L’Educació Física en una època de desconcert

Juanjo Rodríguez Yañez

Professor de l’Àrea d’Educació Física dels estudis de Grau d’Educació Infantil i Primària de la FPCEE Blanquerna 

És difícil definir l’època en què vivim, marcada, d’una banda, per uns valors socials fonamentats en l’individualisme, l’hedonisme i l’egocentrisme, però, de l’altra, per la necessitat i el desig de viure plenament i de contribuir a la construcció d’un món millor per a les futures generacions 다운로드.

D’aquesta manera, no deixem de parlar de progrés i de millorar la qualitat de l’educació, però prenem decisions i actuacions que moltes vegades van en detriment d’aquesta qualitat 다운로드. I és així que en les decisions i mesures que acompanyen la nova llei educativa de la LOMCE, sembla que s’han oblidat de molts del avenços educatius dels darrers vint anys i dels estudis científics en matèria educativa, la qual cosa ens ha abocat a una important regressió que porta molts professionals de l’educació al desconcert 스마트 폰 유튜브 동영상 다운로드.

En aquest sentit, dintre de l’àmbit de l’educació física, amb la nova llei de la LOMCE la sensació és aquesta: tornar a uns plantejament mecanicistes centrats en el simple acte motriu 다운로드. I un no pot deixar de preguntar-se per què, quan fa més de vint anys, l’educació física sorgida a partir de la llei educativa de la LOGSE (1990) ha estat considerada per molts pedagogs i educadors com una matèria fonamental per la seva contribució insubstituïble al procés de desenvolupament integral de la personalitat dels alumnes i les alumnes 영화 그린북 다운로드.

Educació Física a Escola Pia BalmesL’educació física resultat de la reforma educativa de la LOGSE es va constituir en una àrea/disciplina de la qual formaven part els diferents corrents corporals i motrius: l’expressió corporal, la psicomotriu i la sociomotriu, a més de la clàssica física esportiva 다운로드. Una educació física ubicada en el nou marc general d’educació, en la qual es concebia l’ésser humà com un tot, i en la qual es convertia en educació de tota la persona mitjançant uns continguts corporals i motrius: el joc, l’expressió corporal, les danses, 다운로드? Anem a la Natura!" href="http://tribunaeducacio.cat/avui-toca-educacio-fisica-i-per-que-no-sortim-de-lescola-anem-a-la-natura/" target="_blank">les activitats al medi natural, l’esport, les capacitats perceptivomotrius i condicionals, les habilitats motrius, etc. I, per tant, un cos i una motricitat entesos des de la unitat i la globalitat de l’ésser humà. D’aquesta manera, quan es parlava de motricitat es feia referència a la “biomotricitat”, a la “sociomotricitat” i a la “psicomotricitat” 다운로드.

Escola Bressol Cau Catau

Així, doncs, una educació física que anava més enllà de la idea d’assignatura o matèria, sobretot en l’educació infantil, per convertir-se en un àrea de coneixement que posava al servei de l’educació els seus continguts, els seus mètodes d’ensenyament i els seus recursos didàctics 갤럭시 스토어.

D’aquesta manera, des de l’Àrea d’Educació Física de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEEB) hem desenvolupat un projecte d’educació física en les etapes d’educació infantil i primària emmarcat en les bases curriculars i fonamentat en les necessitats dels infants i en l’adequació dels continguts i propostes didàctiques a les seves característiques 디아블로 다운로드. Un projecte definit per la passió d’educar a partir de propostes didàctiques valuoses, inclusives i interdisciplinàries.

Grau d'Educació  Primària amb menció a Educació Física. Jornada ONCE 2014.I amb aquest propòsit estem formant uns mestres amb l’especialització en educació física que posava fi a la idea tradicional i reduccionista d’especialista com a professional centrat en uns continguts físics i allunyat de la realitat educativa del centre. La formació impartida des de les diferents matèries d’educació física en els estudis universitaris de Grau d’Educació té com a finalitat contribuir a la formació global de mestre, aportant coneixements sobre els infants, sobre tècniques i mètodes d’ensenyament, principis d’aprenentatge, principis didàctics, desenvolupar actituds cooperatives, de lideratge, de servei, així com la capacitat crítica, la iniciativa, el compromís i la creativitat. I de forma específica, contribuir a un domini dels continguts i de la didàctica específica de l’educació física per poder crear i desenvolupar propostes educatives realment valuoses que atenguin les necessitats dels infants dels 0 als 12 anys.