada per un 58,3% dels nens que veuen la televisió a través de l’aparell de televisió, la recerca en les pròpies apps de les cadenes (53,9%), el accés a continguts que s’han gravat o descarregat prèviament (48,2%) o la recerca d’aquests continguts en plataformes com Movistar, Vodafone, Netflix, HBO … (41,4%) 다운로드.

Quant als tipus de vídeos, aquells de tipus graciós, de bromes o “reptes” són els que més atreuen l’atenció, tant a nens com a nenes.

A la resta de les categories s’aprecien diferències en funció del sexe: la gent gran contrastos es troben, en les nenes, als que els agraden més els vídeos musicals, mentre que els nens prefereixen més els vídeos de gent jugant a videojocs o els vídeos relacionats amb l’esport 다운로드.

Finalment, cal destacar el temps que dediquen els nens davant d’una pantalla.

L’estudi AIMC Infants 2018 revela que la població infantil passa gairebé 5 hores diàries enfront d’alguna pantalla, sent molt més ampli el temps d’exposició durant els caps de setmana: 396 minuts de mitjana enfront dels 236 minuts de dilluns a divendres.

El temps d’exposició també augmenta a mesura que els nens són més grans, sent els de 12 i 13 anys els que romanen més temps (7 hores diàries).

Així mateix, l’estudi posa també de manifest un descens en el repartiment de temps d’ús de pràcticament tots els dispositius, a excepció de l’ordinador, per part dels menors de 12-13 anys, en detriment del telèfon mòbil, que s’incrementa de forma important la seva presència tant en minuts com en percentatge sobre el total de temps d’ús de dispositius.

En conclusió, i segons l’estudi AIMC Infants 2018, el consum en menors estan creixent en un sistema de convergència multimediàtica que els proporciona oportunitats per a la socialització, l’autonomia, l’autoexpressió, l’aprenentatge, la creativitat i la participació a través dels mitjans en línia i, creixentment, en els mitjans mòbils.

No obstant això, a més de les oportunitats que ofereix Internet, els nens i nenes també poden experimentar riscos evidenciant la interdependència de tots dos: com més fan servir els menors els dispositius digitals i Internet, més gran és el ventall d’oportunitats que tenen i major és l’exposició a experiències de risc.

Caldrà doncs estar molt més alerta en aquest sentit i treball en aquesta línia de forma molt seriosa des de casa, l’escola i la comunitat!

El valor afegit de les TIC a l’educació

El binomi educació i (noves) tecnologies és sempre controvertit. Més enllà de la simple incorporació tecnològica a les escoles, no exempta de problemàtiques diverses, el debat en profunditat es troba essencialment a buscar una autèntica renovació metodològica i una transformació educativa que permeti estar a l’alçada de les circumstàncies de la societat actual 뉴 페이스 mp3. Tanmateix, el nou marc competencial exigeix ​​canvis profunds en els processos d’ensenyament-aprenentatge en els què l’alumne es converteixi en el veritable protagonista 세인트 빈센트 다운로드. I les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) són un gran mitjà i un gran pretext per aconseguir-ho. En aquest post analitzarem els seus valors afegits a l’educació 다운로드.

Ens agrada pensar en una educació que es planteja de forma natural donar resposta a les demandes i necessitats de la societat i en l’ús d’una tecnologia a l’aula que està al servei de les persones i del seu procés d’aprenentatge 다운로드.
Miquel Àngel Prats i Fernández - @maprats - Àrea TIC i la seva didàctica
Professor titular de la URL.
Quins són 10 valors afegits de les TIC a l’educació:
 1. donar suport didàcticament al professor en la transmissió de continguts, procediments, valors i actituds, i específicament el seu paper mediador i orientador;
 2. millorar el model docent presencial tradicional ja que utilitza una eina que l’ajuda a maximitzar el treball cooperatiu a classe i alliberar-lo de la transmissió d’informació massiva, fent extensiva la presència en diferents modalitats;
 3. accedir més fàcilment i de forma interactiva a les fonts d’informació i coneixement;
 4. generar diferents escenaris d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu (per mitjà de recursos digitals 2.0, …), així com nous espais per compartir, expressar, gestionar i construir el coneixement;
 5. estimular, motivar i incentivar l’activitat instructiva subjecta i vinculada a promoure la participació i l’escolta activa per part de tots els participants de l’acte docent;
 6. alfabetitzar i familiaritzar el subjecte “educand” en l’ús d’eines tecnològiques que més tard seran requerides per a tasques de tipus laboral i professional, avançant així el seu procés de desenvolupament personal i professional;
 7. incentivar l’ús crític, ètic i reflexiu de la tecnologia en el context actual i futur com a ciutadans en un ecosistema sociodigital;
 8. generar nous canals de comunicació i contacte entre escola i família, així com impulsar la creació de xarxes de comunicació amb altres agents educatius de l’entorn més immediat a l’escola (barri, altres escoles, …);
 9. experimentar amb nous dispositius tecnològics que permeten renovar, millorar i reinventar l’acte docent a l’aula (temps, espais, …);
 10. posar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge, donant més pes al “saber fer” que no només al “saber” 김연우 여전히 아름다운지.

