TOWE – Un projecte de col·laboració entre les universitats i les escoles bressol

 

 

http://www.toddlerswellbeing.eu/

TOWE és un projecte Erasmus+ que es va iniciar l’any 2015 i en el qual hi participen tres universitats:

  • Kingston University (que lidera el projecte)
  • University of Stavanger
  • Blanquerna, Universitat Ramon Llull

 

A més d’escoles bressol dels tres països participants 다운로드. Concretament, a Catalunya, hi participen dues escoles:

  1. Llar d’Infants Petita Escola (Barcelona), http://www.petitaescola.cat/
  2. Escola Bressol Mas Balmanya (Sant Feliu de Guíxols), https://www.facebook.com/Escola-Bressol-P%C3%BAblica-Mas-Balmanya-157322641108428/

L’objectiu de TOWE és treballar per millorar la qualitat educativa que s’ofereix a la primera infància, atès que entenem que aquesta base de qualitat pot ser clau en el desenvolupament de l’infant, a més d’ajudar a revertir situacions socioeconòmiques desfavorables de les famílies hexray. L’equip que formem TOWE intentem millorar l’educació que s’ofereix als infants i a les seves famílies a partir d’un enfocament de col·laboració entre les universitats i les escoles: les universitats han creat materials didàctics i han format els equips de mestres a partir de la seva expertesa acadèmica, i les escoles han treballat amb aquests materials per adaptar-los a les necessitats i les característiques dels seus centres 다운로드.

Concretament, hem treballat en quatre grans blocs de contingut:

  • 1 말질라. el benestar, com a concepte clau que inclou tota la resta i que cal afavorir per tal de desenvolupar una tasca educativa de qualitat. Aquest bloc l’ha liderat la Kingston University 방통대 강의.
  • 2 gulim.ttc download. l’estona dels àpats dels infants de 2-3 anys, entesa aquesta estona com a moment educatiu que permet promoure l’autonomia de l’infant i que l’escola ha de treballar de manera rica i respectuosa envers ells 유튜브 구매한 영화 다운로드. Aquest bloc el lidera la professora Àngels Geis, de Blanquerna.

  • 3 다운로드. l’ús de les llengües a l’escola bressol, tenint en compte tant les llengües familiars dels infants i com aquestes es poden visualitzar a l’escola, com també les llengües addicionals (en el nostre context, majoritàriament l’anglès) 다운로드. Tant en una realitat lingüística com en l’altra, l’objectiu és respectar la identitat lingüística dels infants i obrir espais al coneixement de noves llengües i cultures 내사랑. Aquest bloc el lideren les professores Cristina Corcoll i Carme Flores, de Blanquerna.

  • 4. la veu dels infants, amb l’objectiu de crear situacions d’aprenentatge que es basin en l’observació i escolta actives dels infants per tal de tenir en compte les seves converses i accions en el procés educatiu. Aquest bloc el lidera la University of Stavanger.

L’objectiu final d’aquest projecte és que les escoles bressol, però també els futurs mestres, disposin d’un material per a la reflexió i millora del projecte educatiu de l’escola bressol tot garantint el benestar de l’infant, dels educadors i de les famílies a les escoles i vetllant per tal que l’infant es desenvolupi en un context de joc, convivència i autonomia.