Category Archives: Llengua catalana

Any Brossa, més enllà de la celebració del centenari del seu naixement.

Dra. Míriam Turró Amorós

Aquest any 2019, celebrem el centenari del naixement de Joan Brossa; un artista que sense proposar-s’ho, podríem dir que va esdevenir un especialista en la didàctica de la llengua i la literatura office 2016 한글판.

Sovint, els infants quan s’inicien en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’hi introdueixen des del joc, des de la descoberta d’un codi que els permet aproximar-se al món dels adults; que els possibilita resoldre situacions de la vida quotidiana (llegir les instruccions d’un joc, d’una recepta,…), o bé accedir al coneixement 다운로드. Però sobretot els obre la porta al gaudi del text escrit. A aprendre a llegir i a escriure en podem ensenyar; ara bé, a gaudir-ne solament ho podem viure i també viure-ho amb els altres; i en aquest cas amb els infants 다운로드.

No diem res de nou si recordem que aquest procés lector té tant de fascinant com de complex. És complex perquè implica posar en solfa un conjunt de processos cerebrals de baix nivell (descodificar, memoritzar, etc.) però sobretot d’alt nivelll (inferir, interpretar, comparar, etc.) L’infant pot assolir aquesta complexitat a partir del joc, de jugar amb el llenguatge 페이스 북 4k 다운로드. I aquí Joan Brossa, sense proposar-s’ho, ens va deixar un llegat importantíssim. L’artista juga amb les lletres, amb l’alfabet. Parteix de les lletres ahnlab online security 다운로드.

Fa un parell d’anys, Sergio Blanco, dramaturg i director teatral francourugaià, va estrenar a la Sala Tallers del TNC l’obra Cartografía de una desaparición 열혈시리즈 다운로드. Panegírico a Joan Brossa.

 

 

No és d’estranyar que ell, nascut a més de deu mil kilòmetres de Brossa, quedés fascinat per l’obra de l’artista 천주교성경책 다운로드. Com molt bé ens descriu Blanco al seu monòleg, l’artista construeix, desconstrueix i crea per reciclar permanentment un magnífic edifici, l’edifici de la llengua 다운로드. Un edifici que els infants a l’educació infantil estan començant a construir i que s’ha d’edificar amb bons fonaments.

És per això que treballar l’obra de Brossa durant les primeres incursions dels infants en la lectura i l’escriptura ens permet entrar al món de l’alfabetització d’una manera completa 목소리. Ens parla de lletres, juga amb les lletres i ho fa en el context dels seus poemes visuals 다운로드. Aquí, la lletra adquireix un nou significat; talment com el seu cognom: Brossa.

lletres

Sergio Blanco ens recorda com el gran artista va crear el seu primer poema objecte a partir d’un tros de cartró arrugat en forma d’escorça que va trobar a les escombraries: “Brossa en catalán quiere decir aproximadamente «basura», les explico a mis estudiantes. Brossa hurga entonces en Brossa.”

La polisèmia del nom de l’artista també és percebuda pels infants i ells encara hi afegeixen l’accepció relativa a la “partícula despesa d’alguna cosa que ens pot anar a l’ull”. Aquesta descoberta lingüística, feta entre rialles, els provoca interès i fascinació per l’artista.

Quan els alumnes inicien i s’inicien en el procés i la trobada amb el codi escrit l’alfabet és una peça clau. Certament, a les aules de les escoles els proposem situacions significatives en què necessiten la lectura i l’escriptura com a pas a l’accés al coneixement, a la resolució de situacions de la vida quotidiana, o bé al gaudi del text escrit. Però és indubtable que per dur a terme la lectura i l’escriptura necessitem les lletres, el codi. Els docents sovint contextualitzem aquest alfabet amb imatges que representen principalment substantius i verbs, els noms dels quals comencen amb una lletra que és la d’aquest alfabet. Brossa en alguns dels seus poemes ja ho feia, però ell anava més enllà: la lletra no solament era el primer signe del seu poema visual sinó que a més formava part de l’objecte. A la seva obra O d’ouera veiem que l’objecte no solament comença per la lletra O sinó que aquesta lletra està inclosa en l’objecte –l’ouera conté un ou– , i per la seva banda, aquest element també comença per la quinzena lletra de l’alfabet català. Brossa gira les lletres, les duplica i els infants ho reconeixen.  

O d’ouera  1969 (1982) Poema-objecte

Una primera aproximació a les lletres en aquestes edats primerenques en què els infants descobreixen el codi escrit els permetrà posteriorment accedir a tot el món brossià, un món de textos més complexos i de formats i temàtiques variades.

