CREATIVITAT -2, TOM CARR: ‘LA MEVA RECERCA’

Imma Panadès,    ÀREA D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA Com a segona part de l’anterior escrit ‘CREATIVITAT -1’  (16 -1- 2019) ens estendrem breument, fent atenció a un procés creatiu concret com el que narra un artista en la descripció del seu propi treball.  Prenem així l’article de Tom Carr ‘LA MEVA RECERCA’ publicat també a Tribuna d’Educació (14 -10- 2018) i tractem d’examinar-lo  a partir del marc teòric plantejat aleshores, intentant identificar alguns dels trets que ens semblen rellevants 다운로드. El primer que es fa patent en les seves paraules és la vivència de l’empresa creativa com un repte 다운로드.… Continuar »


L’ecosistema informacional actual: seduïts per les pantalles

Miquel Àngel Prats – @maprats  Professor titular de tecnologia educativa a la FPCEE Blanquerna-URL Àrea de TIC dels estudis d’educació En l’última enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars realitzada per l‘INE a finals de 2018, alguns dels resultats obtinguts són molt reveladors. En el cas de les llars amb accés a Internet els resultats assenyalen que el 86,4% de les llars espanyoles té accés a la Xarxa, enfront del 83,4% de l’any anterior 다운로드. Pel que fa al tipus de connexió, a Espanya hi ha gairebé 14,1 milions de llars que tenen accés a Internet per… Continuar »


Economia circular: de què estem parlant?

Ignasi Oró Àrea de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Reciclar, reduir, reutilitzar, consum responsable, respecte al medi ambient, educació mediambiental, sostenibilitat, i més recentment economia circular 다운로드. Totes aquestes paraules tenen una connexió molt clara: quina és i quina ha de ser la nostra relació amb l’entorn natural i socioeconòmic. En les línies següents ens centrarem en l’economia circular, un model teòric relacionat amb totes les paraules citades 윈도우 8.1 iso 다운로드. Parlem-ne. A la natura no hi ha escombraries ni abocadors, tot es recicla. Per contra, en els països desenvolupats produïm, fem servir i llencem d’una manera… Continuar »


Rellevància de la docència compartida en la formació de mestres

En els últims anys, la docència compartida ha esdevingut una pràctica d’ensenyament  cada cop més estesa a les escoles que incorporen un model d’aprenentatge centrat en l’alumnat. La cultura col·laborativa entre el professorat és essencial per desenvolupar entorns d’aprenentatge actius i innovadors que donin resposta als reptes educatius del s. XXI (Miquel i Duran, 2017; OECD, 2017). Per aquest motiu, volem reflexionar sobre la importància de desenvolupar la docència compartida en el context escolar i també universitari en la formació dels mestres. Entenem per docència compartida el treball col·laboratiu i reflexiu entre dos o més docents a l’aula, almenys, en… Continuar »


Any Brossa, més enllà de la celebració del centenari del seu naixement.

Dra. Míriam Turró Amorós Aquest any 2019, celebrem el centenari del naixement de Joan Brossa; un artista que sense proposar-s’ho, podríem dir que va esdevenir un especialista en la didàctica de la llengua i la literatura office 2016 한글판. Sovint, els infants quan s’inicien en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’hi introdueixen des del joc, des de la descoberta d’un codi que els permet aproximar-se al món dels adults; que els possibilita resoldre situacions de la vida quotidiana (llegir les instruccions d’un joc, d’una recepta,…), o bé accedir al coneixement 다운로드. Però sobretot els obre la porta al gaudi… Continuar »


Aventures d’aprenentatge. Construir escola amb el treball per projectes. Mar Esteve Ràfols

유튜브 프리미엄 무료 다운로드 Mar Esteve Ràfols és doctora en pedagogia i professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport-Blanquerna 캐디안 다운로드. Acaba de publicar el seu llibre Aventures d’aprenentatge. En ell relata una pràctica transformadora que converteix els infants en protagonistes actius del seu aprenentatge 다운로드. Recomanem la seva lectura, així com ho faJordi Llavina en el seu article d’opinió  a La Vanguardia :  //www.lavanguardia.com/opinion/20190403/461440299378/aventuras-de-aprendizaje.html         http://eumoeditorial.com/aventures-aprenentatge-171836 Àrea de Pedagogia   네이버 중국어 사전 다운로드


Aventures d’aprenentatge. Construir escola amb el treball per projectes. Mar Esteve Ràfols

다운로드 Mar Esteve Ràfols es doctora en pedagogía y profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte-Blanquerna 다운로드. Acaba de publicar su libro Aventuras de aprendizaje. En él relata una práctica transformadora que convierte a los niños en protagonistas activos de su aprendizaje 대명리조트 다운로드. Recomendamos su lectura, del mismo modo que lo hace Jordi Llavina en su artículo de opinión en La Vanguardia: //www.lavanguardia.com/opinion/20190403/461440299378/aventuras-de-aprendizaje.html             http://eumoeditorial.com/aventures-aprenentatge-171836 Àrea de Pedagogia


EL MODEL LINGÜÍSTIC DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES EN UN CONTEXT EDUCATIU MULTILINGÜE I MULTICULTURAL

Com que en la anterior Tribuna Educativa ja vàrem parlar sobre els aspectes acadèmics i socioemocionals que aporta un enfocament plurilingüe integrador a l’aula de llengües estrangeres i pròpies, i a l’aula d’AICLE, ara ens centrarem en les línies d’actuació i de recerca que creiem que són d’interès per tal de continuar aprofundint en el potencial enriquidor d’aquest enfocament 다운로드. Ens centrarem en 3 punts principalment: Formació del professorat la creació de material d’aprenentatge fonamentat per desenvolupar la competència plurilingüe la connexió amb la neurociència   1 다ftp. Primer, hem d’entendre que la prioritat no és comptar amb professorat que… Continuar »


Hiperpaternitat

Escoltar, parlar i llegir sobre hiperpaternitat mentre van arribant centenars de menors no  companyats que intenten trobar un lloc al nostre país resulta dolorosament contradictori. Són els dos extrems en el compliment dels drets de l’infant: un de necessitat i precarietat extrema, i l’altre d’excés en el compliment, si es pot dir d’aquesta manera. Ambdues situacions són poc positives i generen pors, inseguretats i frustracions a diferents nivells, socialment  i psicològica. La hiperpaternitat va ser el tema desenvolupat per la periodista Eva Millet en la commemoració de la Convenció sobre els Drets de l’Infant el dia 20 de novembre del… Continuar »


L’organització del temps i l’espai a Orient i a Occident

L’organització del temps i l’espai a Orient i a Occident Pf. Àngel Jesús Navarro Guareño   Comprendre el cristianisme és essencial per a entendre la nostra cultural actual, ja que aquesta està amarada d’elements cristians que li són propis. Però el cristianisme no va sorgir del no-res. En la seva configuració existiren elements i cultures diverses que hi convergiren. Les seves arrels parteixen d’Israel i el judaisme, que és on pouà tota la seva tradició religiosa. Però la simbologia religiosa del cristianisme va passar també pel sedàs cultural primer de Grècia i després de Roma, i emprengué un camí des… Continuar »