Ens imaginem un model d’aula que un futur es pugui plantejar d’aquesta manera? Ens atrevim?

¿LEGALITAT O LEGITIMITAT?: EDUCAR SOBRE EL GREU MOMENT SOCIAL QUE VIVIM

Els educadors potser es troben perplexos davant la delicada situació social que vivim: el conflicte existent entre les institucions catalanes i de l’estat espanyol. Com abordar això a classe? Com fer-ho des d’un posicionament lliure de prejudicis i lliure del risc sempre latent de practicar l’adoctrinament? Es pot abordar aquesta temàtica des d’una perspectiva ètica imparcial i coherent?

El tema, sens dubte, és complex i, per ser honestos, caldria treballar-ho sempre des d’aquesta complexitat, ja que el perill de simplificació pot fer-nos caure en el simplisme o en la superficialitat. No obstant, traduir aquesta complexitat a les capacitats i l’enteniment dels infants, adolescents i joves és una tasca no gens fàcil, però que mestres i professors han d’entomar necessàriament 다운로드. I ho han de fer amb saviesa, sense exabruptes ni adoctrinaments, amb el màxim rigor i imparcialitat possibles… Però, és clar, quan hom parteix d’identitats i sentiments, propis i aliens, això esdevé una tasca realment ingent. Racionalitzar els sentiments no estat mai, ni mai serà, una tasca fàcil.

És per això que no m’atreveixo, doncs, a entrar en qüestions didàctiques i ho remeto a cada docent i les seves circumstàncies… Jo proposo, no obstant, avançar  cap al nucli de la qüestió. Entrar en la comprensió de la tensió de valors fonamentals existent allí, per tal de mirar que aquest viatge ens ajudi a ponderar millor el fenomen i així ens faciliti després una més correcta i profunda explicació.

 

Delimitant el nucli axiològic del conflicte:

Si intentem sintetitzar quins són els valors primaris que rauen bàsicament al substrat del problema que ens ocupa, sembla clarament que es es tracta d’un conflicte entre legalitat i legitimitat 다운로드.

D’entrada aquesta afirmació sembla, però, un pleonasme inútil, ja que en la seva etimologia, i fins i tot en la seva semàntica, “legalitat” i “legitimitat” signifiquen tots dos mots una “adequació o conformitat a la llei”. No obstant, i aquí rau el “quid” de la qüestió, ambdós termes entenen la “conformitat” des de perspectives diferents. I així ens ho mostra l’etimologia mateixa d’aquestes paraules.

“Legalitat” i “legitimitat” provenen en darrer terme del mot “lex-legis” llatí que significa “llei”, però “lex-gis” a la seva vegada prové del so indoeuropeu “leg-” que significava o es referia a la tria, l’elecció… És clar, la llei era en definitiva una “tria del bé” o “l’elecció del camí correcte”. Aquí ambdós termes coincideixen, ja que mantenen la mateixa arrel semàntica. El matís, però, no està tant en l’arrel, com en el sufix… mentre legalitat tria el sufix “-tat” que indica la qualitat o conformitat, en canvi legitimitat precedeix aquest sufix “-tat” que també té, un ante-sufix “-imus-”, que és el propi del superlatiu 다운로드. O sigui, que la interpretació més bona del terme “legitimitat” hauria de ser “de la màxima conformitat amb la llei”.

