II Jornada d’Innovació i Bones Pràctiques a l’Aula d’Anglès: Transversalitat i Integració

Àrea de Llengües Estrangeres

Atesa la bona acollida de la I Jornada d’Innovació i Bones Pràctiques a l’Aula d’Anglès: Punts de Trobada, celebrada el novembre de 2013, la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL (FPCEE) n’ha organitzat una segona basada en els suggeriments dels assistents a la primera: una reflexió sobre els reptes i els dubtes que planteja la transversalitat que es demana als docents avui en dia. Aquesta Jornada es va celebrar a la nostra Facultat el 28 d’abril passat (http://blanquerna.edu/ca/fpcee/noticies/jornada-innovacio-bones-practiques-angles) 다운로드.

La necessitat de formar ciutadans globals ens presenta el desafiament d’assolir bones pràctiques en l’aprenentatge tant de l’anglès com en anglès quan impartim una matèria en aquesta llengua (AICLE) origin 7.0. A més, el nostre alumnat, majoritàriament, pertany al grup de “nadius digitals”, molt motivats quan introduïm les TIC a l’aula. Finalment, no podem oblidar que viuen en un món internacional en què les destreses de comunicació interlingüística i intercultural són un valor a l’alça 다운로드.

Com podem introduir aquests elements a l’escola? Existeixen estratègies i tècniques basades en enfocaments pedagògics rigorosos que permetin reeixir en la seva consecució 다운로드?

En la II Jornada d’Innovació i Bones Pràctiques a l’Aula d’Anglès: Transversalitat i Integració, la FPCEE Blanquerna-URL, com a centre formador de professorat d’educació infantil, primària i secundària, d’una banda, i de lingüistes internacionals amb el Grau en Llengües Aplicades i Traducció (Anglès), de l’altra, va reflexionar, en primer lloc, sobre els reptes de la transversalitat de l’anglès com a llengua vehicular global i sobre el rol del professorat nadiu i no nadiu 대성 강의 다운로드. A continuació, experts en cadascun dels temes proposats pels participants de l’anterior edició (TIC, AICLE i plurilingüisme) varen explorar punts de trobada entre ells en una sessió de taula rodona 다운로드. Seguidament, es va donar pas a discussions en petits grups en uns espais taller en què es presentaren bones pràctiques arrelades a la recerca duta a terme a les aules a fi d’intercanviar les experiències delsdiferents assistents 스누피 틀린그림찾기 다운로드.

Com bé sabem els professionals de les llengües, l’anglès es troba en el centre de la realitat quotidiana, tant dins com fora de les aules 다운로드. A les universitats se’ns demana que incloguem l’anglès en els estudis. Seguint aquesta línia, a Blanquerna oferim els graus en Llengües Aplicades i  Traducció (Anglès), Educació Primària (Anglès) i un programa de MàsterUniversitari en Ensenyament i Aprenentatge de l’Anglès en l’Educació Infantil i l’Educació Primària, així com matèries impartides en anglès i, per descomptat, classes de llengua anglesa 다운로드. A més, som un centre examinador per a les proves CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya, https://clucangles.wordpress.com) i per a les proves Oxford University Language Centre (http://www.lang.ox.ac.uk) 다운로드.

En la II Jornada, amb més de 200 participants, s’ha optat per discutir al voltant de la creixent integració de l’anglès que s’està produint, sovint de forma transversal, als centres educatius d’arreu. Creiem que ni les eines (TIC), ni les assignatures (AICLE), ni la multiplicitat de llengües que parlen els nostres alumnes (plurilingüisme) es poden ensenyar de manera aïllada. Al contrari, creiem que, com més connexions s’hi estableixin, millor aprendran els nostres estudiants. Per nosaltres, la clau de l’èxit resideix a connectar coneixements i persones.

Tampoc no podem aïllar el professorat nadiu del no nadiu. Els nous enfocaments d’ensenyament i aprenentatge –principalment, el paradigma plurilingüe– estan integrant les competències de tots dos, de manera que l’aprenentatge és ric i divers, com els nostres contextos reals quotidians. El nostre objectiu no hauria de ser la formació de parlants “nadius”, un repte absurd i innecessari, sinó la formació de comunicadors i mediadors competents. Al cap i a la fi, en el món d’avui dia, persones que parlen el mateix idioma de diferents maneres interactuen i s’entenen sense gaires dificultats.

Segons les enquestes d’opinió, la II Jornada ha suposat un parèntesi positiu de reflexió i d’intercanvi d’idees que ens ha ajudat a reprendre la nostra tasca, integrant a la pràctica docent dos conceptes clau repetits sovint en la I Jornada: energia i entusiasme!