Si treballem l’artista amb els alumnes d’educació infantil i primària, no solament els estarem obrint la porta al món lletrat, sinó, i sobretot, estarem apropant els infants a l’artista i, per tant, al nostre llegat cultural. Es tracta, doncs, de partir de la lectura de Brossa per crear a la manera de Brossa.

 

L’educació lingüística del segle XXI

El departament d’Ensenyament acaba de publicar el nou model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya: un model d’educació plurilingüe i intercultural.

Dra. Eva Tresserras Casals

“We are Bronx!” Justament això és el que llegim quan entrem a la pàgina web del Bronx Community College i el primer que veiem quan hi arribem caminant: “Nosaltres som Bronx!” Primera reflexió com a amant de la lingüística i de les possibilitats que ens brinda el llenguatge en general: a qui fa referència ‘nosaltres’ 다운로드?

Aquest pronom personal que ofereix la idea de col·lectivitat apareix en interrelació amb la comunitat, una comunitat que brinda esperança al barri més feble de Nova York en molts sentits: evidentment econòmic, però també social. El Bronx és el cinquè barri que més immigrants ha rebut de tot Amèrica del Nord. Tot i així, la confluència de llengües i cultures, i l’amalgama d’identitats que s’hi van construint amb el pas dels anys, ha fet que avui els infants monolingües de cinc anys que viuen en aquesta zona no sobrepassin el 45% ABAP TXT 다운로드. Més de la meitat, per tant, parlen una altra llengua familiar a casa, i la que comparteixen la gran majoria és el castellà. Dada interessant a tenir en compte, atès que un nombre altíssim de centres educatius de la ciutat parteix d’un únic currículum en anglès.

Fruit de la globalització, però, i de la incipient necessitat de transformació dels models educatius, el departament d’Educació ha finançat un projecte a l’Institut de Recerca de Llengües Urbanes (RISLUS) de CUNY (City University of New York), que posa en evidència la necessitat de fer ús del transllenguatge, és a dir, transitar per les diferents llengües i dialectes que conformen la realitat dels parlants 스피드 핑 다운로드. I aquest és el programa en el qual he participat durant l’estada de recerca que he portat a terme arran d’una beca per a la formació del professorat universitari concedida per la Generalitat (MIF).

Cal saber que totes les universitats, que l’estat de Nova York divideix en ‘colleges’ i ‘community colleges’ en funció de si els estudis que s’hi fan són de quatre o de dos anys –els nostres graus i cicles formatius–, estan sota el paraigua de CUNY 다운로드. CUNY ofereix llibertat de càtedra als més de vint-i-cinc centres públics que hi podem trobar, però entén la universitat com un sistema integrat que lluita per la igualtat d’oportunitats ‘to the whole people’ en una ciutat on avui s’hi parlen més de 200 llengües, que no és poc!

Si traspassem això a l’escola, els currículums duals han emergit com una possibilitat de donar resposta a aquest binomi lingüístic anglès-espanyol, i com una finestra que pretén ajudar a prendre consciència que l’addició de llengües és sempre un fenomen positiu 다운로드. A més, no és estrany que la ciutat més cosmopolita del món sigui alhora una de les ciutats amb més problemes racials del continent. I si els LatinX –terme cada vegada més usat per definir les arrels hispanes i llatines, i rebutjar les classificacions de gènere– fan que el castellà sigui la segona llengua més parlada, és normal que els programes duals siguin el primer pas per avançar cap al plurilingüisme. L’anglès pesa i els seus parlants l’equiparen a estatus social.

M’agrada pensar que a Catalunya això ho tenim superat: educativament, segur, políticament, no tant 다운로드. L’escola proveeix estratègies per fer del català la llengua vehicular, sovint davant de molts infants que no la tenen com a llengua 1, i això permet evitar la segregació per motius lingüístics i socials. Des de la universitat portem a terme formacions en el plurilingüisme i la interculturalitat, i treballem amb i des de les escoles per partir de la pròpia realitat de cada context 다운로드. I el departament d’Ensenyament acaba de publicar el nou model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya: un model d’educació plurilingüe i intercultural.

