Category Archives: Lectura

Any Brossa, més enllà de la celebració del centenari del seu naixement.

Dra. Míriam Turró Amorós

Aquest any 2019, celebrem el centenari del naixement de Joan Brossa; un artista que sense proposar-s’ho, podríem dir que va esdevenir un especialista en la didàctica de la llengua i la literatura office 2016 한글판.

Sovint, els infants quan s’inicien en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’hi introdueixen des del joc, des de la descoberta d’un codi que els permet aproximar-se al món dels adults; que els possibilita resoldre situacions de la vida quotidiana (llegir les instruccions d’un joc, d’una recepta,…), o bé accedir al coneixement 다운로드. Però sobretot els obre la porta al gaudi del text escrit. A aprendre a llegir i a escriure en podem ensenyar; ara bé, a gaudir-ne solament ho podem viure i també viure-ho amb els altres; i en aquest cas amb els infants 다운로드.

No diem res de nou si recordem que aquest procés lector té tant de fascinant com de complex. És complex perquè implica posar en solfa un conjunt de processos cerebrals de baix nivell (descodificar, memoritzar, etc.) però sobretot d’alt nivelll (inferir, interpretar, comparar, etc.) L’infant pot assolir aquesta complexitat a partir del joc, de jugar amb el llenguatge 페이스 북 4k 다운로드. I aquí Joan Brossa, sense proposar-s’ho, ens va deixar un llegat importantíssim. L’artista juga amb les lletres, amb l’alfabet. Parteix de les lletres ahnlab online security 다운로드.

Fa un parell d’anys, Sergio Blanco, dramaturg i director teatral francourugaià, va estrenar a la Sala Tallers del TNC l’obra Cartografía de una desaparición 열혈시리즈 다운로드. Panegírico a Joan Brossa.

 

 

No és d’estranyar que ell, nascut a més de deu mil kilòmetres de Brossa, quedés fascinat per l’obra de l’artista 천주교성경책 다운로드. Com molt bé ens descriu Blanco al seu monòleg, l’artista construeix, desconstrueix i crea per reciclar permanentment un magnífic edifici, l’edifici de la llengua 다운로드. Un edifici que els infants a l’educació infantil estan començant a construir i que s’ha d’edificar amb bons fonaments.

És per això que treballar l’obra de Brossa durant les primeres incursions dels infants en la lectura i l’escriptura ens permet entrar al món de l’alfabetització d’una manera completa 목소리. Ens parla de lletres, juga amb les lletres i ho fa en el context dels seus poemes visuals 다운로드. Aquí, la lletra adquireix un nou significat; talment com el seu cognom: Brossa.

lletres

Sergio Blanco ens recorda com el gran artista va crear el seu primer poema objecte a partir d’un tros de cartró arrugat en forma d’escorça que va trobar a les escombraries: “Brossa en catalán quiere decir aproximadamente «basura», les explico a mis estudiantes. Brossa hurga entonces en Brossa.”

La polisèmia del nom de l’artista també és percebuda pels infants i ells encara hi afegeixen l’accepció relativa a la “partícula despesa d’alguna cosa que ens pot anar a l’ull”. Aquesta descoberta lingüística, feta entre rialles, els provoca interès i fascinació per l’artista.

Quan els alumnes inicien i s’inicien en el procés i la trobada amb el codi escrit l’alfabet és una peça clau. Certament, a les aules de les escoles els proposem situacions significatives en què necessiten la lectura i l’escriptura com a pas a l’accés al coneixement, a la resolució de situacions de la vida quotidiana, o bé al gaudi del text escrit. Però és indubtable que per dur a terme la lectura i l’escriptura necessitem les lletres, el codi. Els docents sovint contextualitzem aquest alfabet amb imatges que representen principalment substantius i verbs, els noms dels quals comencen amb una lletra que és la d’aquest alfabet. Brossa en alguns dels seus poemes ja ho feia, però ell anava més enllà: la lletra no solament era el primer signe del seu poema visual sinó que a més formava part de l’objecte. A la seva obra O d’ouera veiem que l’objecte no solament comença per la lletra O sinó que aquesta lletra està inclosa en l’objecte –l’ouera conté un ou– , i per la seva banda, aquest element també comença per la quinzena lletra de l’alfabet català. Brossa gira les lletres, les duplica i els infants ho reconeixen.  

O d’ouera  1969 (1982) Poema-objecte

Una primera aproximació a les lletres en aquestes edats primerenques en què els infants descobreixen el codi escrit els permetrà posteriorment accedir a tot el món brossià, un món de textos més complexos i de formats i temàtiques variades.

Si treballem l’artista amb els alumnes d’educació infantil i primària, no solament els estarem obrint la porta al món lletrat, sinó, i sobretot, estarem apropant els infants a l’artista i, per tant, al nostre llegat cultural. Es tracta, doncs, de partir de la lectura de Brossa per crear a la manera de Brossa.

 

Mediació literària

Dra. Roser Ros i Vilanova,  Àrea de llengua i literatura i les seves didàctiques

La mediació literària és un conjunt d’accions encaminades a desenvolupar el gust per la llengua i la literatura 3d max 2013 download. Els seus efectes, fets amb seny i coneixement, poden apropar el públic al gaudi literari, fins a fer-los avinent que la cultura és tan necessària com l’aire que es respira 다운로드.

Hi ha diferents mediadors literaris, la funció dels quals és fonamental i complementària. L’escola ha de tenir-ne coneixement per cercar aliances, punts de trobada 카카오 tv 다운로드. A la mateixa escola, a casa, a la biblioteca (pública o no), a la llibreria, a les editorials i als diferents espais culturals hi ha mediadors literaris els quals han de tenir una bona formació, amb un bon coneixement d’allò que tenen entre mans, que en definitiva no és altra cosa que llengua, literatura, sense oblidar la cultura que l’ha feta possible windows xp 영문판.

Una bona manera d’exercir la mediació literària hauria de pivotar sobre els eixos següents:

Infant escoltantEscoltar és una de les primeres vivències literàries que experimentem la major part de les persones, és haver crescut escoltant (per després repetir per, si cal, reinventar) el repertori procedent de la literatura de tradició oral. Conèixer i poder fer ús d’aquest repertori beneficia les orelles, els ulls i els cors de les persones 코박스 에임트레이너 다운로드.

Mirar és una de les accions conInfant mirarant un llibrevidades a la festa de la literatura 지니 진한색 지도 다운로드. Mirem cap endins quan imaginem allò que escoltem i llegim; perquè som posseïdors d’imatges, perquè el nostre magatzem mental en va ple. Mirem cap enfora quan absorbim amb els ulls tot allò que ens envolta 윈도우10 프리셀 다운로드.

