El laboratori de ciències: aprofitem tot el seu potencial

Noëlle Fabre

Àrea de Didàctica de les Ciències Experimentals i les Ciències Socials

Malgrat que a tots ens pot impressionar un laboratori escolar modern i ben organitzat, no hem d’oblidar que fer les classes al laboratori no implica necessàriament que l’ensenyament de les ciències serà de més qualitat. El que realment fa efectius aquest tipus d’espais és quan s’utilitzen per realitzar activitats on figuren la investigació, el pensament crític i el desenvolupament d’aptituds procedimentals i socials (Hofstein, Lunetta, 2004) 제페토 앱 다운로드.

Per tal de fer aquest pas cap a la utilització òptima dels laboratoris escolars, cal proporcionar primer de tot una sòlida formació als docents. S’ha vist que en la preparació dels futurs mestres, aquells que han dut a terme activitats d’investigació són més eficaços en la seva pràctica professional a l’hora de reproduir i realitzar activitats similars amb els seus alumnes (Kennedy, 1998) stata. Evidentment, també és molt important que al llarg dels estudis s’inculqui la importància que té la formació permanent i la incorporació de l’ús de tecnologies. Només a través de la constant posada al dia i de l’intercanvi d’experiències entre institucions i professionals es poden superar alguns reptes que planteja el laboratori 다운로드. Alguns d’aquests grans reptes fan referència als criteris per avaluar les tasques experimentals, a com adaptar una tasca pràctica a la diversitat de formes d’aprendre dels alumnes o bé a com transformar els protocols de laboratori tradicionals en guies de descoberta (Hofstein, Lunetta, 2004; DeRosa, Abruscato, 2014).

Un cop tenim els professors ben formats, una altra peça clau és pensar com hauria de ser un bon laboratori de ciències 이등병의 편지 다운로드. A infantil, de fet, podem transformar qualsevol aula en un “espai de ciència”. El que realment farà possible aquesta transició seran l’actitud del docent, els materials utilitzats i el tipus d’activitat que s’hi portarà a terme. Es recomana que l’espai estigui organitzat en taules on els nens puguin treballar en grup, els materials siguin accessibles i estiguin ben ordenats en calaixos etiquetats amb pictogrames i es disposi d’un punt d’aigua 심플핫키 다운로드. Es pot decorar l’espai amb imatges atractives i també amb els treballs realitzats pels alumnes (Timoneda, 2012). Tant a infantil com a primària, l’aula de ciència és un espai on els alumnes poden construir el seu propi aprenentatge a partir del pensar, experimentar i comunicar, i on les tecnologies juguen cada cop un paper més important (Carbó, Pigrau, Tarín, 2008). Tot i que el material no és per si sol el factor que determini l’èxit de les activitats (ja que aquest depèn de l’enfoc didàctic), ajuda a enriquir la vivència dels nens 다운로드. Alguns materials destacables que s’estan popularitzant serien: microscopis portàtils (molt útils per portar a les sortides), sensors variats (temperatura, llum, so…), petites càmeres per enregistrar processos (com el creixement de plantes o petits insectes) i nous materials conductors d’electricitat (com per exemple pintures i retoladors). La distribució del mobiliari també és una peça essencial i existeixen nombroses propostes per convertir l’aula de ciències en un espai participatiu que s’adapti a les necessitats dels alumnesi del tipus d’activitat (NEELB, 2006) 다운로드.

Fins aquí hem desenvolupat el concepte de laboratori de ciències físic, però no voldria acabar sense mencionar el potencial que ofereixen les simulacions virtuals com a complement de l’experiència real. Aquestes són molt adients per realitzar experiments que serien massa perillosos o que requereixen material inassequible. Hi ha experiències que indiquen que els laboratoris virtuals són preferits pels alumnes respecte a la classe tradicional (Sun et al., 2008) 엘리펀트 송 다운로드. Un exemple, entre molts altres, podria ser la plataforma del projecte Go-Lab que ofereix molts recursos als docents.

Fonts de documentació:

Carbó, V., Pigrau, T., i Tarín, R. (2008). “Pensar, experimentar i comunicar a l’aula de ciències amb suport TIC a l’educació infantil i primària”. A: El desarrollo del pensamiento científico-técnico en educación primaria 다운로드. Madrid.

DeRosa, D. A., i Abruscato, J. A. (2014). Teaching children science: A discovery approach. Pearson Higher Ed.

Go-lab (s.d). Recuperat de http://www.go-lab-project.eu/.

Hofstein, A., i Lunetta, V. N. (2004). “The laboratory in science education: Foundations for the twenty‐first century” 다운로드. Science education, 88(1), 28-54.

Kennedy, M. M. (1998). The relevance of content in in-service teacher education. Paper Presented at the Annual Meeting AERA, San Diego, CA.

Sun, K. T., Lin, Y. C., & Yu, C. J. (2008). A study on learning effect among different learning styles in a Web-based lab of science for elementary school students. Computers & Education, 50(4), 1411-1422.

The North Eastern Education and Library Board NEELB. (2006). Laboratory 21 School Science Laboratories Design for the 21st century. Concepts and Proposals.

Timoneda, S. V. (2012). Ciencia 0-6: laboratorios de ciencias en la escuela infantil (vol. 32). Graó.