Com s’aprèn la música?

El gran pedagog i compositor hongarès Kodaly va afirmar (en una conferència a la UNESCO) que la música convé començar-la a practicar nou mesos abans del naixement. Més tard va canviar de parer i va dir  “nou mesos abans del naixement de la mare” (Willems, 1981:25). És evident que aquesta afirmació atorga valor a l’entorn i a l’educació per damunt del talent innat: ni Mozart ni Beethoven serien el que van arribar a ser sense el seu àmbit familiar més proper.

Louis_Carrogis_dit_Carmontelle_-_Portrait_de_Wolfgang_Amadeus_Mozart_(Salzbourg,_1756-Vienne,_1791)_jouant_à_Paris_avec_son_père_Jean..._-_Google_Art_Project

Retrat de Mozart tocant amb el seu pare, Leopold, i la seva germana Maria-Anna

Avui en dia, en plena revolució digital, la competència musical també es pot adquirir en la xarxa social, perquè rebem influències i impactes per totes bandes (Siemens, 2004) 다운로드.

Suzuki (1983) afirma que “no es neix amb talent per accident”, considera la música com un idioma: qualsevol infant aprèn a tocar un instrument de la mateixa manera que aprèn a parlar la llengua materna, o sigui, per immersió en l’entorn familiar.

Per aprendre música, segons aquest autor, hi intervenen els factors següents:

  1. El període primerenc: començar l’educació musical al més aviat possible.
  2. El millor ambient: crear un entorn propici, escoltar, cantar i tocar música de manera habitual 카니발갱 다운로드.
  3. El millor mètode d’ensenyament: seguir un mètode ben pensat i estructurat, amb consecució de fites progressives i assolibles.
  4. Més entrenament: la pràctica constant, metòdica i eficient.
  5. Un professor expert que guiï l’aprenentatge.

Per Sloboda (1994), el grau de desenvolupament de la destresa musical depèn de diferents factors, però predominen els emocionals:

  1. Estimulació musical primerenca 다운로드. L’experiència musical pot començar fins i tot abans de néixer. Les primeres experiències repercuteixen en les habilitats perceptives i receptives dels infants.
  2. Nivell de pràctica elevat. El temps dedicat està estretament relacionat amb el grau de competència musical.
  3. Suport familiar constant. Els pares constitueixen la principal font de motivació dels fills fora de l’entorn escolar 다운로드.
  4. Utilització d’una pedagogia sensible, dinàmica i positiva. El docent ha de motivar l’alumne, ha de comunicar-li entusiasme de manera que la classe de música es converteixi en un esdeveniment esperat.
  5. Possibilitat d’experimentar les emocions que ens transmet la música. Les experiències musicals de la infantesa són imprescindibles perquè una persona senti una profunda intensitat emocional davant del fenomen musical.

A partir de la nostra pròpia experiència, ens atrevim a afegir-hi un altre factor: la pràctica musical en grup 다운로드. Cantar en una coral o tocar en una orquestra o grup musical esdevé un estímul incomparable, especialment en la infantesa i la joventut. S’aprèn dels altres i amb els altres companys.

BigBandStar2

Big Band Star de l’Escola Concepció de Barcelona

 

Com podem comprovar, el coneixement empíric de Suzuki es correspon perfectament amb el coneixement científic de Sloboda. Tenint en compte aquestes dades, la música en l’educació infantil és més transcendent que en primària o secundària 다운로드. A banda d’aquest fet, l’escola de primària no pot assumir el paper insubstituïble de la família, però sí que pot crear un entorn propici d’aprenentatge, utilitzar una pedagogia sensible, experimentar emocions musicals intenses que marquin i dotar-se de professorat de qualitat. Sigui com sigui, el docent n’és la clau: allà on hi hagi un mestre de música competent, que sàpiga música i sàpiga transmetre-la amb passió, s’assolirà l’objectiu. Més enllà de les dificultats d’infraestructures, d’espais o d’altres que es puguin trobar, el vessant emocional i vivencial, en educació, pot més que el físic, el teòric o l’acadèmic 데드 셀 다운로드.

En aquest sentit, estem d’acord amb les paraules de Martí, (2000:279) segons el qual caldria que “no s’entengués la música com una matèria més que cal estudiar, sinó com una activitat que cal viure”.

En definitiva, som conscients i no pretenem que una pregunta genèrica i complexa com la que encapçala aquest escrit obtingui una sola resposta simple i concloent. Malgrat això, podem afirmar que, més enllà d’una certa predisposició genètica, la música s’aprèn per contagi (del mestre, dels amics, de les xarxes socials) i per immersió (pràctica constant) 알라딘 애니메이션 자막 다운로드.

 

Bibliografia

Martí, J. (2000). Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales. Barcelona: Deriva.

Miralpeix, A. (2014). Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària (Tesi doctoral) 맥북 크롬 동영상. Universitat Ramon Llull. Barcelona.

Siemens, G. (2012). Connectivism: A learning theory for the digital age. Recuperat el dia 21 d’octubre de 2015 a http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

Sloboda, J. (1994). What makes a musician? Guitar Journal. (núm.5), 18-22.

Suzuki, S 다운로드. (1983). Hacia la música por amor. Puerto Rico: Ramallo Bros.

Willems, E. (1981). El valor humano de la educación musical. Barcelona: Paidós Studio.

 

Dr. Antoni Miralpeix, Àrea de Música de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL