Programes Intergeneracionals

El Consorci Internacional pels Programes Intergeneracionals (ICIP) (1999) defineix aquest programes com a vehicles per a l’ intercanvi determinat i continuat de recursos i aprenentatge entre les generacions de persones grans i les més joves amb la finalitat d’aconseguir beneficis individuals i socials 다운로드.

És a dir, les persones grans serveixen i eduquen a nens i joves com a tutors, mentors, cuidadors…., i els nens i joves per la seva part, serveixen o eduquen a les persones grans:  els visiten, els acompanyen, els ensenyen informàtica…; també tots junts poden col·laborar  en tasques per a la comunitat com per exemple fent programes socioambientals bury a friend download.

A través d’ aquests programes es treballen molts objectius entre ells cal destacar:

  • La superació d’estereotips mutus entre persones de diferents generacions 데드풀1 다운로드.
  • Intercanvi de coneixements.
  • Establir nous llaços entre generacions.

Seguidament, destaquem alguns d’aquests programes:

  • Les persones grans també compten”: La fundació Girasol impulsa la formació de persones grans com a conta contes que intervindran més tard a escoles, biblioteques, associacions avast 무료 백신 다운로드. Es tracta de que al temps que les persones grans adquireixen habilitats i capacitats per a mantenir les seves funcions cognitives com la memòria en bones condicions, grups de nens i joves aprenen a relacionar-se i a valorar les persones grans pbvm100.dll.

 

 

  • Programa Viure i Conviure: “Consisteix a proporcionar allotjament a joves estudiants en el domicili de persones grans en situació de soledat o que tinguin necessitat de companyia 다운로드. Aquest programa promou l’intercanvi solidari i no lucratiu basat en la convivència entre dues generacions que, els últims anys, i a causa sobretot dels canvis en les estructures familiars, no conviuen quotidianament 카오스 팩션2 다운로드. És important destacar que cada part aporta i al mateix temps rep. És un intercanvi que no només és material, com pot semblar d’entrada, sinó també d’experiències, companyia i ajudes” 다운로드. Per a més informació podeu consultar la web: Ajuntament de Barcelona. (2018). Programa Viure i Conviure. Barcelona. Recuperat de http://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca/canal/programa-viure-i-conviure
  • Programes intergeneracionals a llars d’infants, escoles i instituts: persones grans i alumnes es barregen durant dies per tal de compartir vivències i descobrir qui, què i com es desenvolupen les dues generacions.  Per exemple: visiten casals de gent gran, residències, llars d’infants, instituts i comparteixen activitats, experiències i aprenentatges 어도비 아크로벳 프로 다운로드.

 

 

En definitiva, aquests programes intergeneracionals afavoreixen un desenvolupament integral de les persones, sigui quina sigui la seva edat, gènere, situació social i grau de limitació funcional 다운로드. És important fomentar l’intercanvi i la solidaritat entre generacions, incrementar la cooperació i compartir experiències i coneixements.

 

Carme Solé i Elisabeth Ballús