Parlar (juntament amb escoltar), ja que una cosa no existiria sense l’altra i, encara menys, no sabríem fer ús del llenguatge articulat que ens caracteritza com a humans 다운로드. L’accés a la bona parla s’esperona amb la bona escolta i, esclar, amb un munt d’oportunitats per dir, per argumentar, per descriure, per definir, per expressar, per explicar, per relacionar-se Bypass.apk download.

Tocar ja que bona part de la literatura que consumim reposa damunt d’un suport que anomenem principalment llibre o tauleta, és evident que una de les primeres accions que fem en acostar-nos-hi és explorar-lo a través del tacte 다운로드.

LlegNena llegint estirada a terrair ens permet reconèixer, identificar i imaginar en col·laboració amb les orelles i els ulls, a més de tots els altres sentits. Tanmateix, cap d’aquests actes podrien dur-nos a la lectura si no es fan periòdicament i repetidament de la mà de persones convençudes de la importància de la impregnació literària des dels primers anys de l’infant.

Escriure, com dibuixar, és deixar empremta damunt d’algun suport de manera més o menys permanent. Per fer-ho, cal un element que deixi rastre i una superfície que es deixi marcar.

Ma de nen escrivint

Acte creatiuCrear, que és la suma, el resultat dels verbs descrits més amunt, demostrant la seva existència, donant testimoni que són ben reals.

Així doncs, cal que els diferents mediadors literaris en el camp de la literatura infantil i juvenil estiguin avesats a  llegir, discutir, reflexionar, recitar, cantar i moure’s, i que sàpiguen comunicar-se amb altres llenguatges expressius per arribar a adquirir saber i reflexió literària, eines corporals per transmetre-la, capacitat per crear artísticament, cultura digital per saber reconèixer les bones produccions digitals que tenen com a eix la literatura i saber-ne fer ús.

Des de l’escola cal estar disposats a fer de la mediació literària una eina que sigui font de saber, de gaudi de la llengua i de la cultura, a través del seu vessant artístic. Així mateix, cal que els mestres i tot l’equip que constitueix l’escola sàpiguen que hi ha molts altres indrets interessats a practicar una bona mediació literària, i que amb tots ells es constitueix un ecosistema summament profitós per a tots.

L’accés a la formació del professorat: la PAP

Antònia Carbonell i Xènia Riba, professores de l’àrea de Llengua i Literatura i les seves Didàctiques de la FPCEE Blanquerna

Origen i destinataris

Amb la finalitat de millorar la formació dels futurs mestres, el 2013, el Consell Interuniversitari de Catalunya posà en marxa el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF). Una de les accions d’aquest programa és la proposta de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus d’educació de totes les universitats catalanes públiques i privades.

En un principi, a Catalunya, a partir del curs 2014-2015, els aspirants a cursar els graus d’Educació Infantil o d’Educació Primària havien d’aconseguir una mitjana de 5 entre les proves de català i castellà de les PAU per ser acceptats als estudis de Magisteri, tenint en compte que als dos exàmens havien d’obtenir una qualificació superior a 4 다운로드. És a dir, podien suspendre les proves de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la selectivitat, i aprovar-la després de fer mitjana amb les altres matèries.

Tanmateix, des del curs 2016-2017, es va implementar una nova PAP, amb  l’objectiu d’assegurar que els futurs estudiants dels graus d’Educació reunissin unes condicions òptimes per tal de garantir la millor formació possible en l’etapa universitària. Així, doncs, a banda de les PAU, els alumnes provinents de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior han de superar dues proves: la de Competència Comunicativa i Raonament Crític, i la de Competència Logicomatemàtica 다운로드. Perquè l’estudiant sigui declarat apte, cal que la mitjana aritmètica dels dos exàmens sigui de 5 sobre 10. I per poder fer la mitjana, en cadascun dels exàmens ha d’obtenir una qualificació igual o superior a 4. Aprovar la PAP té una validesa indefinida.

Els estudiants provinents de sistemes educatius diferents al català poden realitzar l’exercici en castellà 다운로드. I pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials -amb dislèxia, TDH, TDAH, etc-  hi ha uns tribunals específics i uns criteris adaptats de correcció. Disposaran també de mitja hora més per fer cada examen.

Arran de la presentació de la nova PAP, el director general d’Universitats, Josep Pallarès, en definia amb aquestes paraules un dels principals objectius: “Dignificar els estudis de mestre. Emetre un missatge a la societat perquè col·labori a incrementar el prestigi de la professió docent, una qüestió essencial en qualsevol societat democràtica i avançada” Pivot animator download.

A principis del mes d’octubre del 2016 es va dur a terme una prova pilot en la qual van participar més de 2.700 alumnes de primer curs dels graus de Magisteri de totes les universitats catalanes. Per una banda, va servir per avaluar el nivell dels estudiants de primer dels estudis d’Educació Infantil i Primària d’acord amb els nous criteris. Per l’altra, per revisar-ne el contingut, l’estil i l’estructura tenint en compte els resultats obtinguts. A partir d’aquestes valoracions es va elaborar la nova prova 다운로드.

Enguany, hi ha dues convocatòries: la primera s’escau el 16 de juny i la segona, el 20 de juliol, a diferència de la de l’any passat que va tenir lloc al setembre.

Actualment, doncs, la PAP s’ha convertit en una prova independent de les PAU, s’ha remodelat i ha incorporat un examen vinculat a la matèria de matemàtiques.

La prova de Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCIRC)

La llengua és un vehicle de comunicació de gran complexitat, que va molt més enllà del domini de la gramàtica, de l’ortografia, del lèxic, etc 어노인팅 예배캠프 2018 다운로드. És per això  que aquesta prova no avalua la memorització d’uns continguts, tant lingüístics com d’altres disciplines, sinó l’aplicació, per part dels estudiants, dels seus coneixements, estratègies, habilitats a l’hora d’enfrontar-se a la comprensió i a la producció d’un text escrit. És a dir, mesura el grau de competència comunicativa del llenguatge escrit.

Així mateix, demana la reflexió i el raonament crític dels estudiants. Per tant, avalua la capacitat d’interpretar la informació d’un text, de prendre decisions amb iniciativa i autonomia, de construir una argumentació sòlida a partir de la informació rebuda i dels seus coneixements 다운로드.

Pel que fa al domini del sistema lingüístic, es té en compte al llarg de tota la prova i s’avalua més concretament a la tercera part. A més a més, és també un mitjà imprescindible per aconseguir el propòsit d’una bona comunicació.

