Tag Archives: eines

De la imatge al text? Sí, molt senzill!

Jorge Coderch,  Àrea d’Informàtica, Ciències Audiovisuals i la seva Didàctica.


Qualsevol eina, quan la sabem emprar correctament, ens fa la vida més fàcil 다운로드. En algunes ocasions una eina especialitzada ens permet millorar la qualitat del que estem fent i en d’altres les eines ens ajuden a estalviar temps 코레 일체 다운로드.

Els professionals coneixen molt bé les eines vinculades al seu ofici i les utilitzen amb destresa 몽땅내사랑. El fuster domina l’ús del ribot i de la gúbia tant com el cal·lígraf el de la ploma i el pinzell.

La gestió digital de la informació també té les seves pròpies eines 남북전쟁 게임. l’objectiu és el mateix: generar un producte millor, estalviar temps, etc. A més, amb les eines digitals, també podrem aconseguir una millor organització de les dades, la connexió amb altres eines/aplicacions l’accés a les funcionalitats de l’eina des de diversos dispositius…

Una eina que ens serà de gran utilitat, gairebé imprescindible quan descobrim les seves potencialitats, és Google Keep, que ens permetrà prendre notes, classificar-les i recuperar-les des de qualsevol dispositiu. 

Entre d’altres prestacions, podríem destacar la que anuncia el títol de l’article:  passar de la imatge al text (digital) 다운로드. Amb Keep farem la fotografia d’una pàgina d’un llibre, d’un article o d’una notícia. La imatge passarà a formar part una nota de Keep i, amb una sola acció, podrem demanar a Keep que analitzi la imatge generi el text corresponent 다운로드.

La connexió entre Keep i altres eines de Google farà possible passar aquest text a un document de Google o a un missatge de correu sense haver de copiar i enganxar 다운로드.

Amb Keep també podríem: redactar notes de text, afegir enllaços, crear llistes, fer anotacions manuscrites, enregistrar audio (que també queda registrat en format text), etc 다운로드.

Per tal de classificar les anotacions i recuperar-les de forma selectiva podem emprar etiquetes 뱀파이어 써커. També ens serà d’utilitat assignar diferents colors a les notes en funció de la seva rellevància, temàtica 스카이프 구버전 다운로드.

Keep també ens permet activar recordatoris, puntuals o periòdics vinculats a una nota, compartir les notes amb altres persones

En definitiva, és del tot recomanable dedicar uns minuts a aprendre com funciona Keep i afegir-lo al nostre repertori digital d’ús diari.