I és que no ens cansarem de repetir que les llengües no conviuen en compartiments estancs, sense contacte, ni encara menys interdependència 고스톱 무료 게임. A Nova York aquesta dualitat lingüística s’ha convertit en el primer pas per fer emergir una llengua poc valorada pels propis parlants, que si la parlen, a casa, sovint no l’escriuen i no en fan ús de manera formal. A Catalunya, en canvi, s’hi parlen diferents llengües de forma natural, i ho escollim els interlocutors en funció dels parlants i de les situacions comunicatives donades 카봇 시즌6 다운로드.

Viure un mes a la ciutat més multicultural del món m’ajuda a reafirmar-me, amb més força que mai, que ser monolingüe en ple segle XXI és l’excepció i malauradament avui, i a casa nostra, encara hem de gastar energia per fer entendre a certs dirigents que el català no és només un símbol d’identitat i pertinença, sinó allò que ens uneix i ens acosta com a parlants d’una mateixa comunitat. I és que quan explotem els propis repertoris –a mi m’agrada parlar de motxilla– posem en evidència totes les llengües i dialectes que constitueixen la identitat dels parlants, i ho fem a partir d’una llengua comuna, la de l’escola, el català 터치다운 다운로드.

Mediació literària

Dra. Roser Ros i Vilanova,  Àrea de llengua i literatura i les seves didàctiques

La mediació literària és un conjunt d’accions encaminades a desenvolupar el gust per la llengua i la literatura 3d max 2013 download. Els seus efectes, fets amb seny i coneixement, poden apropar el públic al gaudi literari, fins a fer-los avinent que la cultura és tan necessària com l’aire que es respira 다운로드.

Hi ha diferents mediadors literaris, la funció dels quals és fonamental i complementària. L’escola ha de tenir-ne coneixement per cercar aliances, punts de trobada 카카오 tv 다운로드. A la mateixa escola, a casa, a la biblioteca (pública o no), a la llibreria, a les editorials i als diferents espais culturals hi ha mediadors literaris els quals han de tenir una bona formació, amb un bon coneixement d’allò que tenen entre mans, que en definitiva no és altra cosa que llengua, literatura, sense oblidar la cultura que l’ha feta possible windows xp 영문판.

Una bona manera d’exercir la mediació literària hauria de pivotar sobre els eixos següents:

Infant escoltantEscoltar és una de les primeres vivències literàries que experimentem la major part de les persones, és haver crescut escoltant (per després repetir per, si cal, reinventar) el repertori procedent de la literatura de tradició oral. Conèixer i poder fer ús d’aquest repertori beneficia les orelles, els ulls i els cors de les persones 코박스 에임트레이너 다운로드.

Mirar és una de les accions conInfant mirarant un llibrevidades a la festa de la literatura 지니 진한색 지도 다운로드. Mirem cap endins quan imaginem allò que escoltem i llegim; perquè som posseïdors d’imatges, perquè el nostre magatzem mental en va ple. Mirem cap enfora quan absorbim amb els ulls tot allò que ens envolta 윈도우10 프리셀 다운로드.

Parlar (juntament amb escoltar), ja que una cosa no existiria sense l’altra i, encara menys, no sabríem fer ús del llenguatge articulat que ens caracteritza com a humans 다운로드. L’accés a la bona parla s’esperona amb la bona escolta i, esclar, amb un munt d’oportunitats per dir, per argumentar, per descriure, per definir, per expressar, per explicar, per relacionar-se Bypass.apk download.

Tocar ja que bona part de la literatura que consumim reposa damunt d’un suport que anomenem principalment llibre o tauleta, és evident que una de les primeres accions que fem en acostar-nos-hi és explorar-lo a través del tacte 다운로드.

LlegNena llegint estirada a terrair ens permet reconèixer, identificar i imaginar en col·laboració amb les orelles i els ulls, a més de tots els altres sentits. Tanmateix, cap d’aquests actes podrien dur-nos a la lectura si no es fan periòdicament i repetidament de la mà de persones convençudes de la importància de la impregnació literària des dels primers anys de l’infant.

Escriure, com dibuixar, és deixar empremta damunt d’algun suport de manera més o menys permanent. Per fer-ho, cal un element que deixi rastre i una superfície que es deixi marcar.

Ma de nen escrivint

Acte creatiuCrear, que és la suma, el resultat dels verbs descrits més amunt, demostrant la seva existència, donant testimoni que són ben reals.

Així doncs, cal que els diferents mediadors literaris en el camp de la literatura infantil i juvenil estiguin avesats a  llegir, discutir, reflexionar, recitar, cantar i moure’s, i que sàpiguen comunicar-se amb altres llenguatges expressius per arribar a adquirir saber i reflexió literària, eines corporals per transmetre-la, capacitat per crear artísticament, cultura digital per saber reconèixer les bones produccions digitals que tenen com a eix la literatura i saber-ne fer ús.