Descripció de la prova

Està dividida en tres parts, en què s’avalua la comprensió lectora, l’expressió escrita i el domini del sistema lingüístic, respectivament:

A la primera (comprensió lectora), a partir de la lectura d’un article sobre un tema d’interès general, es formulen vuit preguntes 다운로드. A les cinc primeres, han de triar la resposta correcta entre diverses opcions i, a les altres tres, respondre unes qüestions amb les seves paraules i de manera sintètica. Aquesta part representa el 30% de la nota.

A la segona (expressió escrita), han de compondre un text d’unes 250-300 paraules, a partir de la informació de l’article de l’apartat anterior, aportant idees i coneixements propis. D’aquest text en surt el 50% de la nota.

A la tercera (domini del sistema lingüístic) han d’identificar, corregir i justificar deu errors en un o diversos fragments de textos 다운로드. El valor d’aquesta última part és el 20% de la nota.

Valoració

Creiem que es tracta d’una prova amb un concepte de la competència comunicativa molt actual, que fuig dels estereotips dels exàmens convencionals de llengua. Així mateix, és força exhaustiva i té en compte uns barems de correcció molt afinats.

D’altra banda, caldria posar en relleu la necessitat d’una prova oral o entrevista personal, en què l’estudiant mostrés la seva capacitat comunicativa oral, una competència tant o més fonamental que l’escrita. A més a més, aquest exercici oral podria servir per evidenciar unes determinades aptituds, valors i habilitats personals, considerats requisits imprescindibles per ser mestre 롤 크로미움 클라이언트. Al capdavall, tal com diu Andreas Schleicher, “la qualitat de l’educació mai no serà millor que la qualitat dels seus mestres”.

En aquesta direcció, Josep Maria Cornadó, coordinador de la PAP, arran de les proves del curs passat, assenyalava que “La PAP encara té un llarg camí per recórrer i ser cada vegada més una prova que s’identifiqui amb les capacitats que ha de tenir un mestre: lideratge, empatia o capacitat comunicativa”. “Són elements difícils d’avaluar, però les PAP són el primer pas en aquesta direcció”.

Aspirants a mestres s’examinen a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. / PERE VIRGILI

Créixer entre la lectura i la literatura

Roser Ros, professora de l’àrea de Llengua i Literartura i les seves Didàctiques de la FPCEE

 

LA LECTURA

La potestat de llegir ens capacita per a descodificar l’escriptura. Però, és ben cert que per a poder practicar aquesta acció que ens permet viatjar mentalment, cal comptar amb l’ajuda d’algú que ens doni la clau per a poder donar els primers passos pel sovint difícil, i gairebé sempre complex, camí de la descodificació i comprensió d’un missatge escrit 다운로드.

La major part dels individus a l’escola fem els aprenentatges que ens situen dintre de la categoria de població alfabetitzada. I entre aquestes nocions hi ha la d’aprendre a llegir. No obstant això, el grau d’adquisició, o el gust per la lectura – i la de la seva fidel companya, l’escriptura -, és, millor dit, són unes de les habilitats més relacionades amb l’origen cultural de cada nen o nena i, per tant, de les seves famílies 다운로드.

Per a arribar a dominar la lectura cal recórrer un procés ple de dificultats, i durant el seu recorregut es corre el risc de quedar-se a mig camí, fins i tot de voler retrocedir, tan complexes són les etapes a recórrer i tan complicats els obstacles a superar. Per això, és bo recordar que mentre dura el període d’aprenentatge dels hàbits lectors, tots, absolutament tots, som susceptibles de convertir-nos en model lector 다운로드.

Quan un nen veu llegir

És més que probable que l’infant, en el seu imparable camí per créixer trobi nombroses ocasions per llegir el codi escrit. Llavors, l’escriptura apareix com a vehicle per a la comunicació: un fullet de propaganda permet reconèixer els productes així publicitats; la llista en coses necessàries per a sortir d’excursió amb l’escola es converteix en prova palpable de la necessària comunicació entre la família i l’escola; la confecció de la llista de la compra al costat del pare, una ocasió magnífica per a demostrar la utilitat de l’escriptura i la seva posterior lectura; la contemplació d’un llibre que conté aquest conte tan benvolgut i el lent caminar per les seves il·lustracions al costat de la mare, una prova més que evident del plaer que pot procurar l’acte de llegir, sobretot quan aquest es practica a l’interior d’una falda adulta cedida amablement per a l’ocasió…

S’acosta a la lectura desitjós de dominar-la

El denominador comú de totes aquestes situacions és que la possibilitat de veure llegir a les persones que l’envolten, alimenta i estimula el desig de voler aprendre a llegir.  Si tothom llegeix, els mestres, les mares, els pares, els avis …, en observar els seus rostres inclinats sobre un llibre, en veure’ls ara somrients, ara seriosos i, de vegades, girant la pàgina amb una atenció tibant, em preguntava: on són 으라차차 만수로 다운로드? No m’escolten si els parlo, i quan finalment es fixen en mi, sembla que acabin d’arribar d’algun lloc llunyà. Per què no em deixen anar amb ells? Què contenen els llibres? Quin és el secret que ningú no m’explica?

L’observació de persones pròximes en plena febre lectora constitueix el primer pas per a convertir-se en lector, però és, sens dubte, insuficient sand premium download. Cal poder comptar amb un adult que, amatent s’ofereix a la descodificació en companyia, capaç de donar a entendre i viure que la lectura és una mica difícil al principi, però que ofereix grans plaers.

I procedeix a la seva adquisició no lluny de l’adult.

Cada vegada que un adult i un infant practiquen conjuntament llargs passejos per les pàgines d’un llibre (desxifrant les seves il·lustracions, regalant-se les orelles amb el text), o es troben immersos compartint i comentant les múltiples imatges que s’hi troben, ens trobem enfront de dues persones que han descobert la força afectiva de la complicitat, i que gaudeixen amb la font de tendresa i aprenentatge que comporta 나히믹 사운드. Però perquè es doni aquesta bucòlica escena, l’adult ha de mostrar una actitud acollidora i pacient, ja que només així el menut desitjarà poder desxifrar al seu torn el codi que desfila davant els seus ulls.

Els adults practiquem formes de llegir veritablement diverses: una de ràpida, usada per donar un cop d’ull a la premsa al matí; una altra de més assossegada i lenta, que ens permet endinsar-nos en la novel·la escollida o recomanada amb l’única companyia de les imatges suggerides desfilant per la nostra ment de lector; la lectura silenciosa, que pot provocar riallades o el desig la de relectura de textos ja coneguts, la lectura que té per a objectiu l’estudi…

Existeix també un elevada diversitat de lectors 다운로드. Davant tanta pluralitat, qui podria prohibir al lector primerenc la llibertat d’observar, copiar i desitjar convertir-se en un d’ells, o l’ocasió de practicar un tipus de lectura distint segons el moment? És clar que això difícilment podrà tenir lloc si no es procuren, a qui desitja llegir, els instruments necessaris per a poder-ho fer, per a adquirir la necessària, i de vegades dolorosa, adquisició de l’autonomia lectora 다운로드.

