LA NIT DE LES RELIGIONS I LES TEO TAPES. Dues experiències excel•lents per conèixer en directe el pluralisme religiós i fomentar el diàleg

Andreu Ibarz, professor de l’Àrea d’humanitats del Grau d’Educació de la FPCEE

 

Sovint no ens adonem del potencial que tenim ben a la vora. Una de les funcions de l’educador és maximitzar totes aquelles oportunitats que poden incorporar-se en un procés d’ensenyament-aprenentatge. Expliquem aquí dues activitats consolidades a les quals han estat convidats alumnes de Magisteri de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna que cursen l’itinerari de la formació específica com a mestres de religió catòlica (DECA) tot i que són activitats absolutament recomanables per a qualsevol estudiant de magisteri. Parlem de “La Nit de les religions” proposada i organitzada per AUDIR (Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós) amb el suport de la Direcció general d’Afers religiosos de la Generalitat de Catalunya i de les “TeoTapes” organitzades per l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura 다운로드.

 

1.- LA NIT DE LES RELIGIONS

«La Nit de les Religions és una iniciativa que consisteix en una jornada de portes obertes de centres de diverses tradicions religioses de la ciutat de Barcelona. Els assistents a la jornada segueixen un itinerari autoguiat amb el qual poden escollir la comunitat que visiten en cada moment. Aquesta proposta sorgeix del Grup Interreligiós i Interconfessional de Joves de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i s’emmiralla en la Nit de les Religions de Berlín, una iniciativa que es du a terme a la ciutat alemanya des del 2012.

La primera edició de La Nit de les Religions de Barcelona es va celebrar el dissabte 17 de setembre del 2016 런닝구 음원 다운로드. Hi van participar 24 comunitats religioses de la ciutat, les quals van oferir diverses activitats: visites guiades, tallers, música, teatre, conferències i degustacions de menjar típic, entre d’altres. El dissabte 16 de setembre de 2017 es va celebrar la segona edició seguint la mateixa línia que la primera.

*Frontal principal de la sala de culte de la comunitat BetShalom

Aquest projecte vol contribuir a fer conèixer una realitat a voltes desconeguda com és la diversitat religiosa, afavorint un espai de trobada veritable, lluny de les imatges sovint distorsionades que ens arriben sobre les diferents tradicions religioses que conviuen a la nostra ciutat» Solo mp3 download.

L’increment de comunitats i centres que van obrir les seves portes és un bon indicador de l’acollida, la vàlua i el sentit de la proposta. En concret per a l’edició del 2017 van ser 33. Al full d’informació respectiu cada comunitat i centre explicitava –juntament a l’adreça- un horari i el contingut principal de la visita.

Els estudiants i professors hem estat convidats a participar-hi individualment o en petit grup, fonamentalment a viure una experiència de coneixement i diàleg 윈도우10 로그인 배경화면 다운로드. Tot això en el marc del desenvolupament curricular de l’anàlisi de les comunitats catòliques parroquials i amb el rerefons dels continguts de la matèria de primer “Persona, cultura religió i valors” on es presenta el fet religiós, i la matèria de segon “Cristianisme i cultura” on també es treballen les principals religions contemporànies.

*Representants de la comunitat BetShalom explicant les característiques de la comunitat à

S’ha convidat a participar i elaborar una petita memòria escrita (de 2 a 4 pàgines) amb una actitud oberta per tal de veure, escoltar, sentir i, sobretot participar en aquelles ofertes específiques de cada comunitat (visita als espais de la comunitat, estones de silenci o meditació, diàlegs, elaboració i tast d’àpats, cants, etc.). Calia tenir cura dels conceptes –anteriorment estudiats-  que des d’una tradició religiosa tornaven a ressonar i d’aquells que suposaven una novetat i un eixamplament conceptual 다운로드. Copsar l’estructuració de l’espai de la comunitat  o centre, la simbologia, les tradicions referenciades, els perfils socials, etc., ha suposat una gran experiència.