Com es pot veure no es per a res un matís intranscendent … Està clar que almenys, pel que fa al llenguatge, es diferencien dos graus de conformitat a la llei: un de més comú o menor, la legalitat, i un de més extraordinari o major, la legitimitat.

La llengua fa aquesta distinció potser perquè s’empara en els dos moments fonamentals que esdevenen en la formació de tot marc legal. I això ho podem entendre amb la segona accepció del terme “legítim”: “genuí, autèntic o no fals”. O sigui, que s’hi afegeix la necessària adequació de la llei a la veritat, o si és vol, a la realitat que sempre és prèvia o primera.

Així entenem que una llei emana primer d’una voluntat: la convivència i la recerca del bé comú, i després aquesta voluntat es plasma en una fórmula concreta: la llei o norma escrita 기적난난. Ambdós elements són absolutament necessaris: no hi ha autèntica llei si no hi ha una clara voluntat d’adequar-se a la realitat i a l’exigència de bé comú, i no hi ha llei si aquesta voluntat no es plasma en una fórmula objectiva concreta. Diríem, doncs, que es tracta de l’esperit i de la lletra de la llei. Tots dos elements fonamentals i indestriables.

 

Legalitat i legitimitat en el conflicte actual

Si apliquem aquest raonament als esdeveniments actuals semblaria, per una banda, que les autoritats estatals espanyoles apel·len sobre tot a la legalitat, a la lletra de la llei. Mentre que les catalanes ho fan en el marc de la legitimitat, en l’esperit de la llei… Però aquesta correlació no és tan senzilla, ni es pot fer tan a la lleugera ireb download.

La Constitució Espanyola es va ratificar al 1978, i en aquesta ratificació rau també la seva legitimitat. Les autoritats de l’estat espanyol no apel·len només a la legalitat constitucional, sinó també a la seva legitimitat ratificada… I no només en el moment puntual del referèndum constitucional del 6 de desembre de 1978, sinó en el marc convivencial d’aquests quasi 40 anys de democràcia parlamentària en comú. Per tant, caldria afegir als arguments sobre la legalitat que sostenen, també els arguments sobre la legitimitat continuada d’aquests mateixos arguments. I això dona una força argumental molt gran que no es pot menystenir.

Les autoritats catalanes, però, han intentat afegir al seu argumentari de legitimitat, altres arguments de legalitat, que saben són sempre necessaris, i d’aquí que si no s’han pogut obtenir per la via ordinària (la reforma del marc legal constitucional), ho han intentat de facto aplicant el principi de superioritat axiològica de la legitimitat per sobre del de legalitat (fets esdevinguts al Parlament Català els dies 6 i 7 de setembre) 다운로드. Això s’ha fet, evidentment, contravenint el marc legal constitucional, tot creant o generant un pretés marc legal nou, que si no pot sostenir-se en el marc legal existent, es pretén sostenir sobre l’axioma de la superioritat del principi de legitimitat sobre el principi de legalitat.

De fet, molts processos d’independència d’uns territoris o nacions respecte a d’altres als que pertanyien han seguit un procés més o menys semblant. Quan els dos principis: el de legitimitat i el de legalitat no convergeixen en una part del territori i de la seva població, aquesta tensió, portada a l’extrem per factors econòmics, socials, emocionals i ideològics, acaba produint una implosió del sistema.

 

Crítiques als procediments:

Això que hem exposat ens pot fer comprendre el nucli argumental del problema que vivim, però cal afegir també l’anàlisi dels procediments emprats per ambdues bandes 다운로드. No només cal analitzar els arguments que sosté cadascuna de les parts, cal també analitzar com han procedit ja que tant important és argumentar com actuar, almenys des de la perspectiva moral.