Posar-se del costat dels llibres i dels nens és actuar com veritables adults. No es tracta de parlar ni aquí ni ara sobre el moment més indicat per a començar a llegir, ni de l’edat més recomanable per a iniciar aquest aprenentatge de manera més sistemàtica, ni tampoc de quin és el millor mètode per a portar-lo a terme. El que aquí i ara importa deixar molt clar és que sigui el que sigui el corrent pedagògic de l’escola i de la família del lector en potència, hi ha una tasca de la qual els adults no hem de ni podem evadir-nos i que consisteix a tractar els llibres i els infants de tal manera que els primers ocupin un lloc privilegiat i agradable en la vida dels segons 다운로드.

La lectura té poc que veure amb el simple reconeixement dels signes gràfics, per a després procedir a unir-los. El plaer de llegir és alguna cosa molt distinta. És un itinerari mental que permet endinsar-se en un món que, tot i ser exterior pels seus signes manuscrits o gràfics, és interior pels sentiments, imatges i pensaments que desencadena mpg 파일.

LA LITERATURA

La literatura (oral o escrita) és, a qualsevol edat, un dels vehicles que ens permet comunicar-nos amb un mateix i /o  amb l’entorn. A les edats primerenques és una eina més per enfortir els lligams entre infants i adults a través del vincle emocional que s’estableix quan es comparteix literatura oral o escrita.

Quan un adult llegeix un llibre a un infant i aquest se n’agrada, li plaurà aquest adult, ja que li ha mostrat una cosa agradosa. I si l’adult percep que aquell infant s’ho passa bé quan li explica un llibre, és fàcil que trobi el moment per continuar compartint aquest moments amb ell. D’aquesta manera, la comunicació s’enriqueix i creix.

L’important, doncs, és que nens i nenes tinguin un adult disposat a acompanyar-los a descobrir els llibres i els seus continguts. Tant l’embolcall com el seu contingut serà sempre molt millor en companyia d’un adult de referència, que acompanya rient, plorant, passant por o somiant.

A l’hora d’escollir els contes o llibres a un infant és important que agradi tant a qui l’ha d’explicar com a qui l’ha de mirar o escoltar. L’adult s’ha  de sentir formant part del triangle amorós constituït per ell mateix, el llibre i l’infant. Si és així, de ben segur que millora la manera de transmetre’l (explicar, llegir, etc.

Un llibre és capaç d’atrapar per molts i diversos motius: per l’argument, per les il·lustracions, per la mida, els colors … o per cap d’aquestes coses. Perquè llegir és, abans que tot, una font de plaer!

 

LECTURA A LA FRESCA

Antònia Carbonell, Elisabet Contreras, Imma Gómez-Pallarès, Xènia Riba, Rosa Soler, Eva Tresserras i Míriam Turró.

Com que l’estiu és una època per premiar-nos amb lectures ben diverses, les professores de l’àrea de Llengua i Literatura i les seves Didàctiques de la FPCEE Blanquerna us n’oferim una tria que, al nostre entendre, no us podeu perdre:

Apropiació indeguda, de Lena Andersson

Angle editorial, 2015

Apropiació indeguda és una novel·la «sobre» l’amor, com deixa clar el subtítol. Però, tot i que comença com una història d’amor convencional, de seguida ens adonem que es tracta d’una història d’amor no correspost entre Ester Nilsson, una escriptora, i Hugo Rank, un artista contemporani 다운로드.

La protagonista se’ns presenta com una persona racional, sòlida, centrada, que cerca la precisió en el llenguatge, a qui li agrada pensar, escriure, llegir. L’altre protagonista, l’Hugo, és un ésser egocèntric i narcisista, que té la necessitat que l’admirin i que l’estimin, sense cap compromís amb l’altre.

El conflicte de la novel·la deriva del gran desequilibri de sentiments que hi ha en la relació dels dos protagonistes 밴드 무료. El llibre retrata magistralment aquesta relació asimètrica en què la dinàmica de poder juga a favor d’ell.

Així, doncs, lectors, si voleu llegir un llibre que us faci reflexionar sobre l’amor, i el que no és amor, sobre la dinàmica de poder, sobre el comportament humà, sobre la vida; si voleu que us faci sentir el que sent la protagonista com si ho estiguéssiu vivint en primera persona; si voleu gaudir d’uns diàlegs intel·ligents que us permetin establir una conversa amb vosaltres mateixos i amb els altres; i, sobretot, si voleu gaudir d’una obra de literatura en majúscules, aleshores, llegiu Apropiació indeguda, perquè, de ben segur, us «apropiareu degudament» d’aquesta petita joia literària.

Recomanada per: Xènia Riba

 

Esperant mister Bojangles, d’Olivier Bourdeaut

Salamandra, 2017

Esperant mister Bojangles és la primera novel·la del francès Olivier Bourdeaut, que durant els últims mesos ha causat sensació a França i no és per menys. Bourdeaut ha publicat una bonica història d’amor, que fa somriure el lector entre llàgrimes a ritme de jazz.

Un narrador en primera persona ens explica la profunda història d’amor dels seus pares, un amor incondicional i etern 남벌 pdf. El fill-testimoni mostra una vida familiar marcada per les excentricitats de la mare, que no suporta les obligacions ni la rutina.

És així com el lector assisteix a una festa perpètua, a disbauxes constants amb elements i situacions estrambòtiques que sempre acaben amb la cançó Mister Bojangles de Nina Simone.

Es tracta, doncs, d’una història tendra i reconfortant.

Recomanada per: Elisabet Contreras

 

La sociedad de la transparència, de Byung-Chul Han

Editorial Herder, 2013

Aquest breu assaig reflexiona i fa reflexionar sobre la societat actual. És una obra que té com a eix el mot transparència. L’autor considera que és una idea present a moltes esferes de la vida personal i social 레지던트이블2 리메이크.  

Identifica la societat de la transparència amb la societat actual en què la gent es despulla sense límits; reduint-ho tot o gairebé tot a l’exposició. Afirma que el món ha esdevingut un “mercat en què es mostren, venen i consumeixen intimitats”.

Malgrat que vivim en una societat de la informació, això no ens garanteix cap veritat i en el món d’internet, el control que té la societat no solament no és visible, sinó que esdevé omnipresent. En aquesta situació de control, els ciutadans estan connectats i revelen voluntàriament la seva informació més personal.

