TED (TEACHER – EDUCATION – DEVOTION) TALK

Carme Flores i Caterina Sugranyes

En el món global en el qual vivim, la necessitat de formar mestres concebuts com a agents transformadors i de canvi pren cada cop més força; mestres que “han d’actuar amb iniciativa, esperit de recerca i creativitat” (dossier Pràcticum III, Grau en Educació Primària, 2015), tot integrant coneixement i pràctica des d’una perspectiva global i creient “en el poder de les idees que poden canviar actituds, vides i el món” (www.ted.com).

La plataforma TED aporta idees poderoses partint d’un coneixement pràctic, i, gràcies a les més de 1.900 xerrades que es poden visionar a la seva pàgina web, aquestes idees es comparteixen i circulen en una xarxa quasi infinita de persones que tenen la voluntat de canvi i de pensament crític 다운로드.

És des d’aquesta perspectiva que les dues tutores de Pràcticum III matí (menció Llengües Estrangeres) vam proposar als alumnes de 4t idear el nostre propi TED (Teacher, Education, Devotion) TALK.

Els objectius que es van acordar eren, per una banda, millorar la competència comunicativa dels estudiants en relació amb la preparació i la “posada en escena” d’una presentació oral al voltant d’una temàtica concreta; i, per l’altra, aprofundir sobre el rol del mestre de primària i reflexionar sobre el propi perfil professional, tots dos eixos prioritaris del Pràcticum de 4t curs, mitjançant la inspiració que la plataforma TED i els seus talks podien aportar als nostres estudiants windows 7 ultimate k 다운로드.

Per començar, doncs, vam visionar la xerrada de la professora Rita Pierson: “Every person needs a champion” .

Pierson fou mestra, educadora, i mestra de mestres jdbc download. Creia en el poder de les relacions humanes, en el poder de les connexions, en la seva imperiosa necessitat per desenvolupar una bona i reeixida educació:

“Every child deserves a champion—an adult who will never give up on them, who understands the power of connection, and insists that they become the best that they can possibly be.”

Tot seguit, vam demanar als alumnes de quina manera marcarien la diferència; vam reflexionar sobre el poder de les relacions, sobre la importància de creure en els alumnes i en un mateix.

També ens vam emmirallar en com Pierson va desenvolupar formalment la xerrada. Les estratègies comunicatives verbals i no verbals que fa servir són exemples d’una bona pràctica docent:

– La seguretat i confiança a l’hora de parlar

– El llenguatge corporal

– El somriure a l’hora de parlar

– Una dicció clara i entenedora

– Un parlar pausat però seguit

– L’èmfasi en les paraules clau

– La importància del silenci

– Etc 다운로드.

La tasca següent que vam proposar als alumnes va ser que havien d’enregistrar un vídeo de menys d’un minut i mig en què expliquessin, davant de la càmera, què volia dir per a ells ser mestre, o què volia dir educar, o com podrien compartir la seva vocació. Van tenir una setmana per fer-ho i penjar-ne el resultat al drive del grup menció LE.

Un cop penjats els vídeos, els vam visionar tots i vam reflexionar al voltant del contingut i la forma 다운로드. Els estudiants van anar aplaudint espontàniament cadascuna de les presentacions, i es va respirar ‘estímul’ i ‘optimisme’. Així mateix, entre els companys s’anaven felicitant i s’anaven donant suport als missatges dels diferents TED talks.

A tall d’exemple, voldríem compartir dos vídeos elaborats per dos estudiants, un de cada seminari, per tal de donar una idea del procés i poder mostrar el resultat (només un tast) de l’activitat proposada:

En Ferran Rodríguez va triar un format més informal i proper a l’audiència, però amb dos elements clau pel que fa a la seva efectivitat: l’autenticitat del missatge i l’expressió facial que acompanya el seu discurs 다운로드.

Fa servir una de les millor estratègies per captar l’interès de l’oient: recórrer a la seva experiència personal per introduir el seu posicionament “I will never tell a kid you cannot do that”.

El seu contingut és contundent pel fet de focalitzar l’atenció en un sol aspecte que, per a en Ferran, és prioritari: identificar i explorar el talent dels seus alumnes per tal ’encoratjar-los a seguir els seus somnis, sempre amb passió i esforç 다운로드.

Pel que fa a les seves estratègies verbals, destaquen l’èmfasi en paraules clau i les pauses abans d’una idea important. Se’l veu confiat i segur en tot allò que pensa i diu. D’altra banda, el seu llenguatge no verbal es caracteritza pel contrast entre la samarreta negra i l’estaticisme del cos amb el constant moviment de la mà dreta acompanyant les seves idees i la seva expressió facial, una veritable imatge de convenciment i voluntat de canvi 다운로드.

La Núria Rubí va optar per un estil més formal. Es presenta dreta, sense gaires moviments, en posició de rigor i incorporant, com a estratègia atractiva, algunes imatges/metàfores que responen a la concepció que l’entorn té dels mestres (vacances, vagues, mal pagats, etc.) 다운로드.

Què és ser una bona mestra? Defensa la seva vocació amb una crida a la responsabilitat vers la professió. Cal mestres que sàpiguen escoltar, que inspirin confiança, que puguin ajudar els infants a aconseguir els seus objectius i a respondre a la seva curiositat. Tot i que no es farà rica, diu als seus pares, la compensa la satisfacció per poder gaudir, créixer i aprendre amb els seus futurs alumnes.

La Núria fa servir les mans també per donar suport al seu missatge i acompanya les frases més positives amb el somriure 다운로드. Finalitza amb una pregunta que llança a l’audiència per provocar una reflexió posterior, una manera intel·ligent de captar l’atenció i arrodonir la presentació.

Pierson subratlla la idea del mestre com a agent de canvi, we were born to make a difference, un mestre fornit en el coneixement teòric i pràctic que vol avançar. Activitats d’aquests tipus potencien i posen de relleu com aquests estudiants han estat capaços de recollir totes les veus dels infants, l’expertesa dels mestres de les escoles, els somnis dels companys, els coneixements i l’experiència del professorat de la Facultat. I, amb tot, esperem que veritablement ELLES I ELLS marquin la diferència.