INTEGRACIÓ DE CONEIXEMENTS PER A UN APRENENTATGE COMPETENT: UNA EXPERIÈNCIA EN APS.

Una de les responsabilitats fonamentals que tenen les Facultats d’Educació recau en fomentar, entre els estudiants, aquelles competències necessàries perquè, com a futurs mestres puguin oferir no només una resposta adequada a les necessitats de tots els nens sinó també a les necessitats de la comunitat en la qual es troben fomentant sabers ciutadans i ètics 유로 트럭 시뮬레이터 다운로드.

L’ApS, és una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge (Puig i Campo,2015), una de les idees principals és que els nostres alumnes puguin aprendre de l’escola i amb l’escola (Segura i Julià,2017) o acompanyant altres institucions socials, potenciant el rol del docent i seguir creixent en l’adquisició de valors i pensament crític 다운로드. Per això els estudiants han de fer ús dels aprenentatges realitzats en els estudis d’acord amb les necessitats que planteja el context on es realitzarà el servei i hauran de desenvolupar una actitud crítica, reflexiva i de compromís social en el context d’actuació (Araya, Acuña, Núñez & Veria, 2012) wget 폴더.

Des del curs 2013-2014 fins el curs 2016-2017, en els estudis de Grau d’Educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i en el marc de les assignatures de Psicopedagogia de l’aprenentatge i de l’educació, Psicologia del desenvolupament i Diversitat, Interculturalitat i educació Inclusiva, que s’imparteixen en el 2n curs dels estudis de Grau Educació Primària, s’ha treballat a partir de la metodologia d’Aprenentatge Servei, amb la finalitat de promoure espais i oportunitats en què els estudiants puguin actuar críticament en el context actual 다운로드.

Són els resultats d’aquesta experiència el que compartim en aquest espai  a partir d’un pòster presentat en el VII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario 다운로드. Aps- U8 Sevilla 2017.

 

Elisabeth Alomar, Berta Aznar, Anna Balsells, Dolors Camarasa,

Ruth De Leonardo, Annabel Fontanet, Maria-Antonia MIret i David Simó 사자의서 다운로드.

 

Bibliografia:
Barrios Araya,S; Rubio Acuña,M; Gutierrez Núñez, M & Sepúlveda Veria,Carola.(2012) 다운로드. Aprendizaje-servicio como metodología para el desarrollo del pensamiento crítico en educación superior.Educación Médica Superior 다운로드. Versión impresa ISSN 0864-2141. vol.26 no.4.

Puig , J.M i Campo, L 포토샵 그라데이션 다운로드. (2015). L'aprenentatge servei, una proposta innovadora per treballar amb la comunitat. Guix, 418, p 다운로드. 47-51.

Segura,M. i Julià,C. (2017) Un projecte de cooperativa escolar i d’aprenentatge servei. Equip docent de l’escola Les Eres 2017. Guix 433, p. 46-51