Byung-Chul Han destaca en aquesta obra els grans canvis que s’estan produint sense gairebé adonar-nos-en 다운로드. Reflexiona sobre com reduïm l’esfera pública a la nostra realitat més propera i com aquesta transparència es materialitza amb el control sobre la vida personal

Recomanada per: Míriam Turró

 

Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré

Editorial Proa, 2017

Llegiu-ne el 1r capítol

Un recull de 13 relats compacte, a través dels quals l’autor ens proposa un viatge pels racons més foscos de l’ànima. Un llibre compost com una simfonia, amb la destresa tècnica i mestria que ha consolidat Jaume Cabré com un autor de referència: salts endavant i endarrere, canvis de punts de vista, veus que es trenen… Hi trobem individus inquiets que voldrien ser en alguna altra banda, personatges fora de la llei, aromes de thriller, tocs d’ironia, elements fantàstics…

En aquest llibre, les històries no són ni volen ser el reflex de la realitat “estricta”: per exemple, els llibres parlen, i també es pot desaparèixer a l’interior d’un quadre. Per això podem dir que el gran Cabré barreja a consciència els plans de ficció i de realitat, intercanvia el que és possible amb el que clarament no ho és 생활 성가 다운로드. A més a més, els relats estan teixits amb referents literaris molt latents.

Quan arriba la penombra, doncs, és un exercici de construcció de mons que exigeix un lector actiu, perquè Jaume Cabré ens planteja unes quantes preguntes: amb què compensem les ombres? ¿Encara tenim confiança en els altres? ¿És cert encara que l’amor tot ho venç?

Recomanada per: Rosa Soler

 

El noi sense color i els seus anys de pelegrinatge, d’Haruki Murakami

Editorial Empúries, 2013

Un arquitecte jove, especialitzat en el disseny d’estacions de tren, porta una vida còmoda i rutinària fins que coneix la Sara, una dona una mica més gran que ell, que li desencadena un procés d’introspecció sobre el seu present i el seu passat.

D’ençà que va deixar la seva ciutat natal, Nagoya, per traslladar-se a Tòquio, primer a estudiar a la universitat i posteriorment a treballar-hi, la distància entre la seva colla d’amics de la infantesa i primera joventut es va anar fent més i més gran 다운로드. Un fet, que encara avui desconeix i que voldrà descobrir, va motivar el trencament definitiu. Una novel·la d’amistat, desigs, somnis, solituds, identitats…

Recomanada per: Antònia Carbonell Julien

 

Les llàgrimes de la senyoreta Marta, de Pep Puig

Editorial Empúries, 2007

Ens vam despertar i ja no érem nens.

Parafrasejant la citació de Miguel Hernández que encapçala la novel·la, us presentem aquesta obra, en la qual Pep Puig, de la mà d’un narrador-protagonista ja adult, ens porta des del present cap al passat, tot obrint-nos la porta a un futur obert.

Amor, tendresa, sexe, desig (molt de desig), amistat, família, innocència, iniciació, literatura, felicitat, sensibilitat i ironia van teixint aquesta història que comença el dia que l’entrenador de futbol d’en Pau, l’adolescent protagonista (el narrador adult), li demana d’anar a donar un encàrrec a la seva dona, la senyoreta Marta 통화 레코더 다운로드.

Magnífica, lluminosa, fresca, àgil novel·la que retrata la iniciació al sexe, a l’amor, a la literatura…, a la vida.

“Vols que ballem una mica?”, li diu la Marta al Pau….

I si us decidiu a ballar, no us perdeu L’amor de la meva vida de moment i La vida sense la Sara Amat (premi Sant Jordi 2015) del mateix autor.

Recomanada per: Imma Gómez Pallarès

 

Mitja vida, de Care Santos

Editorial Columna, 2017

Mitja vida, de Care Santos, és una novel·la de contradiccions 스타워즈 라스트 제다이 다운로드. Guanyadora del Premi Nadal 2017 narra el retrobament de cinc dones que comparteixen un passat tan llunyà com proper alhora: la infància a l’internat. El seu retrobament, gairebé trenta anys després, conforma el si d’aquesta història. La vida dels cinc personatges, cadascun d’ells protagonista d’un capítol, apareix descrita amb detall i permet que el lector s’endinsi en tantes vides com possibilitats de viure-la hi ha.

L’autora ens obre a la imaginació, al desig, a la lluita, al perdó, a la venjança i a la frivolitat per deixar constància que mai res és el que sembla 커스텀메이드2 다운로드. I és que la mitja vida viscuda per aquestes cinc dones de la segona meitat del segle XX és també el retrat de la societat actual.

No us la perdeu!

Recomanada per: Eva Tresserras

 

Un tast de literatura

Aquest text ha estat redactat per una colla d’alumnes que han seguit amb dedicació i eufòria l’assignatura de Didàctica de la llengua i la literatura durant el primer semestre del curs 2016-2017. Han estat una vintena d’estudiants d’educació infantil i de primària, de primera i de segona titulació que han viscut la matèria literària com una experiència que millora i enriqueix la llengua, que afina la mirada, que ajuda a comunicar-se millor i que és molt capaç d’ampliar els horitzons professionals i personals 다운로드. Ells han posat paraules a tot allò que hem tingut la sort d’experimentar plegats tant a Blanquerna (dins de l’aula, i també amb altres companys aliens a l’assignatura) com a l’escola on, davant d’oients de totes les edats, hem posat a prova la nostra capacitat de dir poesia, d’explicar contes, de comunicar amb passió la literatura dins i fora dels llibres. Pel que fa a mi, aquests tres mesos m’han permès seguir aprenent un munt de coses…

Roser Ros

Conte va, mentida ve 심플 이력서 양식 다운로드. Posada en escena a l’Auditori de la Facultat.

Vergonya, nervis, por, inseguretat, timidesa…

Què en fem de tot això? Ho convidem a iniciar un llarg viatge al profund món de la literatura, amb petites piulades literàries que amb quatre paraules aconsegueixen fer volar la imaginació i fer créixer el petit narrador que hom duu a dins 다운로드.

Tan sols amb una il·lustració s’obren les portes de la fantasia. La fantasia? Sí, aquell món on la imaginació de cada persona cobra vida. Tant la del pare com la del fill, i l’infant només podrà travessar les portes de la fantasia si son pare s’ho creu.