És cert que aparentment les raons que sostenen les autoritats estatals espanyoles són molt poderoses pel que fa tant al principi de legalitat (on sembla que gairebé ningú discuteix la seva adequació) com del principi de legitimitat (perquè arrenca de lluny i s’ha sostingut en el temps de manera constatable). El problema rau en l’oportunitat… Que els dos principis s’hagin donat i que ho hagin fet molt de temps, no pressuposa que es doni en el present; i que ho faci en el present de manera majoritària (la major part del territori espanyol no ha plantejat aquesta tensió), no significa que ho faci en la totalitat… El que és més estrany és que no es faciliti dilucidar clarament i de manera consensuada i acordada un sistema d’anàlisi que permeti veure la profunditat i l’abast de la tensió en la porció del territori en la que s’està produint. Ja que si bé és cert que dita anàlisi, segons els resultats, podria posar en perill la continuïtat de bens considerats fonamentalíssims (com la unitat i indivisibilitat del marc territorial), també, a la pràctica, es posa en perill aquest mateix marc, per culpa de la mancança d’aquesta anàlisi 다운로드. I esdevé una paradoxa que la defensa d’uns principis fonamentals porti, en la pràctica, al qüestionament d’aquests mateixos principis; i més si aquesta defensa, per necessitat i per la imperiositat dels fets, acaba afegint elements que es sostenen en l’ús de la força, per més legals que aquests siguin … ja que el valor que està en tensió no rau només en la legalitat, com hem vist, sinó també en la seva legitimitat. L’ús de la força pot tenir, com de fet observem, un efecte totalment contraproduent.

Però cal incidir també en el procediment que l’altra part empra. L’apel·lació legítima a la tensió existent en una població determinada, no justifica “per se” el violentament  d’un marc legal, i menys si aquest és plenament democràtic. La legitimitat que no es sustenta adequadament en un marc legal s’afebleix tan notablement, que pot perdre fins i tot la seva pròpia essència. Fer servir el descontentament legítim d’una població per imposar procediments legals il·legítims, no se sosté racionalment, perquè sembla més aviat que aquests es sustenten principalment en comportaments emocionals, dels quals es pot dubtar cabalment de la seva validesa 다운로드. Les emocions, sense raons, poden ser molt perilloses, i sobre tot molt manipulables. Per subvertir una llei, cal demostrar clarament la seva injustícia, i fer-ho tant racional com emocionalment. I si el cap no entén les raons del cor, el millor camí passa sempre per intentar il·luminar-lo, i no pas prescindir d’ell. Si no podem viure sense cor (en cap cas), no és menys cert que tampoc no podem pas viure sense cap… Els éssers humans som cap i cor, raó i sentiment, llei i esperit… I no podem defugir-ne! La salvaguarda d’ambdós elements és sempre una imperiositat indefugible.

 

Sobre la praxis escolar o educativa

Preguntem-nos ara, si la nostra praxis escolar o universitària té algun episodi anàleg que, salvaguardant les necessàries distàncies amb els punts tractats, pugui il·luminar-nos en la consideració d’una praxi correcta…

Potser aquest episodi el podríem trobar en les demandes que els alumnes universitaris fan a les facultats al voltant d’algun aspecte acadèmic o administratiu. Quan els alumnes creuen que els seus drets u oportunitats no estan degudament protegits o tinguts en compte (principi de legitimitat), empren el procediment de presentar a la facultat una instància per a la seva reforma, o per a la consideració d’un problema o altre 파워밀 2016 크랙 다운로드. La facultat en aquest cas sempre (i no pot ser d’una altra manera) procedeix a resoldre la demanda de conformitat amb el reglament establert. (principi de legalitat). Si no ho fes així cauria en l’arbitrarietat, i això de ben segur que afectaria a drets i deures de tercers.

El problema, però, es fa més palès si la resolució donada per les autoritats acadèmiques i en conformitat amb a la normativa (legalitat), no satisfà les demandes justes o lògiques (en tot o en part) que sembla tenir qui les presenta (legitimitat). En aquest cas és un deure ineludible de la institució mirar de donar sortida, almenys a aquells aspectes o demandes que en el conjunt del que es sol·licita semblen ser raonables i admissibles. Defugir una demanda justa, per parcial que sigui, és sempre una injustícia…

