Parlem, negociem i fem ús de la llengua

L’ensenyança tradicional de la llengua com una disciplina lingüística que se centra en llegir i escriure comença a veure’s caducada. La societat de la comunicació requereix formació de qualitat en totes les formes comunicatives i, currículum en mà, l’oralitat -escoltar i parlar- precisa el mateix nivell de domini que l’escriptura i la lectura 다운로드. Referents educatius actuals com són l’OCDE i el projecte Horitzó 2020, entre d’altres, posen de manifest que el raonament, la reflexió i l’esperit crític són indispensables per a una formació de qualitat 다운로드. La UNESCO també ressalta la importància de replantejar l’educació en un món en procés de canvi, tenint en compte les noves necessitats socials 다운로드.

Situats en aquest punt de partida, l’escola ha de proveir d’estratègies i recursos per tal que els alumnes siguin capaços de parlar amb fluïdesa i naturalitat, que puguin transmetre el seu pensament amb convenciment, credibilitat, emoció i ordre 전통음악 다운로드. Alhora, escoltar de manera activa, amb tot el seu cos. No es tracta només d’un canvi metodològic; es tracta d’un canvi de mentalitat. Molts hem estat educats des del convenciment que si no estem produint constantment -escrivint-, no estem fent res 다운로드. Hem de desacomplexar-nos i dedicar molt temps a reflexionar, a dialogar, a contraargumentar i a posar en comú allò que pensem, amb les estratègies orals més oportunes segons cada situació 다운로드.

L’àmbit escolar permet treballar tant l’oralitat com l’escriptura i sembla que de mica en mica la didàctica de les habilitats comunicatives va guanyant més pes a l’aula; a la universitat també 다운로드. Treballar l’oralitat de manera transversal, en situacions formals i informals de comunicació i en totes les seves modalitats -argumentació, instrucció, expressió de sentiments, formulació de dubtes-, permet desenvolupar estratègies de comunicació eficaces 다운로드.

Si volem que els nostres alumnes universitaris siguin bons comunicadors, cal renovar i innovar en metodologies i plantejaments, i fer ús de la llengua com a condició sine qua non d’aquest procés constant de negociació 얀데레 다운로드. El treball diari i espontani amb la llengua és l’única forma que tenim els docents per aconseguir que els alumnes esdevinguin bons comunicadors, tant en l’àmbit professional com personal 다운로드. A poc a poc, sense presses, però amb l’objectiu prioritari d’ajudar a formar persones que sàpiguen pensar, que pensin el que diuen i que ho diguin bé.

No podem parlar d’aquesta necessària transformació sense posar èmfasi en l’avaluació. No tot ha d’ésser avaluable des la vessant tradicional. Avaluar el producte final és clau per comprovar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, però si a parlar se n’aprèn parlant, cal valorar la progressió diària i individual de l’alumnat, per detectar mancances comunicatives i fer-hi front.

Estem davant d’un primer pas orientat al canvi, que es fa evident quan la comunitat docent verbalitza la necessitat d’orientar l’educació envers una transformació disruptiva, que permeti la reflexió i el diàleg en col·laboració. I la llengua oral juga un paper primordial en aquest canvi, ja que es converteix en la principal manera que tenim els ensenyants per fer front a les demandes exigides per la societat plurilingüe i pluricultural del segle XXI.

Elisabet Contreras Barceló

Eva Tresserras Casals

Àrea de Llengua, Literatura i les seves Didàctiques