Des de l’escola cal estar disposats a fer de la mediació literària una eina que sigui font de saber, de gaudi de la llengua i de la cultura, a través del seu vessant artístic. Així mateix, cal que els mestres i tot l’equip que constitueix l’escola sàpiguen que hi ha molts altres indrets interessats a practicar una bona mediació literària, i que amb tots ells es constitueix un ecosistema summament profitós per a tots.

L’accés a la formació del professorat: la PAP

Antònia Carbonell i Xènia Riba, professores de l’àrea de Llengua i Literatura i les seves Didàctiques de la FPCEE Blanquerna

Origen i destinataris

Amb la finalitat de millorar la formació dels futurs mestres, el 2013, el Consell Interuniversitari de Catalunya posà en marxa el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF). Una de les accions d’aquest programa és la proposta de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus d’educació de totes les universitats catalanes públiques i privades.

En un principi, a Catalunya, a partir del curs 2014-2015, els aspirants a cursar els graus d’Educació Infantil o d’Educació Primària havien d’aconseguir una mitjana de 5 entre les proves de català i castellà de les PAU per ser acceptats als estudis de Magisteri, tenint en compte que als dos exàmens havien d’obtenir una qualificació superior a 4 다운로드. És a dir, podien suspendre les proves de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la selectivitat, i aprovar-la després de fer mitjana amb les altres matèries.

Tanmateix, des del curs 2016-2017, es va implementar una nova PAP, amb  l’objectiu d’assegurar que els futurs estudiants dels graus d’Educació reunissin unes condicions òptimes per tal de garantir la millor formació possible en l’etapa universitària. Així, doncs, a banda de les PAU, els alumnes provinents de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior han de superar dues proves: la de Competència Comunicativa i Raonament Crític, i la de Competència Logicomatemàtica 다운로드. Perquè l’estudiant sigui declarat apte, cal que la mitjana aritmètica dels dos exàmens sigui de 5 sobre 10. I per poder fer la mitjana, en cadascun dels exàmens ha d’obtenir una qualificació igual o superior a 4. Aprovar la PAP té una validesa indefinida.

Els estudiants provinents de sistemes educatius diferents al català poden realitzar l’exercici en castellà 다운로드. I pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials -amb dislèxia, TDH, TDAH, etc-  hi ha uns tribunals específics i uns criteris adaptats de correcció. Disposaran també de mitja hora més per fer cada examen.

Arran de la presentació de la nova PAP, el director general d’Universitats, Josep Pallarès, en definia amb aquestes paraules un dels principals objectius: “Dignificar els estudis de mestre. Emetre un missatge a la societat perquè col·labori a incrementar el prestigi de la professió docent, una qüestió essencial en qualsevol societat democràtica i avançada” Pivot animator download.

A principis del mes d’octubre del 2016 es va dur a terme una prova pilot en la qual van participar més de 2.700 alumnes de primer curs dels graus de Magisteri de totes les universitats catalanes. Per una banda, va servir per avaluar el nivell dels estudiants de primer dels estudis d’Educació Infantil i Primària d’acord amb els nous criteris. Per l’altra, per revisar-ne el contingut, l’estil i l’estructura tenint en compte els resultats obtinguts. A partir d’aquestes valoracions es va elaborar la nova prova 다운로드.

Enguany, hi ha dues convocatòries: la primera s’escau el 16 de juny i la segona, el 20 de juliol, a diferència de la de l’any passat que va tenir lloc al setembre.

Actualment, doncs, la PAP s’ha convertit en una prova independent de les PAU, s’ha remodelat i ha incorporat un examen vinculat a la matèria de matemàtiques.

La prova de Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCIRC)

La llengua és un vehicle de comunicació de gran complexitat, que va molt més enllà del domini de la gramàtica, de l’ortografia, del lèxic, etc 어노인팅 예배캠프 2018 다운로드. És per això  que aquesta prova no avalua la memorització d’uns continguts, tant lingüístics com d’altres disciplines, sinó l’aplicació, per part dels estudiants, dels seus coneixements, estratègies, habilitats a l’hora d’enfrontar-se a la comprensió i a la producció d’un text escrit. És a dir, mesura el grau de competència comunicativa del llenguatge escrit.