Un exemple pràctic: els alumnes de 4t curs de magisteri sol·licitaren que es canviés l’ordre en el que s’impartien dues assignatures concretes (ètica i metodologia), ja que necessitaven poder tenir a mà els professors d’una d’elles (metodologia) en el moment de començar a fer els seus TFG’s ja al segon semestre (invocaven la resolució justa d’un inconvenient que restava oportunitats al seu rendiment acadèmic = legitimitat). Això no podia atorgar-se perquè un pla d’estudis aprovat per instàncies externes superiors (Generalitat i Govern de l’Estat), necessita un procediment llarg i complex per poder-se implementar. I també generava moltes dificultats organitzatives i curriculars…. (seguint el principi de legalitat).  Es denegà la demanda, como no podia ser d’una altra manera, però es mirà també d’intentar donar solució a una petició que no obstant semblava també justa. Així es disposà que metodologia i ètica repartissin la seva docència entre els dos semestres…. Fórmula que encara que comportava algunes dificultats logístiques, permetia dues coses: mantenir la validesa del Pla d’Estudis vigent (legalitat), i alhora donar resposta, ni que fos parcial, a les demandes presentades pels alumnes (legitimitat).

Això ens ensenya que les solucions sempre són possibles, si les voluntats de persones i institucions les permeten.

Àngel Jesús Navarro Guareño, professor de l’Àrea d’Humanitats

La flipped classroom: algunes percepcions del professorat

Jordi Simon, Antoni Miralpeix, Elena Ojando i Xavier Àvila

 

 

Per: Jordi Simon, Antoni Miralpeix, Elena Ojando i Xavier Àvila i els participants en el taller

El passat dimecres 22 de març de 2017 vam fer a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna-URL una trobada amb professors dels estudis de mestre amb dos objectius:

 • Conèixer el fonaments de la flipped classroom
 • Practicar i reflexionar sobre diferents moments de la flipped classroom i les eines que podem utilitzar en cadascun d’ells 다운로드.

Com és lògic vam plantejar la trobada en un format molt proper al que seria una classe inversa i a banda dels continguts propis de la flipped classroom, vam treballar eines com: infografies, Edpuzzle, Kahoot, Lino i Mentimeter 일루전 게임 다운로드.

Podeu trobar un resum de la sessió a l’enllaç següent:
https://sites.google.com/blanquerna.url.edu/fp2017/inici

En aquesta imatge podeu veure part dels participants a la sessió

Participants en el taller

 

 

 

 

 

 

 

En acabar la sessió i a través d’un Lino, tots els participants vam compartir la nostra percepció de la flipped classroom, en la qual en varem expressar els punts forts i els punt febles 청년경찰 1080p 다운로드.

L’objectiu d’aquest post és donar-los a conèixer.

Punt forts

 • Els professors participants creiem que la flipped classroom és un model molt interessant i motivador, a més pot ajudar a mantenir l’interès per l’aprenentatge dels estudiants i fomentar l’organització, la planificació i la creativitat Cisco packet tracer download.
 • També considerem que la flipped classroom pot ser una oportunitat per integrar el treball autònom amb les sessions de classe, ja que per una banda, fomenta la responsabilitat de l’alumne en el seu treball personal, basat en la confiança en ells; en les seves possibilitats, la seva maduresa, la seva capacitat, etc 다운로드. I d’altra banda, incorpora la diversitat de tècniques i metodologies que es poden dur a terme a l’aula des d’una perspectiva d’aprenentatge col·laboratiu 다운로드.
 • En general, posem de manifest la importància d’incorporar la flipped classroom en la docència universitària i expressem que la podem fer servir en les nostres classes o bé en la totalitat o bé de manera puntual en alguns dels blocs de l’assignatura 다운로드.
 • No creiem que el fet de capgirar les classes, impliqui ni més ni menys feina per als estudiants respecte a altres tasques, però sí que genera un canvi en els rols del professor i l’alumne i per tant, una oportunitat d’interrelació i proximitat crystal report 다운로드.
 • Per acabar una de les aportacions en relació amb els punts forts fa referència al Disseny Universal per a l’Aprenentatge “La flipped classroom pot ser una molt bona resposta a la diversitat d’alumnat que tenim actualment a l’aula -tant pel que fa a ritmes d’aprenentatge, discapacitat o estils d’aprenentatge-, sempre i quan tinguem present en el disseny del curs els principis, pautes i indicadors que ens proposa el DUA”