La importància de les paraules, el valor de cada lletra, el significat de les il·lustracions i l’emoció dintre de cada pàgina 다운로드. La literatura, aquella que ens comunica missatges, no tots semblants, ja sigui jugant amb les paraules d’una poesia, com amb les planes sense textos en els àlbums totalment il·lustrats. La literatura s’ha de viure, i s’ha de fer viure perquè la resposta que reps dels teus oients, siguin petits o grans, sempre et pot sorprendre. Es pot fer de moltes maneres: es pot llegir, recitar, cantar, cosir, compartir, tastar, ballar… Hi ha literatura per a tot: per evadir-te, per als dies tristos, per ampliar el teu coneixement, per trobar la manera de parlar d’un tema amb algú altre… A la literatura ho podem trobar tot, o gairebé tot 시상식 효과음 다운로드. L’únic que cal és deixar-se portar, oblidar-nos dels tòpics, aprendre dels records i dedicar-hi temps. Hi ha moltes maneres d’expressar literatura i, si per algú té significat, ja n’hi ha prou.

Rondalles sonoritzades, poesies elaborades i el tracte amb un àlbum il·lustrat. Treure’ns les pors d’equivocar-nos i començar a divertir-nos 윈도우xp 익스플로러10 다운로드. Divertir-nos i equivocar-nos amb reptes difícils que s’han convertit en fàcils i fàcils que s’han convertit en difícils. Aprendre a volar sobre un tapís ple de literatura. I expressar-nos i comunicar-nos amb la imaginació, una eina que permet que l’adult obri la porta de la literatura amb honestedat, perdent la vergonya i captivant la mirada d’aquells que, ara, fan d’oients 다운로드.

Posada en escena a l’Escola de l’Ateneu Igualadí.

Els diferents contactes amb la literatura poden aportar noves formes, gustos i colors. Les paraules? Es poden veure clares, es poden veure borroses i, fins i tot, pot ser que s’hagin de buscar allà on no hi ha lletres. I doncs, què és la literatura 다운로드? És un món on qualsevol fet pot ser un fet qualsevol, un món on es pot viure amb els propis ulls i veure-hi amb els ulls tancats. És com un somni, doncs? Amb una petita diferència: els somnis no només es troben a la biblioteca. Els somnis els trobem dins les persones, grans, petites, homes, dones… L’ésser humà necessita somiar 안드로이드 서버 에서 파일 다운로드.

Qui diu que una bona obra és només per a infants? Al cap i a la fi, tot és art, i siguem infants o no, tots som persones amb la necessitat de trencar amb els límits de la realitat i deixar pas al somni…

Els adults també ens sentim atrets pel món de les imatges, dibuixos i colors…Quan realment ho vivim és quan podem emocionar el públic. Podem gaudir durant tardes infinites en llibreries fullejant desenes de tresors.

Aquí hi ha una ganoteca, la biblioteca on la literatura és un petit tast màgic de llibertat, expressió i connexió 다운로드. Pot fer-nos retrobar amb paraules, frases, rimes, olors i sabors perduts o desconeguts. Un viatge gastronòmic que permet rebre i presentar la literatura tant a infants com a adults.

Somriures, sorpreses, admiració, confusió; diferents reaccions que pot provocar el vol i oferir estovalles on tots els plats tenen cabuda i poden resultar igual d’exquisits, tot i que a vegades les cuines del directe ja es porten la sal i l’oli.

Ara ens queden les postres, el plat que, amb la dedicació, implicació i temps de tots hem cuinat. Sense pagar el compte, podem dir que ja estem ben tips i satisfets amb tot el que hem anat cuinant i, sobretot, amb tot el que ens ha anat alimentant; plats que segurament en un restaurant mai haguéssim demanat. Aquella dita que fa “mai diguis que no t’agrada un plat que no has tastat”, doncs així és, perquè el seu gust dependrà de qui te’l cuini i,sobretot, de com ho faci.

Alumnes de Didàctica de la llengua i la literatura.

Tercer curs de GEI i GEP

Posada en escena a l’Escola de l’Ateneu Igualadí.

 

Carta de Maurice Sendak a les seves criatures literàries

Roser Ros és professora de l’Àrea de Llengua i Literatura i les seves Didàctiques a la FPCEE. Judit Alegre, Noelia Montero, Ainoa Sarroca, Adrià Soriano i Marina Vives són alumnes dels Graus d’Educació Infantil i Primària de la FPCEE.

Portada del llibre Allà on viuen els monstres

Il·lustració del llibre Allà on viuen els monstres

Als estudiants de 3r d’Educació de la Universitat Ramon Llull, des de l’assignatura de Didàctica i Literatura de la llengua oral, ens van proposar, durant el primer semestre del curs 2015-2016, treballar alguns dels magnífics autors del segle XX que es van dedicar a la literatura infantil. Nosaltres vam decidir aprofundir en Maurice Sendak, ja que les seves il·lustracions de seguida van captar la nostra atenció. La proposta de treball consistia a escriure una carta dirigida a l’autor, Maurice Sendak, o bé  escriure’n una que l’hagués redactat ell mateix 다운로드. Vam decidir posar-nos a la seva pell, buscar i rebuscar en la seva vida i entendre els seus llibres i les seves il·lustracions tan estrambòtiques fins a ser capaços d’escriure la carta que hi ha a continuació. Així va ser com va néixer una carta escrita pel nostre Maurice Sendak i adreçada a alguns dels seus llibres, en la qual explica la raó de la seva existència.

Benvolgudes creacions meves,

Ja fa molt temps que la gent es pregunta el perquè i el sentit que teniu tots dos 스타워즈 한솔로 다운로드. Poques persones us comprenen, fins i tot entre vosaltres us costa entendre-us. Sóc el vostre creador i us estimo per igual, però ara us explicaré perquè us vaig escriure.

No tot és tan fantasiós com sembla, tots els llibres són més reals del que us podeu imaginar. Potser són un viatge a l’interior. Mireu-vos a vosaltres mateixos, fullegeu les vostres pròpies pàgines i adoneu-vos que així com vaig reflectir la meva vida en un, també ho vaig fer en l’altre 다운로드.

Comencem per “Allà on viuen els monstres”. A tu et vaig escriure l’any 1963, quin any aquell! Vas ser un llibre que va revoltar tota la comunitat lectora! Et van prohibir perquè les teves il·lustracions eren massa escandaloses. Però no era més escandalós el que havia passat a la meva comunitat, la comunitat jueva? Fixa’t en l’aspecte dels monstres que hi ha dibuixats en les teves pàgines. Fixa’t en els seus ulls, les seves urpes i les seves banyes. No et recorden aquells familiars que venien de tant en tant de visita ftp download? Venien, no paraven quiets, em posaven nerviós i hi havia un gran caos a casa. Per l’ésser humà viure el dia a dia és viure amb una combinació de sentiments complexos que no sabem ben bé com gestionar. Els infants, davant d’aquesta confusió, reaccionen com en Max, el nen protagonista. Quan vaig escriure’t precisament el que vaig voler mostrar és aquesta complexitat del caràcter infantil. En Max és trapella i és castigat per la seva mare, per això s’endinsa en la ficció, en el seu propi món i és allà on descobreix els monstres del seu interior, uns monstres als quals vol dominar 금요일에 만나요. Però un cop ho aconsegueix, troba a faltar a la seva mare, com tot infant, i per això decideix tornar al món real rectificant la seva actitud.