Així mateix, demana la reflexió i el raonament crític dels estudiants. Per tant, avalua la capacitat d’interpretar la informació d’un text, de prendre decisions amb iniciativa i autonomia, de construir una argumentació sòlida a partir de la informació rebuda i dels seus coneixements 다운로드.

Pel que fa al domini del sistema lingüístic, es té en compte al llarg de tota la prova i s’avalua més concretament a la tercera part. A més a més, és també un mitjà imprescindible per aconseguir el propòsit d’una bona comunicació.

Descripció de la prova

Està dividida en tres parts, en què s’avalua la comprensió lectora, l’expressió escrita i el domini del sistema lingüístic, respectivament:

A la primera (comprensió lectora), a partir de la lectura d’un article sobre un tema d’interès general, es formulen vuit preguntes 다운로드. A les cinc primeres, han de triar la resposta correcta entre diverses opcions i, a les altres tres, respondre unes qüestions amb les seves paraules i de manera sintètica. Aquesta part representa el 30% de la nota.

A la segona (expressió escrita), han de compondre un text d’unes 250-300 paraules, a partir de la informació de l’article de l’apartat anterior, aportant idees i coneixements propis. D’aquest text en surt el 50% de la nota.

A la tercera (domini del sistema lingüístic) han d’identificar, corregir i justificar deu errors en un o diversos fragments de textos 다운로드. El valor d’aquesta última part és el 20% de la nota.

Valoració

Creiem que es tracta d’una prova amb un concepte de la competència comunicativa molt actual, que fuig dels estereotips dels exàmens convencionals de llengua. Així mateix, és força exhaustiva i té en compte uns barems de correcció molt afinats.

D’altra banda, caldria posar en relleu la necessitat d’una prova oral o entrevista personal, en què l’estudiant mostrés la seva capacitat comunicativa oral, una competència tant o més fonamental que l’escrita. A més a més, aquest exercici oral podria servir per evidenciar unes determinades aptituds, valors i habilitats personals, considerats requisits imprescindibles per ser mestre 롤 크로미움 클라이언트. Al capdavall, tal com diu Andreas Schleicher, “la qualitat de l’educació mai no serà millor que la qualitat dels seus mestres”.

En aquesta direcció, Josep Maria Cornadó, coordinador de la PAP, arran de les proves del curs passat, assenyalava que “La PAP encara té un llarg camí per recórrer i ser cada vegada més una prova que s’identifiqui amb les capacitats que ha de tenir un mestre: lideratge, empatia o capacitat comunicativa”. “Són elements difícils d’avaluar, però les PAP són el primer pas en aquesta direcció”.

Aspirants a mestres s’examinen a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. / PERE VIRGILI

LECTURA A LA FRESCA

Antònia Carbonell, Elisabet Contreras, Imma Gómez-Pallarès, Xènia Riba, Rosa Soler, Eva Tresserras i Míriam Turró.

Com que l’estiu és una època per premiar-nos amb lectures ben diverses, les professores de l’àrea de Llengua i Literatura i les seves Didàctiques de la FPCEE Blanquerna us n’oferim una tria que, al nostre entendre, no us podeu perdre:

Apropiació indeguda, de Lena Andersson

Angle editorial, 2015

Apropiació indeguda és una novel·la «sobre» l’amor, com deixa clar el subtítol. Però, tot i que comença com una història d’amor convencional, de seguida ens adonem que es tracta d’una història d’amor no correspost entre Ester Nilsson, una escriptora, i Hugo Rank, un artista contemporani 다운로드.

La protagonista se’ns presenta com una persona racional, sòlida, centrada, que cerca la precisió en el llenguatge, a qui li agrada pensar, escriure, llegir. L’altre protagonista, l’Hugo, és un ésser egocèntric i narcisista, que té la necessitat que l’admirin i que l’estimin, sense cap compromís amb l’altre.

El conflicte de la novel·la deriva del gran desequilibri de sentiments que hi ha en la relació dels dos protagonistes 밴드 무료. El llibre retrata magistralment aquesta relació asimètrica en què la dinàmica de poder juga a favor d’ell.

Així, doncs, lectors, si voleu llegir un llibre que us faci reflexionar sobre l’amor, i el que no és amor, sobre la dinàmica de poder, sobre el comportament humà, sobre la vida; si voleu que us faci sentir el que sent la protagonista com si ho estiguéssiu vivint en primera persona; si voleu gaudir d’uns diàlegs intel·ligents que us permetin establir una conversa amb vosaltres mateixos i amb els altres; i, sobretot, si voleu gaudir d’una obra de literatura en majúscules, aleshores, llegiu Apropiació indeguda, perquè, de ben segur, us «apropiareu degudament» d’aquesta petita joia literària.