Punts febles

 • Els participants a la sessió destaquem la inversió de temps que implica la planificació, organització i disseny de les sessions sota el model de la flipped classroom, expressat amb paraules literals que és “feina per part del professor”, la qual “requereix molt de temps per repensar-ho tot: continguts, metodologia i planificació” 다크 나이트 2008 다운로드.
 • Considerem que el model de la flipped classroom “requereix d’una molt bona planificació i organització; disseny de materials per a l’aprenentatge tenint present el DUA i un seguiment i acompanyament força individualitzat i també de grup” 다운로드.
 • Amb aquest model considerem que “la sessió de classe deixa de dependre principalment del professor i això genera diverses pors: a la resposta del estudiants, a les classes participatives, als dubtes que puguin sorgir, a les dinàmiques que apareguin,…”. D’acord amb aquesta percepció, alguns dels professors proposem la implementació de la flipped classroom en grups no nombrosos “si es vol fer bé”
 • Per poder implementar la flipped classroom, serà necessari fomentar els hàbits de treball fora de l’aula (treball autònom dels alumnes) i la responsabilitat vers les tasques.
 • Com a orientacions destaquem la importància que el professorat no abusi d’eines com per exemple el Kahoot, el Power Point, etc. per evitar el cansament dels estudiants.

Com a conclusió, podem afirmar que hem participat en una reunió de professorat seguint les directrius pròpies de la flipped classroom: hem preparat materials previs que els participants havien de llegir amb antelació, i hem fet una avaluació i discussió col·laborativa presencial dels continguts, hem presentat eines útils per a la docència universitària. S’ha constatat el gir que representa aquest model en els rols docent i discent, aspecte que genera moltes incerteses i demana repensar materials i metodologies. Tot i això, la nostra percepció és positiva, donat que implica a tothom en un projecte comú compartit i delega les tasques d’adquisició de coneixement fora de l’aula per tal d’aprofitar al màxim els moments presencials per treballar des d’una perspectiva més creativa. Entenem que aquest model encaixa amb el temps que vivim i amb el model ECTS vigent en Europa a l’educació superior.

Finalment, citem una de les frases d’un company: “Per aprofitar la potencialitat de la flipped classroom en coherència amb els objectius de cada professor, serà necessària certa expertesa i espais compartits de reflexió”. En aquest sentit, un altre professor certifica que “la sessió d’avui ha estat un bon començament”.

Per acabar us deixem una captura de pantalla del Lino que vam crea per recollir aquestes percepcions.

lino amb comentaris

 

 

 

 

 

 

 

 

http://linoit.com/users/elenasofiaop/canvases/flipfpccee

Recordar, compartir i aprendre amb marcadors socials


jorgeJorge Coderch,  Àrea d’Informàtica, Ciències Audiovisuals i la seva Didàctica
@jcoderch
Temps estimat de lectura: 5’


Navegar per Internet és una activitat a la qual dediquem un nombre important d’hores al llarg de la setmana. A través del navegador ens mantenim informats d’allò que passa al món, ens comuniquem amb altres persones, escoltem música, veiem vídeos, satisfem la nostra curiositat cercant allò que ens interessa, escrivim, compartim els nostres pensaments i opinions, programem

La xarxa, en definitiva, és un espai d’entreteniment i també un espai que ens pot ajudar a aprendre. Ara bé, no tots naveguem de la mateixa manera, no tothom coneix i posa en pràctica estratègies de cerca, registre i gestió de la informació. Què fem, per exemple, quan trobem un article, un recurs o un vídeo que ens agrada 정충전기 다운로드? Com organitzem els documents que trobem a la web i que ens poden ser d’utilitat per fer una recerca o per escriure un article? Com podem compartir aquesta informació amb altres persones? Una de les possibles respostes a aquestes qüestions passa per emprar marcadors i marcadors socials.

