700 anys

Antònia Carbonell

Una gran intel·ligència, energia, curiositat intel·lectual, saviesa; amb domini d’idiomes i molta capacitat de treball 다운로드. Emprenedor, reformador social, viatger incansable. Relacionat amb persones influents. Obert d’esperit i de ment, creatiu, crític, tolerant.

Aquests trets -que podrien pertànyer a un científic, un empresari, un filòsof, un pedagog, un polític, etc 다운로드. del segle XXI- corresponen a Ramon Llull, un dels representants de la cultura catalana arreu del món. Una de les figures més fascinants de tota l’edat mitjana 다운로드.

Tant la seva vida com el seu pensament i la seva obra són producte de la passió. Dotat d’una energia insòlita que pogué desplegar al llarg de 84 anys,  en ell tot pren unes dimensions colossals: pensament original; obra fabulosa per la seva dimensió –prop de dos-cents seixanta llibres-, per la diversitat de temes, de gèneres i de registres Ariadne download.

En Llull, allò que podria semblar contradictori  és complementari: vida cortesana i pobresa franciscana; activitat delerosa i reflexió; acció i contemplació; il·luminació i mètode, utopia i realitat; laïcitat i confessionalitat; llengua culta i llengües vulgars; personatge admirat i discutit 다운로드.

La paraula, camí per buscar, conèixer, difondre i contemplar la veritat

Dels molts aspectes que podríem tractar de Ramon Llull, com a Àrea de Llengua, escollim la paraula 다운로드. Va confiar en la paraula –expressió del pensament- com a vehicle per conduir a l’acció. «Pensa mou la paraula e la paraula mou los peus e les mans.»(Llibre de mil proverbis)

Quan Ramon Llull posa la seva vida al servei de Déu, té un triple objectiu: predicar per convertir els infidels; escriure per combatre els errors d’aquests infidels, i crear escoles on s’ensenyi àrab i altres llengües orientals als missioners 다운로드. Ens adonem que tots tres estan relacionats amb la llengua. La paraula, per tant, és l’instrument per difondre la fe cristiana.

Deduïm que Llull s’interessa per tot allò que fa referència a la comunicació humana 마비노기. En la monografia Liber de sexto sensu, proposa considerar-la com el sisè sentit (després de la vista, l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte) 막돼먹은 영애씨 시즌17. És un bon comunicador, sap escoltar abans de rebatre, respecta les opinions dels altres. Per mitjà del diàleg i l’argumentació amb jueus i musulmans, intenta trobar llocs comuns entre les seves creences, tot i que està segur que la seva és la veritable i la que s’acabarà imposant 다운로드. En el Llibre del gentil e dels tres savis, es percep aquesta actitud de tolerància i respecte; Josep Enric Rubio diu que es va avançar al seu temps com a precursor del diàleg interreligiós.

Com a bon comunicador, procura adaptar-se a les circumstàncies i als destinataris de la seva obra. Per això escull la llengua (llatí, àrab, català) i el registre adequats a cada situació per poder arribar a tothom. Refà fins a sis vegades el discurs de la seva Art -sistema filosòfic per explicar i justificar de manera racional els principis de la fe cristiana i de tot coneixement- per fer-lo assequible, de fons i de forma, a l’audiència a qui s’adreça. Amb Llull, el català s’enriqueix i es mostra com una llengua elegant, madura; vàlida, també, per expressar filosofia, teologia, ciència.

Tot i que Ramon Llull és considerat el creador del català literari, no cal insistir-hi gaire, tal com ens recorda la professora Lola Badia i altres estudiosos lul·lians, ja que no es va proposar mai de ser escriptor, de fer literatura; la llengua fou un instrument al servei dels seus ideals. Ens ensenya que qui domina la llengua acompleix millor els seus objectius. I ho fa amb estil, amb recursos per fer-se entendre i amb una llengua endreçada.

Malgrat haver estat empresonat, expulsat, incomprès, lapidat, etc. no defalleix. A les qualitats del perfil inicial, caldria afegir-hi la resiliència, la passió per portar a terme la seva vocació, la confiança que els seus ideals es farien realitat. Si no era possible a través de la raó i la paraula, els elements en què tant confiava, hi havia una força més potent per aconseguir-ho. «Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor.» (Llibre d’ Amic e Amat).

Entre el mes de novembre de 2015 i el mes de novembre de 2016 tindrà lloc l’Any Llull, en commemoració del setè centenari de la seva mort. 700 anys sense la figura de Ramon Llull, però 700 anys gaudint del seu llegat. I aquest és el valor universal del personatge!

 

Ramon Llull

Miniatura de mitjan segle XIV provinent del Breviculum, de Le Myésier, que il·lustra escenes de la Vida coetània.