Recomanada per: Xènia Riba

 

Esperant mister Bojangles, d’Olivier Bourdeaut

Salamandra, 2017

Esperant mister Bojangles és la primera novel·la del francès Olivier Bourdeaut, que durant els últims mesos ha causat sensació a França i no és per menys. Bourdeaut ha publicat una bonica història d’amor, que fa somriure el lector entre llàgrimes a ritme de jazz.

Un narrador en primera persona ens explica la profunda història d’amor dels seus pares, un amor incondicional i etern 남벌 pdf. El fill-testimoni mostra una vida familiar marcada per les excentricitats de la mare, que no suporta les obligacions ni la rutina.

És així com el lector assisteix a una festa perpètua, a disbauxes constants amb elements i situacions estrambòtiques que sempre acaben amb la cançó Mister Bojangles de Nina Simone.

Es tracta, doncs, d’una història tendra i reconfortant.

Recomanada per: Elisabet Contreras

 

La sociedad de la transparència, de Byung-Chul Han

Editorial Herder, 2013

Aquest breu assaig reflexiona i fa reflexionar sobre la societat actual. És una obra que té com a eix el mot transparència. L’autor considera que és una idea present a moltes esferes de la vida personal i social 레지던트이블2 리메이크.  

Identifica la societat de la transparència amb la societat actual en què la gent es despulla sense límits; reduint-ho tot o gairebé tot a l’exposició. Afirma que el món ha esdevingut un “mercat en què es mostren, venen i consumeixen intimitats”.

Malgrat que vivim en una societat de la informació, això no ens garanteix cap veritat i en el món d’internet, el control que té la societat no solament no és visible, sinó que esdevé omnipresent. En aquesta situació de control, els ciutadans estan connectats i revelen voluntàriament la seva informació més personal.

Byung-Chul Han destaca en aquesta obra els grans canvis que s’estan produint sense gairebé adonar-nos-en 다운로드. Reflexiona sobre com reduïm l’esfera pública a la nostra realitat més propera i com aquesta transparència es materialitza amb el control sobre la vida personal

Recomanada per: Míriam Turró

 

Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré

Editorial Proa, 2017

Llegiu-ne el 1r capítol

Un recull de 13 relats compacte, a través dels quals l’autor ens proposa un viatge pels racons més foscos de l’ànima. Un llibre compost com una simfonia, amb la destresa tècnica i mestria que ha consolidat Jaume Cabré com un autor de referència: salts endavant i endarrere, canvis de punts de vista, veus que es trenen… Hi trobem individus inquiets que voldrien ser en alguna altra banda, personatges fora de la llei, aromes de thriller, tocs d’ironia, elements fantàstics…

En aquest llibre, les històries no són ni volen ser el reflex de la realitat “estricta”: per exemple, els llibres parlen, i també es pot desaparèixer a l’interior d’un quadre. Per això podem dir que el gran Cabré barreja a consciència els plans de ficció i de realitat, intercanvia el que és possible amb el que clarament no ho és 생활 성가 다운로드. A més a més, els relats estan teixits amb referents literaris molt latents.

Quan arriba la penombra, doncs, és un exercici de construcció de mons que exigeix un lector actiu, perquè Jaume Cabré ens planteja unes quantes preguntes: amb què compensem les ombres? ¿Encara tenim confiança en els altres? ¿És cert encara que l’amor tot ho venç?

Recomanada per: Rosa Soler

 

El noi sense color i els seus anys de pelegrinatge, d’Haruki Murakami

Editorial Empúries, 2013

Un arquitecte jove, especialitzat en el disseny d’estacions de tren, porta una vida còmoda i rutinària fins que coneix la Sara, una dona una mica més gran que ell, que li desencadena un procés d’introspecció sobre el seu present i el seu passat.

D’ençà que va deixar la seva ciutat natal, Nagoya, per traslladar-se a Tòquio, primer a estudiar a la universitat i posteriorment a treballar-hi, la distància entre la seva colla d’amics de la infantesa i primera joventut es va anar fent més i més gran 다운로드. Un fet, que encara avui desconeix i que voldrà descobrir, va motivar el trencament definitiu. Una novel·la d’amistat, desigs, somnis, solituds, identitats…

Recomanada per: Antònia Carbonell Julien

 

Les llàgrimes de la senyoreta Marta, de Pep Puig

Editorial Empúries, 2007

Ens vam despertar i ja no érem nens.

