La meva recerca.Tom Carr

Artista i docent. En la seva obra combina instal.lació, escultura, pintura i dibuix. Professor en l’Escola Massana, School of Visual Arts de Nova York i FPCEE 다운로드. Blanquerna.

La Trastera,Port de Segur de Calafell, 22 Juny 2018

A Miidsummer Night’s Dream,  La trastera, Port de Segur de Calafell,Juny 2018

Des  dels inicis de la meva trajectòria com artista, la precarietat, l’efímer i els oposats han estat constants en la meva obra, i un dels trets que em caracteritza és dir el màxim amb un mínim d’elements 버들팩. Gairebé sempre estic donant voltes a les idees i les coses i qualsevol estímul de fora o de dins em serveix. És una activitat que forma part essencial de la meva manera d’existir 다운로드.

Entenc que el procés de recerca i creativitat comença amb crear una base per explorar i conèixer el més possible els temes a tractar, referents i direccions possibles per trobar-ne bons resultats 그리드 스위치. Partint de la base començo a experimentar, reflexionant sobre els diferents aspectes que tinc davant i al meu entorn d’una manera àmplia en totes les direccions que se m’acudeixin 다운로드. Faig servir un ordre lògic, i pot ser esperable, i l’alterno amb l’atzar fins i tot en alguns casos, amb l’absurd. Sovint inicio les sessions de treball des d’angles diferents, la qual cosa em permet de seguir camins molt variats 다운로드.

creative process-graphic TC

Tot plegat va creixent progressivament, com en qualsevol mena de recerca, fins que arriba un moment en què convé anar tancant aquest gran ventall multidimensional 킹오파 무겐 다운로드. Desenvolupo i documento els recorreguts de manera gràfica, fent maquetes i amb fotos, un aspecte que és primordial per utilitzar-lo, tant en el mateix moment com en un futur 에반게리온 더빙 다운로드.

 

En la fase de concreció reuneixo el que em sembla més òptim i alhora i sento que funciona dins el marc establert 다운로드. Han aparegut altres opcions i s’han obert altres portes que no aplicaré al projecte en qüestió, però em poden servir per més endavant.

Sovint, sense cap obligació d’entrega, faig servir com punt de partida un concepte, fenomen, objecte, espai, etc 다이렉트x 10 다운로드. que m’interessa i començo per conèixer, explorar-ne característiques i possibilitats expressives. En els casos que hi ha un encàrrec, la recerca hi és present al llarg de tot el procés, amb més èmfasi en la fase d’escollir en què consistirà la solució  i després, durant la concepció del treball.

Algunes vegades formo un equip de treball com ha estat el TCteamwork, en el qual reuneixo generacions i disciplines variades al voltant d’un projecte. El procés és el mateix, amb la diferència de què, ja des de les etapes d’exploració, es comença a treballar en conjunt amb les aportacions de tots els membres.