Dia Universal dels Drets de l’Infant

El dia 20 de novembre del 1989, la Convenció dels Drets dels Infants va ser ratificada per molts països del món, concretament 192. Fou un gran avenç per a la infància, que va passar a ser subjecte de ple dret.

El document de la Convenció s’estructura en quatre grans principis com la no-discriminació; la defensa de l’interès superior de l’infant; el dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament; i el respecte a les opinions de l’infant 카카오톡 tv 다운로드.

Aquest darrer principi, i concretament els articles 12 i 13, que fan referència a l’opinió i a la llibertat, foren el centre de la conferència impartida a la nostra facultat pel Dr. Lluís Font i Espinós amb el títol de “La participació, una escola de democràcia”.

En un moment complex com l’actual, s’ha de seguir apel·lant insistentment a la democràcia, en tots els àmbits, també a l’escola 다운로드.

Cal superar la idea d’escola-centrisme, l’escola que té tot el saber. Fa temps que les informacions i els coneixements sorgeixen, circulen per molts canals diferents; és necessari, doncs, el treball en xarxes diverses. L’educació ja no és exclusiva, es comparteix entre diferents agents educatius.

S’ha de fer el màxim per assolir l’èxit educatiu, perquè el talent i les intel·ligències múltiples dels nostres alumnes evolucionin 다운로드.

Tot aquest desenvolupament, la llibertat d’accedir als diferents recursos, la participació, la riquesa de noves generacions que provenen d’una pluralitat de cultures, hem de poder gestionar-ho des de l’escola, des de l’autonomia dels centres i amb estil democràtic, perquè la democràcia ha de traspuar en les nostres maneres de treballar i de fer de cada dia. La democràcia es juga a l’escola.

S’ha de considerar la democràcia des del significat més profund, superant el sentit de les polis gregues clàssiques 츠나구 다운로드. Si recuperem documents del naixement de nous països com els Estats Units (1776), inspiradors contemporanis de la Declaració dels Drets de l’Home (1789) a França, trobem moltes de les idees vigents encara a les nostres democràcies. En aquests textos, de gran vàlua, s’hi vinculen valors importants com la llibertat, la felicitat, la vida…

Les democràcies modernes són actives, crítiques amb el propi sistema per tal d’avançar i millorar 웹주소 다운로드. Així, cal reiterar que la democràcia s’ha de treballar a l’escola, ha de ser un contingut més per poder formar ciutadans amb identitat i amb llibertat.

La participació en els centres educatius no ha de fer pensar que es dilueix tota l’organització. Democràcia vol dir discutir les coses. Cadascú ha d’exercir el seu paper pix4d. L’esperit democràtic és una mena de clima que ha d’impregnar el dia a dia de l’escola. Cal que els mestres reflexionin sobre la vida en democràcia, sense caure en els extrems, sense dissoldre-ho tot, establint espais crítics de participació.

La democràcia és creure que els alumnes tenen criteri, opinió sobre diferents qüestions; com a equip, hem d’estar receptius. La democràcia suposa una confiança en la capacitat de tots, de compartir elements que puguin enriquir-ne el bagatge 다운로드. Això s’hauria de tenir en compte també en aspectes com l’avaluació, s’han de tenir elements de crítica.

Ser democràtics és un estil, és un clima, és una forma de vida, hem de ser radicals, redescobrir-ho rellançar-ho perquè les escoles com a centres educatius són millors si escolten els alumnes, si no divaguen, si l’encerten. Les societats més democràtiques també solen tenir escoles més impregnades de democràcia. Aquest hauria de ser el nostre camí tal com el van proposar pedagogs tan preats com Dewey, entre d’altres 다운로드.

 

Àrea de Pedagogia Social, amb les aportacions dels alumnes de 2n curs de grau d’EI

 

Referències:

Canales, J. M. (2017). La educación ciudadana y la democràcia. Alacant: Universitat d’Alacant.

Dewey, J. (2004). Democracia y educación 다운로드. Madrid: Ed. Morata.

Dewey, J. (2009).Democracia y escuela. Madrid: Ed. Popular.

Documentos Fundadores de América. Disponible a: https://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html.

Giner, S. (2010). Sociología. Barcelona: Ed. Península.

La Convenció dels Drets de l’Infant. Adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989 다운로드. Disponible a: file:///C:/Users/DCS/Downloads/annexe16.convencidelsdretsdelsinfants.546%20(1).pdf.

Font Espinós, Ll. (2017). La participació, una escola de democràcia. Conferència disponible al canal multimèdia de la FPCEE. Disponible a: http://blogs.blanquerna.edu/canalfpcee/la-participacio-una-escola-de-democracia-a-carrec-del-dr-lluis-font/.

Puig, J.M. (2017). Els valors de la democràcia. Conferència disponible al canal multimèdia de la FPCEE. Disponible a: http://blogs.blanquerna.edu/canalfpcee/els-valors-de-la-democracia-a-carrec-de-josep-m-puig/.

Santos Guerra, M.A. (2004). Arte y parte: desarrollar la democracia en la escuela. Madrid: Homo Sapiens.