Parafrasejant la citació de Miguel Hernández que encapçala la novel·la, us presentem aquesta obra, en la qual Pep Puig, de la mà d’un narrador-protagonista ja adult, ens porta des del present cap al passat, tot obrint-nos la porta a un futur obert.

Amor, tendresa, sexe, desig (molt de desig), amistat, família, innocència, iniciació, literatura, felicitat, sensibilitat i ironia van teixint aquesta història que comença el dia que l’entrenador de futbol d’en Pau, l’adolescent protagonista (el narrador adult), li demana d’anar a donar un encàrrec a la seva dona, la senyoreta Marta 통화 레코더 다운로드.

Magnífica, lluminosa, fresca, àgil novel·la que retrata la iniciació al sexe, a l’amor, a la literatura…, a la vida.

“Vols que ballem una mica?”, li diu la Marta al Pau….

I si us decidiu a ballar, no us perdeu L’amor de la meva vida de moment i La vida sense la Sara Amat (premi Sant Jordi 2015) del mateix autor.

Recomanada per: Imma Gómez Pallarès

 

Mitja vida, de Care Santos

Editorial Columna, 2017

Mitja vida, de Care Santos, és una novel·la de contradiccions 스타워즈 라스트 제다이 다운로드. Guanyadora del Premi Nadal 2017 narra el retrobament de cinc dones que comparteixen un passat tan llunyà com proper alhora: la infància a l’internat. El seu retrobament, gairebé trenta anys després, conforma el si d’aquesta història. La vida dels cinc personatges, cadascun d’ells protagonista d’un capítol, apareix descrita amb detall i permet que el lector s’endinsi en tantes vides com possibilitats de viure-la hi ha.

L’autora ens obre a la imaginació, al desig, a la lluita, al perdó, a la venjança i a la frivolitat per deixar constància que mai res és el que sembla 커스텀메이드2 다운로드. I és que la mitja vida viscuda per aquestes cinc dones de la segona meitat del segle XX és també el retrat de la societat actual.

No us la perdeu!

Recomanada per: Eva Tresserras

 

La nova ortografia i la nova gramàtica de l’IEC

Eulàlia Salvat Golobardes

Servei de Llengua – Aula d’Autoaprenentatge de Llengües de la FPCEE Blanquerna

Al darrer trimestre de l’any passat es van produir dos fets molt esperats: l’aparició de la nova ortografia i de la nova gramàtica de la llengua catalanes. La nova ortografia va ser presentada inicialment el 29 de setembre i va ser ratificada per consens el 24 d’octubre del 2016. En aquests moments disposem dels documents en línia que l’IEC ha fet accessibles a tots els usuaris i molt aviat sortirà publicada en paper 살육의 천사 게임 다운로드. D’altra banda, a finals de novembre, va aparèixer la nova gramàtica, la GIEC. Des de l’aparició d’aquestes dues obres les converses en privat, els debats entre especialistes, els comentaris en general han estat nombrosos i en molts casos intensos.

L’elaboració d’una nova ortografia sorgeix de la necessitat de revisar els aspectes que s’havien anat qüestionant i per la dispersió dels materials que conformaven la normativa ortogràfica fins aquest moment 한컴 타자 연습 2010 다운로드. En la nova ortografia la Secció Filològica ha volgut aplegar en una sola obra l’ortografia fundacional —amb les rectificacions fetes pel mateix Fabra i les introduïdes després de la seva mort—, i l’ortografia actualitzada per la Secció Filològica des de 1984. Les qüestions més rellevants que s’han fixat són diversos aspectes relacionats amb els mots compostos i prefixats, la supressió de la dièresi en els derivats cultes acabats amb el sufix al-, i alguns aspectes relacionats amb l’apostrofació i l’accentuació 다운로드.

Sens dubte, però, el canvi més substancial i controvertit és la reducció de la llista d’accents diacrítics a quinze formes. A partir d’ara només duen accent diacrític les paraules següents: /be, déu/deu, és/es, /ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, /se, /si, sòl/sol, són/son, /te, ús/us, vós/vos; s’escriuen, però, sense accent diacrític els compostos i derivats d’aquests mots, com adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, entresol o subsol curl 로 파일 다운로드.

La reducció s’ha establert tenint en compte que la llista de diacrítics havia anat creixent amb un cert descontrol fins a arribar a cent cinquanta formes tot i que alhora moltes formes homògrafes no es diferenciaven, sense que això suposés cap problema per al parlant: set (numeral) i set (substantiu); sa (possessiu) i sa (adjectiu). Alhora també s’ha considerat que els casos d’ambigüitat són quasi impossibles perquè el context sempre permet deduir de quina de les formes es tracta 다운로드.