Tant l’edició de 2016 com la de 2017 han tingut alguns enregistraments ben positius i sintètics de l’Arquebisbat de Barcelona que descriuen de manera senzilla el nucli de la celebració. En aquesta segona edició una vintena d’estudiants d’Educació van participar en aquesta “Nit de les religions”, xifra que considerant el dia i hora de la seva realització (dissabte al vespre) no és gens insignificant vcomp100.dll.

 

*La representant de la comunitat BetShalom ensenyant la Torà i alguns ornaments per al culte

Enguany les tres comunitats i centres més visitats pels alumnes i professors van ser BetShalom -Comunitat jueva progressista de Barcelona-, el Centre Cultural Islàmic Català   i, finalment,  el Centre Zen de Barcelona.

*L’autor de l’article amb un grup de participants en la sala de pregària (edició 2016, foto pública del Centre Cultural Islàmic Català)

*L’autor de l’article en l’activitat de presentació sobre l’ús del mocador amb un grup de participants en  la sala de pregària (edició 2016, foto pública del Centre Cultural Islàmic Català)

*Foto edició 2017 on es veu el minbar des del qual es fan els anuncis solemnes a la comunitat musulmana i es pronuncien els sermons

 

 

2.-  TEOTAPES

És una activitat que organitza conjuntament l’Àrea de pastoral de la FCRI i l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Es tracta d’un espai de trobada i diàleg entre estudiants i líders religiosos. L’activitat és preferentment per a estudiants i es realitza en un espai o establiment informal (bar o teteria) que tingui a veure amb el líder religiós o amb la tradició religiosa que representa 다운로드.

Fins ara s’han organitzat 5 Teotapes:

1a: 4 d’abril de 2016 amb Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona a les 21h hores.

2a: 2 de maig de 2016 amb Tubthen Wuanchen, monjo budista director de la Casa del Tibet de 19 a 21 hores.

3a: 17 novembre de 2016  amb Míriam Hatibi, data analyst a Sibilare i portaveu de la Fundació Ibn Battuta.

4a: 12 de febrer de 2017 amb el Cardenal Lluís Martínez Sistach, a les 21h.

  

*Imatges de la trobada amb Tubthen Wuanchem

5a: 9 d’octubre de 2017 amb Ruth Giordano, pastor protestant, especialista en RRHH, a les 21h 가랜드 도안.

Aquest format no pretén una presentació àmplia de la realitat comunitària sinó més aviat establir un diàleg personal –gairebé íntim- sobre les qüestions religioses i culturals a partir del procés individual d’un líder religiós.

El grup organitzador vetlla molt per garantir una assistència petita i raonable i que permeti un diàleg profund. En general les sessions s’inicien amb una petita exposició de la trajectòria personal per seguir amb un col·loqui.

 

*Imatges de la trobada amb Míriam Habiti

La participació d’estudiants d’Educació ha estat baixa –probablement- per la dificultat dels horaris però en qualsevol cas la valoració sempre ha estat molt positiva 다운로드.

Aquestes són dues iniciatives (“La Nit de les religions” i les “TeoTapes”) que caldrà seguir animant a la participació perquè aporten molts actius en la formació integral dels estudiants d’Educació i, especialment, en la formació específica dels futurs mestres de religió.

En concret, es tracta d’una aportació d’alt valor al coneixement de les tradicions i confessions religioses, les comunitats i centres locals, dels líders religiosos, de tradicions, símbols, pràctiques i costums. I, alhora, suposa un foment de les actituds com la curiositat, l’observació, l’escolta, el diàleg, la reflexió compartida, la convivència amb el diferent 헨리의 책 다운로드. Finalment, les activitats acadèmiques proposades ad hoc comporten un exercici de síntesi, relació i eixamplament del marc conceptual i, també, una pràctica de diàleg interreligiós i intercultural des del protagonisme dels propis universitaris.