L’APADRINAMENT EN EL PRÀCTICUM EN LA FORMACIÓ DE MESTRES

Durant aquest curs 2016-2017, els alumnes de 3r curs del grau d’Educació Primària hem pogut viure una experiència molt positiva que ens ha servit per compartir i viure diferents moments amb els alumnes de 1r d’aquest grau.

La formació del grau de Mestre a la FPCEE Blanquerna-URL es caracteritza pel seu contacte amb la realitat educativa a través de diferents mòduls i activitats, entre les quals destaca el Pràcticum, que fomenta la transferència de coneixements i les competències professionalitzadores i de pràctica reflexiva.

La matèria de Pràcticum s’inicia a 2n curs, però els estudiants de 1r tenen l’oportunitat d’acostar-se a l’escola a través de visites organitzades i de l’activitat d’apadrinament, on els estudiants de 3r preparen una estada de dos dies als estudiants de 1r 핫 썸머 나이츠 다운로드. Aquesta acció té un doble objectiu: fomentar l’aprenentatge entre iguals i acostar els estudiants de 1r al rol professional del mestre a través de l’estada acompanyada per un company de 3r en una escola.

D’aquesta manera es fomenta un aprenentatge autèntic en el qual es desenvolupa un aprenentatge cooperatiu i motivador, amb contacte directe entre alumnes i directament en el context escolar. A la vegada, l’aprenentatge entre iguals suposa una de les experiències d’aprenentatge; és una de les eines més rellevants i significatives del procés de canvi metodològic de moltes escoles 매입매출장부 엑셀.

Aquesta forma d’aprenentatge cooperatiu és una estratègia instruccional que, en el context universitari, adquireix una especial rellevància, ja que permet utilitzar pedagògicament les diferències de coneixements entre els estudiants i, alhora, afavoreix el treball autònom del professor ja que els estudiants actuen com a mediadors en la construcció del coneixement dels seus companys (Monereo i Duran, 2002).

En referència a les formes de l’aprenentatge entre iguals, Damon i Phelps (1989) en distingeixen tres:

  • En primer lloc, la tutoria entre iguals, que és la que s’estableix quan un alumne, considerat expert en un contingut donat, n’instrueix d’altres considerats com a novells. En aquest tipus d’interacció, els alumnes manifesten un nivell diferent d’habilitats; s’estableix, per tant, una relació amb rols diferenciats i una baixa igualtat entre els membres 알 스튜디오 다운로드. És interessant destacar com, a través d’aquesta metodologia, en contrast amb la interacció entre adult i infant, el tutor no és una figura autoritària i manifesta habilitats pròpies molt interessants i potencialment diferents a les que presenta un adult.
  • En segon lloc, ens parlen de les relacions de col·laboració. Des d’aquesta perspectiva, alumnes que tenen un mateix nivell d’habilitat o competència treballen conjuntament en la realització d’una tasca definida. Tots els membres desenvolupen el mateix rol; s’estableix, per tant, una relació d’igualtat entre cadascun dels participants.
  • Finalment, els autors ens parlen de l’aprenentatge cooperatiu entre iguals 다운로드. Aquest darrer tipus d’interacció es caracteritza per ser una relació centrada en l’adquisició i/o aplicació d’un coneixement establert entre un grup d’alumnes amb habilitats heterogènies dins d’uns marges de proximitat. Així doncs, aquesta relació es dóna quan un grup determinat d’alumnes han de treballar plegats per tal d’assolir un objectiu comú en el qual l’aportació de tots els membres és bàsica.

D’acord amb els criteris d’aquesta classificació, l’activitat d’apadrinament que hem viscut es pot situar dins la tutoria entre iguals Mime download.

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles, amb una relació asimètrica, amb un objectiu comú, compartit i conegut (adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc del relació planificat pel professor (Duran i Vidal, 2004).