Pocs anys després vaig escriure un altre llibre molt important per a mi. Aquest ets tu: “A la cuina, de nit”. Els teus inicis tampoc van ser fàcils. Als Estats Units et van censurar – igual que al llibre “Allà on viuen els monstres” – a les biblioteques públiques i escolars i, fins i tot, et van incloure a la llista dels 100 llibres més provocadors de la American Library Association. I saps per què ho feien tot això? Perquè vaig il·lustrar un nen despullat. Aquest fet em va semblar indignant i em vaig despatxar a gust en una entrevista: “És evident que darrere de moltes actituds puritanes hi ha molta brutícia amagada c# 이미지 다운로드. Sembla que un nen petit despullat sense el seu pijama és més monstruós per a algunes persones que qualsevol monstruositat del món”. Això els vaig etzibar quan em van preguntar sobre el tema. I suposo que ja t’imagines a què em referia: a l’holocaust, que va deixar una petjada ben profunda en mi. Fins i tot, si t’hi fixes bé, el bigoti del cuiner s’assembla bastant al de Hitler, no creus?

descarga

Tampoc és casualitat que en el llibre s’intentés cuinar un nen en un forn 교학사 교과서. Et pots imaginar el cruel paral·lelisme. Una altra cosa que fa referència a la segona guerra mundial són els avions que utilitza el Miquel per escapar dels cuiners. Si pares atenció, podràs veure dibuixada una estrella que és com aquella que portaven els avions que van ajudar a lluitar contra els nazis.

Deixant de banda el tema de la guerra, en aquest llibre hi ha molt més rerefons. L’estil i el disseny de les teves pàgines són un homenatge a les tires del còmic “Little Nemo in Slumberland” de Winsor McCay. Aquestes moltes vegades comencen i acaben amb Nemo al llit i contenen escenes on el protagonista cau, vola, flota i apareixen aliments que ha ingerit abans de dormir com a culpables dels seus estranys somnis 다운로드. Jo sempre he reconegut que McCay va influir-me i a “La cuina, de nit” es pot veure clarament aquesta influència.

Però aquesta no va ser la meva única referència per escriure’t i il·lustrar-te. Per una banda, els tres pastissers s’assemblen a l’Oliver Hardy, de la parella cinematogràfica “el gros i el flac”. Per l’altra, quan tenia onze anys em vaig quedar fascinat davant l’aparador de la pastisseria Sunshine Baker de Nova York on es podia llegir un cartell que deia: “Nosaltres enfornem per a tu mentre tu dorms”. Aquesta frase es va quedar gravada a la meva memòria i, després de molts anys, la vaig recuperar i em va inspirar.

Finalment, vull dir-te que vaig dedicar-te als meus pares, Sadie i Philip, i per això podràs reconèixer coses de la cuina de la meva infància 다운로드. Aquest fet pot ser a causa del desig de tornar a ser nen, de creure que qualsevol cosa és possible i que les pors són només unes companyes de joc.

Alguns dels vostres cosins més propers comencen amb dos o més animals, o altres personatges enfrontant-se amb un petit problema. Parlen, dialoguen, hi pot haver, fins i tot, una discussió o una petita baralla. Però, com ja sabreu, tot torna a la pau. La vida continua. Malgrat que, a vegades, aquests problemes no desapareixen però els protagonistes aprenen a viure amb ells. Altres busquen solucions als petits drames de l’existència, que per molt normals que puguin semblar, mai no es normalitzen.

Com bé sabeu, estimats meus, sempre m’ha agradat fer una crítica de la societat a través vostre 판매박사 다운로드. Per aquest motiu, sempre he simbolitzat els humans de diferents maneres, com a monstres o porcs. No obstant això, no ho he fet sense motiu. La meva finalitat era transmetre uns valors a tots els infants i adults que s’interessaven i us llegien, ja que els infants també necessiten històries introspectives, allunyant-se de l’acció i dels grans girs argumentals. Volia que el lector se sentís identificat amb les històries i amb les il·lustracions. De fet, molts dels diàlegs conviden a participar en discussions, a endinsar-se en el text i, fins i tot, a posicionar-se a favor o en contra d’un personatge.

Espero que després d’aquestes explicacions us hagi aclarit les raons per les quals us vaig escriure. I no us baralleu més, que, al cap i a la fi, sou germans!

Del vostre estimat creador,

MAURICE SENDAK

La poesia a l’escola, oi tant!

Rosa Soler,  Àrea de Llengua i Literatura i la seva didàctica

En uns temps cada cop més allunyats del llenguatge verbal, la poesia pot esdevenir l’arma per combatre la immediatesa.

Poema visual Joan Brossa 1970-1978

“Poema visual”, Joan Brossa, 1970-1978

Ara que s’acosta Sant Jordi, les escoles i facultats d’Educació del nostre país comencen a preparar la Setmana Cultural, amb els seus jocs florals, concursos literaris, lectures ininterrompudes de textos, recomanacions literàries de diverses menes -escrites i booktrailers-, premis amb autors convidats i gimcanes literàries 요술지팡이 다운로드. És en aquest moment quan ens formulem la pregunta: La poesia ha de tenir lloc a l’escola?

 

Quan parlem de poesia infantil parlem de poesia sense diminutius, parlem del joc a partir de les paraules, parlem de la paraula poètica com a primer pas del viatge lingüístic, parlem de la capacitat de conjurar el món a partir de la paraula.

Quan parlem de poesia per a infants parlem d’una festa de les paraules, de la seva capacitat expressiva a partir del ritme, del seu significat simbòlic 다운로드.

Entenem que l’adjectiu “infantil”, que acompanya la paraula poesia, assenyala la necessitat d’adequar la paraula poètica al seu destinatari. Així, doncs, aquesta adequació no passa per inventar un succedani del llenguatge poètic carrincló i poc acurat, sinó per crear-ne un que s’adapti a l’experiència del receptor; això sí, que contempli les restriccions lingüístiques, culturals i vitals imposades per la naturalesa del receptor 다운로드.

Recordem la definició que en va fer Paul Valéry: “La poesia, aquest dubte prolongat entre el so i el sentit”. És a dir, una part del poema lluita per esdevenir només música -pur significant-, mentre que l’altra preferiria ser tan sols sentit -pur significant 신비아파트 극장판 다운로드. La gràcia del poema es troba, doncs, en aquest aparellament tan peculiar i productiu alhora.