Marcadors

Els marcadors, també anomenats adreces d’interès o favorits, són eines que incorporen tots els navegadors 다운로드. Permeten registrar i classificar adreces web. Aquestes adreces són accessibles a través de la barra de marcadors on trobarem les carpetes i les adreces registrades.

barra de marcadors

El procediment que cal seguir per emprar marcadors és molt senzill:

 1. Mostrarem o amagarem la barra de marcadors des del menú configuració: adreces d’interès – mostrar.
 2. Visualitzarem en una pestanya l’adreça que volem registrar 다운로드.
 3. Farem clic sobre l’estrella que apareix al lateral dret de la barra d’adreces.
  estrella1Si aquesta estrella apareix en color groc ens indicarà que l’adreça ja ha estat registrada anteriorment. Tot i així, res no impedeix que una mateixa adreça pugui ser registrada en més d’una carpeta.
 4. Escollirem on volem que quedi registrada l’adreça: directament a la barra de marcadors o bé en una de les carpetes o subcarpetes que prèviament haurem creat 다운로드.

Més endavant accedirem a l’adreça que vulguem revisitar des de la barra de marcadors .

Per cert, és convenient iniciar la sessió en el navegador per tal que les dades es sincronitzin amb el núvol (una metàfora que fa referència a un espai remot on es desa i des d’on es recupera la nostra informació). Això ens permetrà tenir a l’abast els nostres marcadors sigui quin sigui l’ordinador des del qual accedim.

Quines adreces convé registrar?

Abans de registrar una adreça cal valorar si aquell registre ens serà d’utilitat en el futur ncs 기출 문제. Hem de tenir present que el mateix navegador incorpora una funció, autocompletar, que ens facilita molt la feina. Si comencem a escriure “scala”, per exemple, i previament ja havíem visitat “scala.blanquerna.edu”, aquesta adreça ens serà suggerida i se’ns facilitarà l’accés amb un sol clic.

Registrarem, per tant, les adreces llargues, difícils de generar, i les classificarem per temàtiques utilitzant les carpetes creades a la barra de marcadors.

Compartir marcadors, una bona opció

Els marcadors personals són privats, només són accessibles iniciant la nostra sessió al navegador, però en molts casos podem decidir compartir els nostres marcadors amb tots els usuaris que hi vulguin accedir 냥코대전쟁 5.3.0.

Els marcadors socials es creen emprant altres eines que ens permetran registrar i classificar les adreces en un espai accessible per a tothom.

Aquestes eines aquest és un aspecte d’extrema importància ens permetran accedir també als marcadors de qualsevol usuari; posen al nostre abast la feina de selecció, registre i classificació feta per milers d’usuaris i referida a pràcticament qualsevol tema que pugui ser del nostre interès.

La creació de marcadors socials es pot portar a terme amb eines molt diverses 다운로드. Una de les més potents és Pearltrees.

Pearltrees

Amb aquesta eina podrem registrar i classificar les adreces en col·leccions i/o seccions. També disposarem d’altres recursos, com ara:

 • Crear col·leccions compartides, que podran ser editades per un grup de treball cisco vpn 다운로드.
 • Afegir marcadors propis amb continguts diversos: text, imatges o documents.
 • Preparar seqüències de marcadors que podrem visualitzar com si es tractés de les diapositives d’una presentació. Cadascuna de les diapositives, mostrada a la mida original, serà navegable.
 • Detectar interessos coincidents 다운로드. El mateix Pearltrees ens informarà cada cop que un altre usuari registri una adreça que nosaltres havíem registrat.
 • Cercar persones o bé cercar marcadors o col·leccions del conjunt d’usuaris o entre els nostres propis marcadors.

Marcadors socials i aprenentatge

George_Siemens_at_UNESCO_Conference_2009George Siemens associa les nostres possibilitats d’aprendre a la xarxa a l’existència de nodes on trobem coneixement. Per la teoria connectivista formulada per aquest autor, l’aprenentatge està lligat a la capacitat d’establir connexions entre nodes 다운로드. Els documents i recursos recollits a les col·leccions de Pearltrees formarien alguns d’aquests nodes.

Isaac MmaoEl sharisme, del qual ens parla un altre autor, Isaac Mao, afirma que estem predisposats genèticament a compartir i que només determinades normes socials posen traves i ens condicionen psicològicament de forma negativa per evitar que seguim aquest impuls. Internet seria, per Mao, l’espai per excel·lència per compartir i arribar a configurar una “ment global” com la millor forma per poder progressar.