Com podem veure, les catorze formes inicials i la incorporació de sòl/sol en la versió definitiva —ratificada el 24 d’octubre— tenen en comú que totes són monosil·làbiques i d’ús molt habitual; el seu manteniment respon al “sentit comú” i al seu “valor simbòlic”, en paraules dels redactors.

Podeu trobar més informació sobre les novetats ortogràfiques als enllaços següents:

  1. El Ple de l’IEC ratifica per consens la nova versió de l’Ortografia catalana (nota de premsa): http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/nota_premsa_ortografia_definitiva_corr.pdf
  2. Text ratificat pel Ple de l’IEC (24 d’octubre del 2016): http://www.iec.cat/activitats/documents/ortografia.pdf

 

Si la nova llista de diacrítics va ser objecte de força crítiques, l’aparició de la GIEC encara ha suscitat més polèmica, l’obra no ha deixat indiferent a ningú 필립스 smartcontrol 다운로드. Més enllà de posicions extremes irreconciliables, que moltes vegades responen a qüestions que sovint van més enllà de les estrictament lingüístiques, cal remarcar que la GIEC és una obra necessària sobretot per omplir els diversos buits amb què ens trobàvem constantment, tenint en compte que la gramàtica vigent fins a l’aparició de la GIEC era la gramàtica de Pompeu Fabra del 1918, és a dir, una gramàtica de quasi cent anys. Sense prescindir de la tradició i de tota l’obra de Fabra, la GIEC incorpora els coneixements que s’han anat reunint durant tot aquest temps, molt especialment, de les aportacions recollides a la Gramàtica del català contemporani (Ed P d f reader download. Empúries, 2002), una obra de referència de caire eminentment descriptiu.

La GIEC és una obra de quasi 1500 pàgines i 35 capítols que tracten la fonètica i la fonologia (5), la morfologia (7) i la sintaxi (23). Per poder entendre’n l’abast i el seu valor, cal tenir en compte els plantejaments des dels quals s’ha redactat:

1) No és una gramàtica d’autor sinó institucional i de consens; això vol dir que és una obra en què han participat molts ponents i redactors de l’IEC —i en paral·lel, diversos experts universitaris i no universitaris (p 한컴오피스 2014 교육기관용 다운로드. ex. l’Acadèmia Oberta)— i que les solucions finals per les quals s’ha optat, que no sempre han satisfet totes les parts, són el resultat d’un estudi exhaustiu, de molta discussió i de la ratificació pel Ple de l’IEC.

2) És una gramàtica que té molt present la varietat funcional (registres) i geogràfica (dialectes) ppt 배경. Fabra ja feia alguna referència a aquestes qüestions, per exemple, en tractar les formes pronominals li’n/n’hi (§ 56), i les partícules prou, massa i força (§ 68), però a la GIEC les referències són molt més extenses i detallades, cosa que t’obliga a considerar el fenomen consultat amb una flexibilitat a què potser no estàvem acostumats fina ara. Aquest és un aspecte molt important perquè una de les singularitats de l’obra és que va més molt més enllà de la dualitat correcte/incorrecte; és una obra prescriptiva, sí, però arriba a fixar els usos a partir de la descripció del fenomen i també de la variació d’usos 자기소개서 양식 다운로드.

És cert que un cop llegits alguns dels capítols, la sensació de desconcert inicial pot ser àmplia, podem discrepar en alguna de les formulacions (per poc clares) o fins i tot en algunes solucions. Alhora podem considerar que potser no és una obra de consulta vàlida per a certs col·lectius, per exemple, estudiants i professors de primària, ESO i batxillerat, en general, per a usuaris sense coneixements en lingüística; per a aquests sectors serà més accessible la Gramàtica essencial de la llengua catalana dirigida per M. Josep Cuenca, que està previst que es publiqui en línia a finals d’any o durant el 2018. Tanmateix, no podem prescindir de la GIEC perquè és una obra necessària, moderna i que permet resoldre, finalment, un gran nombre de qüestions i usos actuals que fins ara quedaven fora de la normativa.

Podeu trobar més informació sobre la GIEC en l’enllaç següent:

Mostra representativa d’algunes novetats. http://www.iec.cat/llengua/documents/GIEC-Presentaci%C3%B3_MostraDeNovetats.pdf