L’interès superior de l’infant

Mireia Civís Zaragoza

Àrea d’Educació i Societat

Si estem d’acord que en el cor de l’escola, de la relació educativa, hi ha l’infant, aleshores estarem d’acord que una de les prioritats en educació és vetllar pel seu benestar i pel seu desenvolupament harmònic 춘향뎐 다운로드.

online-ideas-for-children
Sembla una obvietat, però a vegades hom té la sensació que darrere els canvis legislatius, les innovacions metodològiques o les normatives acadèmiques no hi ha ben bé l’interès superior per l’infant, sinó altres propòsits, i aquest interès és secundari o col·lateral 다운로드. No sempre, és clar; de vegades.

En tot cas, en educació és bo de tant en tant recordar-nos que la nostra missió té a veure amb  l’infant i el seu desenvolupament, i que, per tant, tenim el deure de vetllar-hi i de desenvolupar actuacions socioeducatives específiques que n’esdevinguin garants 다운로드.

En el marc d’aquest discurs pren sentit la Convenció sobre els Drets de l’Infantque el novembre celebrarà vint-i-cinc anys  de la seva aprovació 다운로드. A través del seu articulat es recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de la infància. I si bé la seva aplicació és obligació dels governs, també implica i responsabilitza altres agents com ara els pares, els mestres, els professionals de la salut, els investigadors, etc 연세대학교 한글 다운로드. No podia ser d’una altra manera.

Així, com a mestres, aquest ha de ser un tema que ens preocupi i ens ocupi, a parts iguals amb les didàctiques, els desplegaments curriculars o la gestió dels centres educatius 다운로드. O, vist des d’una altra òptica, hauríem de garantir que totes aquestes qüestions estiguin veritablement al servei del benestar i el desenvolupament de l’infant 다운로드.

D’altra banda, la infància, per se, és un segment de població vulnerable i fràgil que, en situacions específiques de risc, esdevé un dels més afectats 다운로드. Com a mestres, tenim el deure de vetllar-hi de manera activa, sobretot en contextos vulnerables o desfavorits.

Algunes de les idees que va transmetre el Dr 다운로드. Jordi Riera en el marc de la conferència Infància i adolescència: drets, protecció i vulnerabilitat, celebrada a Blanquerna el passat 24 de febrer de 2014, anaven clarament en aquesta direcció, en afirmar que els mestres som referents professionals de prevenció, diagnosi, protecció i resiliència 레드햇 6.8. I a més ens recordava que som gerundis, amb tot el que comporta.

Així, doncs, hi ha situacions en què determinades necessitats no cobertes implicaran canvis en les programacions d’aula o de centre; o determinats contextos socioeducatius implicaran ritmes d’aprenentatge diversos. D’això tracta l’atenció a la diversitat i la nostra feina. I ho hem de saber fer bé en interès superior del menor.