Ara bé, un estudiant no percep el món poètic des d’aquest prisma teòric sinó més aviat d’una manera molt més instintiva: un poema el pot fascinar ja sigui pel seu ritme, ja sigui pel seu sentit. Per a una edat més primerenca, el factor rítmic pot ser el decisiu, mentre que més endavant -a partir de l’adolescència- ho serà probablement el sentit 다운로드.

El contacte amb la poesia promou, gairebé sense adonar-nos-en, una relació de gran intimitat amb el llenguatge que proporcionarà tota mena d’avantatges: sentit del ritme, riquesa lèxica i sintàctica, precisió semàntica, prosòdia.

En aquest sentit, val la pena esperonar les escoles i mestres de totes les etapes a una certa creativitat 오글거려 다운로드. De la mateixa manera que dibuixen, podrien compondre poemes tot partint de certs models o exemples. Ja sabem que la combinació de capacitat mimètica i inventiva pot donar moltes i molt agradables sorpreses.

Ara bé, així com el nen o nena manté un mínim contacte amb la poesia, aquesta relació es trenca durant l’adolescència 다운로드. Paradoxalment, quan més pot necessitar-la i més útil pot resultar-li per entendre tot el conjunt d’experiències que està vivint. La poesia per exemplificar, reflectir i emmirallar les diferents vivències i proves a què els sotmet la vida en aquesta fase tan convulsa i desconeguda: la descoberta de l’amor i la de la soledat -absolutament lligades-, la del desig, la música, la ciutat, la natura, etc.

Cal no oblidar que la poesia manté una relació privilegiada amb això que en diem vida: n’és alhora reflex, reflexió, crítica, però potser per damunt de tot celebració 라그나로크 제로 다운로드. Celebració de la vida, sí. La poesia ens ajuda a viure i té el poder d’acompanyar-nos com poques coses, tant en moments àlgids (naixement, aniversaris, mort, inauguracions, etc.), com durant la nostra vida més quotidiana. Quantes vegades un poema no ens ha “salvat” un dia? Quantes vegades ens ha ajudat a remuntar l’ànim quan més enfonsats o cansats o fastiguejats o decebuts ens trobàvem 3d max 2013 download? De fet, cada poema sol contenir una mena de revelació, “d’il·luminació” -que deia Rimbaud- o d’”epifania” -que deia Joyce-, gràcies als quals entenem millor la vida, descobrim el sentit sovint amagat de certes experiències. Fet i fet, poques activitats ens posaran tan en contacte amb nosaltres mateixos com la poesia.

La_lluna

Premi Pissiganya; 1r 2015 cicle inicial.

Lena, 8 anys

Lena, 8 anys

Bibliografia:

Bordons, G 다운로드. (coord.); Artigues, A.; Costa, L.; Ferrer, J.; Manuel, J. (2009). La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua. Barcelona: Editorial Graó

Bordons, G. i Ferrer J. (2013). Poesia catalana contemporània, territori i educació. Barcelona: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 60, p. 99-110

 

«6 hores de lletres», una experiència cabdal de lectura en veu alta

Teresa Arnal, Imma Gómez-Pallarès i Xènia Riba

“La gent que llegeix viu més:
viu la seva vida i la dels llibres que llegeix
i per això té més experiències, més emocions, més vides.”
Emili Teixidor

Ara ja fa dotze anys, un grup de professores dels estudis de Magisteri vàrem batejar amb aquest nom una activitat amb l’objectiu de fomentar la lectura en veu alta entre els estudiants 다운로드. Es tractava de llegir en veu alta, durant sis hores ininterrompudes, textos que els alumnes havien treballat prèviament en el marc del Seminari.

Avui, doncs, podem dir que aquesta és una activitat del tot consolidada 다운로드. Tenint sempre present aquest objectiu inicial, des del Seminari, sobretot de primer, tenim l’hàbit, a cada sessió del curs, de treballar la lectura en veu alta d’un text (poema, narració breu, fragment d’una novel·la, d’un assaig, etc.) que l’alumne ha triat i preparat prèviament 다운로드. Aquesta activitat diària culmina amb les 6 hores de lletres, que celebrem durant la Setmana Cultural de la Facultat. Aquest dia, cada Seminari hi aporta tres lectures i tres lectors 다운로드.

La llengua i la literatura són cabdals per als mestres que eduquem; per això, tots els que ens dediquem a l’educació tenim el deure de llegir per fer hereus de tot aquest bagatge els nostres alumnes 스마트 폰 유튜브 동영상 다운로드. La literatura ens mena a mons màgics, en què podem somiar de franc, en què ens sentim protagonistes principals de la història, en què se’ns desvetllen molts sentiments pregons, en què descobrim lèxic i expressions, i un reguitzell de beneficis més que podem transmetre 다운로드.

Per aquest motiu, també és fonamental que la lectura en veu alta es potenciï en els futurs mestres, atès que amb aquesta activitat s‘augmenten tant els coneixements, les inquietuds i els interessos com l’autoestima i la seguretat personal del lector en enfrontar-se en solitari a un grup d’espectadors que l’estan escoltant 영화 그린북 다운로드. Per tant, és beneficiosa per a la persona que llegeix i per a la persona que escolta.

A més a més, apropa i facilita la comprensió del text a l’oient, ajuda a tenir una bona competència fonètica, fluïdesa, entonació, prosòdia, etc.; uns elements que menen a comprendre el missatge escrit de manera global; és a dir, a entendre’l, a comprendre’l i a gaudir-ne 다운로드.

I per al foment de la lectura entre els nens, com diu Sven Huber (creador del blog de literatura infantil boolino http://boolino.blogspot.com.es/ ), l’oralitat té un paper fonamental en la literatura infantil, perquè permet crear moments de gran valor emocional que afavoreixen el desenvolupament lector dels nens, atès que la lectura esdevé un acte natural que fa que els nens acudeixin als llibres de manera voluntària 다운로드.
I el desenvolupament de les capacitats lingüístiques del nen és un dels principals beneficis de la lectura en veu alta. Quan els pares i els professors llegeixen en veu alta configuren el llenguatge que desenvoluparà el nen 다운로드.

I per què donem tanta importància a aquest acte, en el qual els futurs mestres en són els protagonistes? Doncs perquè la lectura en veu alta és un instrument pedagògic amb molts i rics potencials educatius que hem de treballar al llarg de tots els anys d’aprenentatge i, a més, no cal dir que escoltant una altra persona que llegeix s’encomanen les ganes de llegir.

Per tot plegat, doncs, la lectura hauria de ser un fet universal, una pràctica de vida, una dieta existencial, pel plaer d’escoltar, pel plaer de crear, pel plaer de potenciar l’atenció i la concentració… En definitiva, pel plaer del gaudi de l’acte lector.