La pràctica de tutoria entre iguals que es descriu es va proposar els objectius següents:

1) Promoure una reflexió en els estudiants perquè prenguin consciència de la rellevància de l’ajuda entre iguals com a actuació docent.

2) Oferir als estudiants l’oportunitat d’actuar com a tutors, practicant una actuació docent efectiva 재밌는 영화 다운로드.

3) Actuar com a tutor i com a tutorat oferint i rebent ajudes pedagògiques ajustades que afavoreixin tant l’aprenentatge del contingut com la reflexió sobre la pràctica educativa.

Gràcies a aquesta activitat d’apadrinament, hem pogut conèixer alumnes amb les mateixes inquietuds, inseguretats, pors, etc., que nosaltres teníem quan vam començar. Però, a poc a poc i amb el nostre ajut, hem intentat canviar-ho per la tranquil·litat, la seguretat i la valentia.

Durant tot l’any, ens hem convertit amb els seus padrins per poder escoltar-los, orientar-los, guiar-los i acompanyar-los, en tot moment, en el seu primer contacte amb una escola i ajudar-los en el seu procés de formació 다운로드. El nostre rol com a padrins ha estat exercir de guies, orientadors, i també de models o referents a seguir per a tots ells.

Al llarg del curs, hem preparat diferents sessions i ens hem trobat per transmetre’ls  confiança i seguretat, gràcies a la nostra experiència, i per poder resoldre els diferents dubtes que els van sorgint.

Fent un breu resum de tots els aprenentatges compartits, cal destacar que tots ells han estat molt profitosos i enriquidors per a tothom; per exemple, un pla d’acollida que vam elaborar perquè fossin ben rebuts i es sentissin còmodes i confiats amb els padrins, l’elaboració dels pòsters del context de l’escola i l’aula per situar-los on estàvem duent a terme les pràctiques, i la visita de dos dies per conèixer millor l’escola i viure el dia a dia a l’aula.

A més a més, ha estat molt gratificant perquè tots ells han pogut observar i conèixer de primera mà les diferents experiències que hem viscut a l’aula, i també, les unitats didàctiques que vam dissenyar, planificar i dur a terme a les diferents escoles 다운로드.  

Des del primer moment tots hem establert un clima molt acollidor i hi ha hagut un bon ambient, cosa que ha permès desenvolupar un aprenentatge actiu i participatiu per part de tots els alumnes i s’han creat uns vincles afectius molt positius. El fet de saber escoltar ha estat la base d’aquesta relació.

En totes les sessions, s’ha pogut observar una actitud molt motivadora i activa per part de tot l’alumnat, tant de 1r com de 3r, i tothom ha estat molt atent i interessat a aprendre. Ha estat un treball en equip en què la comunicació ha estat el fonament per sentir-se bé, per gaudir de la feina i aconseguir uns objectius comuns 게리모드 pac 3.

Aquesta experiència educativa ha generat uns valors que han estat presents al llarg de tot l’any. L’escolta, l’empatia, la comunicació, la col·laboració, la responsabilitat i la implicació en són uns clars exemples, així com el gran treball en equip i cooperatiu que hem desenvolupat, i l’ajuda i el suport que hi hagut en tot moment.

Durant aquest temps que hem compartit, ens han unit moltes coses, però la que m’agradaria destacar és la il·lusió i les ganes de gaudir fent de mestres.

Ha estat un plaer! Moltes gràcies per donar-me l’oportunitat de viure aquesta experiència d’aprenentatge 힘뇌체조 다운로드.

Referències bibliogràfiques

DAMON, W. i PHELPS, E. (1989): Critical distinctions among three approaches to peer education, a: International Journal of Educational Research, 58 (2), p. 9-19.

DURAN, D. i VIDAL, V. (2004): Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica. Barcelona: Graó.

MONEREO, C. i DURAN, D. (2002): Entramados. Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Barcelona: Edebé.

Carla Aragonés Llenas (Pràcticum II. Curs 2016-2017)